Despre Erasmus Studenti Contact

Programul ERASMUS+ al UNA București

Erasmus este cel mai cunoscut program European de schimburi educaționale în comunitatea academică a Europei unite. Înființat în anul 1987, ca parte a programului Lifelong Learning, acesta reprezintă cel mai important program de învățământ și formare profesională al Uniunii Europene în ceea ce privește mobilitatea și cooperarea la nivelul învățământului superior.

Carta Universitară Erasmus


Carta Universitara Erasmus (EUC) ofera cadrul general pentru activitatile de cooperare europeana pe care o institutie de invatamant superior le poate realiza in programul Erasmus.
Ea constituie o conditie prealabila esentiala pentru ca institutiile de invatamant superior sa organizeze actiuni de mobilitate pentru studenti, profesori si alte persoane, sa realizeze cursuri intensive de limbi straine si programe intensive Erasmus si sa candideze pentru proiecte multilaterale, retele, masuri acompaniatoare si sa organizeze vizite pregatitoare.

In mod special, EUC permite institutiilor de invatamant superior sa solicite finantare Erasmus
pentru a:

 • Trimite studentii proprii sa studieze in institutii de invatamant superior din strainatate
 • Primi studenti la studii din institutii de invatamant superior din strainatate
 • Trimite studentii proprii pentru plasament in intreprinderi si alte organizatii, precum institutiile de invatamant superior din strainatate
 • Trimite cadrele didactice proprii in institutii de invatamant superior din strainatate
 • Primi cadre didactice din institutii de invatamant superior din strainatate
 • Primi cadre didactice invitate din intreprinderi din strainatate
 • Trimite personalul propriu pentru formare in strainatate
 • Primi personal din institutii de invatamant superior din strainatate pentru formare
 • Organiza cursuri intensive de limbi straine Erasmus (EILC)
 • Coordona programe intensive Erasmus
 • Coordona proiecte multilaterale Erasmus
 • Coordona retele universitare si structurale Erasmus
 • Coordona masuri acompaniatoare
 • Organiza vizite pregatitoare

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti a aplicat in anul 2013 la Comisia Europeana si a obtinut Carta Erasmus + pentru perioada 2014-2021 - 229142-LA-1-2014-1-RO-E4AKA1-ECHE

Noua Carta extinsa Erasmus+ reprezinta o garantie a calitatii procesului educatiei universitare al UNA Bucuresti si o posibilitate de internationalizare a valorilor educationale prin cooperare si a spiritului de comuniune in care se dezvolta armonios prin educatie tineretul european.

• Erasmus Charter for Higher Education Download PDF

Universități Partenere 2017-2018


• Austria

University of Art and Design Linz
• Belgia
Karel de Grote Hogeschool Antwerp
Academie des Beaux-Arts de Tournai
• Bulgaria
National Academy of Art Sofia
University of Veliko Turnovo
Technical University of Varna
Konstantin Preslavsky University of Shumen
• Cehia
Univezita Jana Evangelisty Purkyne v Usti nad Labem
Academy of Fine Arts Praga
• Croatia
University of Zagreb, Academy of Fine Arts
• Danemarca
VIA University College (TEKO Design+Business)
• Elvetia
Haute Ecole Specialisee de Suise Occidentale
Hochschule Luzern-Design&Kunst
• Estonia
Estonian Academy of Art Tallin
• Franta
ISBA-Institut Superieur des Beaux-Arts de Besancon
Ecole Europeenne Superieure de l’Image Angoulleme-Poitiers
L’ecole Superieure d’Art et Design Grenoble
Haute école des arts du Rhin (HEAR)
Universite Jean Monnet-Saint Etienne
• Germania
Kunsthochschule Berlin, Academy of Arts, Germania
Hochschule fur Grafik und Buchkunst, Academy of Visual Arts, Leipzig
Hochschule der Bildenden Künste Saar, Saarbrücken
Muthesius Kunsthochschule Kiel
• Grecia
Athens School of Fine Arts
Technological Educational Institution (T.E.I.) of Athens
Aristoteeio Panepistimio Thessalonikis
• Italia
Academy of Fine Arts of L’Aquila
Accademia Albertina delle Belle Arti, Torino
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
Accademia di Belle Arti di Macerata
Accademia di Belle Arti di Bologna
Accademia di Belle Arti di Carrara
Accademia di Belle Arti di Roma
University of Sassari, Universita degli studi di Sassari, Sardinia
• Islanda
Iceland Academy of the Arts Reykjavik
• Latvia
Art Academy of Latvia
• Lituania
Vilnius Academy of Arts
• Malta
PARAGONE EUROPE
• Norvegia
Nogsklolen I Oslo of Akershus
Kunsthogskolen, Bergen
• Olanda
Utrecht School of the Arts
• Portugalia
Universidade do Porto, Faculty of Fine Arts, Portugalia
Instituto Politecnico di Tomar
Instituto Politecnico de Castelo Branco, Portugalia
• Polonia
Academy of Fine Arts in Gdansk
Uniwersytet Artystyeznyw Poznaniu, Poznan
Akademia Sztuk Picknych w Wroclaw
• Slovenia
Univerza v Ljubljani, Slovenia
• Spania
Universitat Politecnica de Valencia
• Turcia
Mimar Sinan Fine Arts University, Turcia
Anadolu University
Istanbul University
EGE University, Izmir
• UK
University of Wolverhampton

