Universitatea Națională de Arte București

C.E.A.C.

Comisia pentru asigurarea internă a calității UNARTE:

Președinte:
Lector univ. dr. Elena Dumitrescu

Membri:
Prof. univ. dr. Petru Lucaci
Lector univ. dr Cristina Serendan
Lector univ. dr. Bogdan Mateiaș

Reprezentant al studenților:
Asistent drd. Teodor Ștefan

 

Contact:
comisie.calitate@unarte.org 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.)