meniu

Me

meniu

Me
Me
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI

Anunțuri

Doctorat

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan”

Agenţia de Credite şi Burse de Studii anunţă lansarea programului de burse de cercetare şi formare postuniversitară şi postdoctorală “Vasile Pârvan” la Accademia di Romania …

Studenti

TABERE STUDENTESTI 2021: LISTE INSCRISI, COMISIE DE SELECTIE DOSARE

Studenti

AGENTIA DE CREDITE SI BURSE – oferta burse Armenia

Studenti

TABERE STUDENTESTI 2021-2022

Comunicat: UMFCD și UNARTE, în sprijinul micilor pacienți din clinicile de pediatrie

Campania „Împreună pentru sănătatea copiilor” debutează la I.C.Fundeni.
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București, prin Fundația “ Împreună pentru Educație și Sănătate”, și-a propus să dezvolte o serie de proiecte caritabile dedicate micilor pacienți , proiecte ce vor fi incluse într-o amplă campanie de modernizare a clinicilor universitare de pediatrie – „Împreună pentru sănătatea copiilor”.

Open call: #AlegeAsumat

În perioada 17 mai – 17 iunie 2021 igloo lansează un concurs de design urban cu premii în valoare de 6000 Euro.
Primii 100 de participanți care își înscriu proiectele primesc automat cartea “Orașul fericit”.
Competiția se desfășoară cu sprijinul BAT România.

Comunicat 26.04.2021

Ca reacție la prezentarea denaturată în presa națională a situației generate de modificările aduse Regulamentului privind activitatea profesională a studenților UNArte 2021–2022, Universitatea Națională de Arte București își rezervă dreptul de a reacționa pe toate căile legale împotriva instituțiilor de presă care au publicat articole care distorsionează realitatea, urmăresc senzaționalul și transmit publicului informații tendențioase, neadevărate și neverificate, informații ce aduc atingere gravă imaginii universității.

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei COVID-19

 

Ca urmare a emiterii de către MEC și MS a Ordinului nr. 5487/1494/2020, Universitatea Națională de Arte (UNARTE) din București hotărăște următoarele măsuri care urmează a fi aplicate, în vederea bunei desfășurări a activităților didactice, în contextul pandemiei COVID-19.

Activitățile didactice se vor desfășura în spațiile UNARTE din București, pe toată perioada existenței riscului de infecție cu virusul SARS-CoV2, într-un sistem hibrid, combinând activitățile desfășurate online cu cele onsite, în condițiile de respectare a regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare și adaptată situației locale. În acest sens, se adoptă o serie de măsuri generale care să nu afecteze calitatea activității didactice oferind în același timp un grad ridicat de siguranță studenților și angajaților.

Consiliul de administrație

A.1 Administrația va dispune marcarea traseelor pe care se circulă în toate clădirile UNARTE; în interiorul UNARTE se vor organiza și demarca cu benzi vizibile traseele prestabilite de intrare, deplasare și ieșire din clădire.

A.2 Administrația va supraveghea igenizarea zilnică a spațiilor didactice, a birourilor și a căminului;

A.3 Se vor menține punctele de dezinfectare în spațiile comune ale universității. Administrația va asigura alimentarea cu dezinfectant de mâini a spațiilor de lucru și a punctelor din spațiile comune, toalete etc.

A.4 Purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile comune;

A.5 Administrația va asigura afișarea la loc vizibil a tuturor măsurilor sanitare ce se impun pentru desfășurarea în siguranță a activității;

A.6 Activitatea de curățenie a fiecărui spațiu va fi monitorizată zilnic;

A.7 Se va asigura personal pentru utilizarea termoscanerelor la intrarea în toate spațiile universității.

A.8 Fișele de post și contractele de studiu vor fi revizuite prin adaptarea reglementărilor de protecție a muncii și SSM  pentru personal, respectiv  pentru studenți, până la data de 5 octombrie 2020;

A.9 Asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea studenților. UNARTE asigură dezinfectantele necesare în cadrul tuturor activităţilor practice.