Biroul Programe Comunitare Erasmus

 

Începând cu anul universitar 2007-2008 Universitatea Națională de Arte București aplică si primeste Carta Erasmus pentru programul de cooperare europeană între instituțiile din învățământul superior.
În fiecare an in jur de trei zeci de studenți au avut posibilitatea să studieze și să desfășoare activități de cunoaștere și apropiere reciprocă în douăzeci și sapte de universității europene cu profil de artă și design. În ultimii ani a crescut și numărul profesorilor care au participat la mobilități de schimburi educaționale reciproce invitați pentru conferințe, cursuri, expoziții și workshop-uri în beneficiul unui proces educativ ofertant, flexibil, calitativ și adaptat pieții de muncă a Europei.

Biroul Programe Educaționale Comunitare Erasmus al U.N.A. București, în conformitate cu modificările de organizare și cu experiența de funcționare a șapte ani în acțiunea mobilități, propune pentru noua Cartă Erasmus+ un program de restructurare și optimizare a resurselor, consiliere a participanților outgouing, de informare și atragere a mobilităților externe incoming.
Obiective instituționale principale sunt: mărirea gradului de internaționalizare a U.N.A. București;
creșterea vizibilității interne și externe prin intermediul programului de mobilități pentru studenți și cadre didactice promovând avantajele experienței de studiu in altă țară, creșterea numărului de contacte internaționale bilaterale pentru studii și plasamente (training universitar) pentru studenți, masteranzi și doctoranzi, diversificarea spectrului curricular prin schimburi de cursuri, conferințe, workshop-uri și expoziți realizate prin mobilități și programe europene (Erasmus+, SEE) și nu în ultimul rând facilitarea legăturilor masteranzilor și doctoranzilor cu piața muncii.
Prin acțiunile noului Erasmus+ 2014-2020 tineretul angajat în diverse etape de studii din învățământul superior va beneficia de mobilități, stagii, activități destinate să apropie cetățenii europei și să desființeze barierele de limbă prin educație, cultură și civilizație într-o Europă unită, pașnică și prosper.
Vom incepe activitatea de voluntariat pentru activitatile interne de dezvoltare a activitatilor incoming si outgoing si vom crea un contact E.S.N. Romania prin  ERASMUS+ UNA-Body

 

Rezultate Selecție 2014-2015


• Semestrul I:

Rezultate Selecție

• Aplicanții sunt rugați să se prezinte la Biroul Erasmus, în zilele aferente programărilor:

Programări Birou Erasmus (revizuite 11.04.2014)

• Aplicanții sunt rugați să se prezinte cu următoarele documente:

- Copie act identitate
- Diplomă / Atestat / Act doveditor de cunoaștere a limbii străine necesare la universitatea gazdă

• Statistici Selecție 2014-2015 Semestrul 1, opțiuni universități:

Opțiunea 1 Download PDF
Opțiunea 2 Download PDF
Opțiunea 3 Download PDF
Total cereri / universitate Download PDF