Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Prezentare

Cea mai bună carte de vizită a centrului bucureştean de pedagogie artistică o constituie seria de importanţi maeştri ai artei naţionale şi universale care au căpătat o primă formare profesională în cadrul Şcolii de Belle Arte fondate, în 1864, de Theodor Aman şi Gheorghe Tăttărescu; îi amintim aici, selectiv, numai pe Constantin Brâncuşi, Victor Brauner, Paul Neagu, Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Sabin Popp, Aurel Jiquidi şi Lucian Grigorescu. Dintre absolvenţi, unii au ales să se dedice în egală măsură şi unei cariere didactice, precum George Demetrescu Mirea, Francisc Sirato, Jean Al. Steriadi, Camil Ressu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Karl Storck, Dimitrie Paciurea, Cornel Medrea, Oscar Han, Ion Jalea, Gabriel Popescu, Octav Grigorescu, Simion Iuca, Ion Bitzan, Cecilia Cutescu-Storck, Zoe Băicoianu şi Mac (Mihai Filip) Constantinescu; concomitent, în sfera istoriei artei, esteticii şi criticii de artă au activat personalităţi precum Alexandru Tzigara Samurcas, Eugen Schileru, Ion Frunzetti şi Vasile Drăguţ.

În calitatea ei de unic aşezământ bucureştean de învăţământ superior în domeniul artelor vizuale, cu bună reputaţie naţională, Universitatea asigură o formare adecvată pentru viitorii practicieni şi teoreticieni, premiza esenţială a educaţiei oferite fiind racordarea la cerinţele societăţii române actuale, precum şi sincronizarea cu tendinţele şi curentele artistice semnificative ale artei contemporane universale. Această disponibilitate pentru înnoire ţine seama de tradiţia învăţământului artistic local, caracterizată însă, încă de la începuturi, de o deschidere europeană.

În vederea concretizării acestor deziderate, Universitatea dispune de un corp profesoral de elită, bine racordat, prin activitatea artistică sau teoretică, atât pe plan naţional, cât şi internaţional, la viaţa culturală a momentului, precum şi de o seamă de dotări tehnologice. Biblioteca Universităţii este în posesia unui variat fond de carte de specialitate, incluzând o mediatecă al cărei bogat patrimoniu constituie o bună sursă de documentare vizuală. O seamă de expoziţii, dintre care unele cu participare internaţională, au loc în spaţiul expoziţional al Universităţii, situat în imediata ei vecinătate. Evenimentele organizate în cadrul UNAGALERIA sprijină în special proiectele novatoare pentru agenda curriculară sau activitatea extra-universitară a studenţilor şi membrilor corpului didactic, contribuind la promovarea imaginii Universităţii. UNAGALERIA a câştigat încă de la lansarea primelor evenimente atenţia artiştilor, jurnaliştilor, criticilor de artă, a curatorilor şi a publicului larg, datorită ţinutei şi seriozităţii programului expoziţional, dar şi graţie eleganţei spaţiului de expunere. Universitatea posedă şi un cămin studenţesc în zona centrală a capitalei, în apropierea atelierelor, la o mică distanţă de Gara de Nord.

În cadrul reformei învăţământului superior românesc, vizând asigurarea unei mobilităţi la nivel instituţional a studenţilor pe plan european, Universitatea a introdus, încă din 1998, Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Începând din anul universitar 2005-2006, în conformitate cu noile norme stabilite în învăţământul românesc, studiile universitare de lungă durată se desfăşoară pe durata a trei ani. Prin semnarea la Lisabona, în 1997, a acordului european de recunoaştere a diplomelor de studii, România a demarat un proces în cadrul căruia Ministerul Educaţiei şi Cercetării semnează convenţii internaţionale de echivalare a certificatelor şi diplomelor.

Administrarea relaţiilor internaţionale, precum şi demersurile vizând impunerea imaginii Universităţii în contextul artistic şi cultural actual intră în sarcina Departamentului Imagine, Comunicare şi Relaţii Internaţionale, care propune şi elaborează, în acest scop, strategii şi programe specifice. Activitatea principală o reprezintă lansarea, facilitarea şi coordonarea acordurilor de colaborare cu alte universităţi şi departamente similare din ţară şi din străinătate, o atenţie aparte fiind acordată programelor de educaţie şi cercetare promovate de Comisia Europeană, de organizaţiile internaţionale şi de guvernele altor state. În vederea integrării Universităţii în reţeaua europeană a instituţiilor de profil, departamentul promovează şi dezvoltă studiile în străinătate, prin programe de cooperare internaţională în cercetare şi educaţie.

În cadrul Universităţii funcţionează şi un centru de cercetare care coordonează cercetarea fundamentală şi aplicativă din Universitate, conform standardelor naţionale şi internaţionale, cu accentul asupra interdisciplinarităţii. Subdomeniile de cercetare sunt studiul tradiţiei în creaţia artistică, studiul tehnologiilor tradiţionale şi moderne şi cercetările aplicative în artele vizuale.