A.10 UNARTE va asigura măști  și mănuși de protecție pentru personalul care efectueaza curățenia.

A.11 UNARTE își va adapta regulile de lucru la evoluția situației epidemiologice.

B.1 UNARTE a luat măsurile necesare pentru achiziționarea și implementarea  unor platforme de e-learning Cisco WEBEX și  Google Classroom, respectiv Google Meet.  Instruirea studenților și a cadrelor didactice se realizează prin editarea unor tutoriale transmise cadrelor didactice, la cerere,   prin intermediul responsabililor de rețea.

B.2 Toate activitățile didactice care implică o comunicare online cu studenţii vor utiliza exclusiv conturile email oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității desfășurate de cadre didactice și studenți.

B.3  Întreaga activitate didactică desfășurată va fi stocată în sistem cloud.

 

C.1 Cursurile teoretice/multimedia/computer se vor desfășura exclusiv în sistem online, utilizând platformele de cursuri existente;

C.2 Activitățile de seminar pentru cursurile teoretice și de calculator  – se vor realiza:

- în sistem de videoconferință precum și sub forma de consultații online peer to peer.

- Referatele și celelalte produse care susțin activitatea de seminarii vor fi transmise prin mijloace electronice (e-mail, google classroom – în funcție de disponibilitate) între studenți și cadrele didactice.

C.3 Cadrele didactice  au obligația de a asigura încărcarea sau transmiterea online a suportului de curs și a materialelor bibliografice;

C.4 Decanii facultăților, directorii de departamente și coordonatorii grupelor au obligația de a  monitoriza acest proces;

C.5 Decanii facultăților vor transmite rectoratului lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, situația desfășurării cursurilor;

C.6 Platformele existente permit cadrelor didactice înregistrarea video/audio a cursurilor. Înregistrările examenelor se vor arhiva de către directorii de departament și decanii facultăților.

C.7 Pontajele lunare pentru cursurile online se vor constitui în baza frecvenței care rezultă din rapoartele Google și Cisco Webex. Directorul de departament depune pontajele la data stabilită. Pontajele vor fi semnate de către decani.

D.1 Se vor desfășura onsite activitățile practice la disciplinele artistice;

D.2 Măsurile de recuperare a activităților artistice/practice, în cazuri justificate se vor aproba de către  decan, la propunerea fiecărui coordonator de disciplină.

D.3 Începând cu 5 octombrie activitățile de atelier/lucrările practice  se vor desfășura în format onsite, după cum urmează:

D.3.a. În cazul în care spațiul de atelier nu permite menținerea măsurilor de distanțare, grupele fiind mari, grupa se va împărți în subgrupe care vor avea activități alternative, prin rotație: două săptămâni lucru  în atelier, două săptâmâni documentare și corectură prin mijloace electronice;

D.3.b. Dacă dimensiunea unui laborator și dimensiunea unei grupe permit desfășurarea activităților cu o grupă întreagă, în condiții de respectare a distanței, aceste activități se reorganizează corespunzător.

D.4 Orele de educație fizică pentru programele de studiu vor fi efectuate doar în aer liber și în sistem on-line, cu materiale demonstrative/ tutoriale.

D.5 Toate disciplinele își vor actualiza și adapta corespunzător regulamentul disciplinei, fișele disciplinelor și își vor revizui și adapta reglementările, până la data începerii anului universitar.

E.1 Pentru studenții cu solicitări speciale, cazarea se va face pe bază de cerere individuală transmisă prin email la adresa de mail a administrației căminului;

E.2 Cazarea se va face cu prioritate pentru cazurile sociale (studenți în plasament, orfani de unul sau ambii părinți, cu venituri familiale sub salariul mediu pe economie, studenți cu boli cronice aflați în evidența organelor medicale).

E.3 Pentru restul studenților cazarea se va face în ordinea mediei obținute în anul anterior.

E.4 Numărul maxim de persoane cazate într-o cameră este de 3 (persoane), respectându-se regula de 15mc/student în cameră;

E.5 Administrația căminului are obligația de a inspecta săptămânal camerele studenților. Comisia va cuprinde și reprezentantul studenților din  cămin. În situația în care se constată o igenă necorepunzătoarea a camerelor comisia va acorda un avertisment locatarilor. Dacă situația nu este remediată, studentul va fi exclus din cămin.

E.6  În camerele de cămin vor sta în aceeași cameră doar studenți din aceeași secție și același an de studii.

E.7  Purtarea corectă a măștii în spațiile comune din cămine este obligatorie.

E.8 Activitățile comune de studii din cămine (sălile de lectură) vor fi suspendate.

E.9 În momentul cazării, fiecare student va completa Chestionarul epidemiologic pe care îl va depune la Biroul de cazare.

E.10  Orice activități sociale cu caracter de petrecere, cu participarea a mai mult de 3 persoane, desfășurate în cămine sunt interzise. Încălcarea acestei prevederi va duce la evacuarea din cămin a celor implicați, în cel mult 12 ore.

E.11  Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine.

E.12 La nivelul căminului se vor rezerva două camere, cu acces direct la baie, pentru izolarea eventualilor contacți COVID.

E.13 Orice caz suspect COVID apărut în cămine va fi raportat de urgență administrației UNARTE și  DSP-ului.

E.14  Studenții își vor limita deplasările în alte localități;

E.15 Recomandăm evitarea petrecerii timpului liber în colectivități, în spații închise și fără măsuri de prevedere;

E.16  Studenții internaționali vor fi obligați să respecte regulile de izolare

impuse de zona din care provin, motiv pentru care li se recomandă informarea prealabilă.

E.17 Persoanele care sosesc dintr-o călătorie internațională din țările/zonele cu risc epidemiologic ridicat și au drept de intrare pe teritoriul național al României, sunt obligate să intre în carantină/izolare la domiciliu 14 zile la întoarcerea în România.

E.18 Carantina persoanelor se instituie la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități. Carantina se recomandă tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresă. UNARTE nu asigură spații de carantinare.

E.19 Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este stabilită de Institutul Naţional de Sănătate Publică, iar forma actualizată periodic se poate fi consultată aici: http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectatecovid

F.1 Studenții și cadrele didactice care au simptome de tip respirator nu se vor prezenta la activitățile didactice.

F.2 Numărul de locuri/mobilierul din săli/laboratoare va fi adaptat prin

eliminare/repoziționare, astfel încât să se asigure distanțarea fizică obligatorie de min. 1m  între studenți; pentru ateliere răspund coordonatorii grupelor de care acestea aparțin.

F.3 Studenții nu vor fi așezați față în față în săli ateliere/laboratoare, purtarea corectă a măștii fiind obligatorie pentru toți cei prezenți în  săli/ clădiri.

F.4 Se interzice organizarea oricăror manifestări științifice onsite, spectacole, reuniuni, etc.

F.5 Nu se acordă aprobări pentru deplasări în interesul serviciului decât în cazuri excepționale.

F.6 Interacțiunea cu studenții la nivel de decanate și alte servicii se va realiza telefonic sau prin email. Interacțiunea dintre angajații personal didactic, auxiliar didactic, tesa și administrativ se face pe cât posibil telefonic și prin mail, evitând contactul față la față.

F.7 Ridicarea/depunerea documentelor originale se va realiza exclusiv cu programare telefonică/mail.

F.8 Măsurile menționate mai sus pot fi adaptate și completate prin decizii ale Consiliului de administrație sau ale conducerii facultăților, în funcție de specificul fiecărei facultăți și vor fi comunicate tuturor studenților și personalului UNARTE pentru luare la cunoștință și aplicare.

F.9 Se recomandă studenților să nu părasească spațiul de lucru al atelierului decât pentru a ieși în pauză, evitând grupurile mai mari de trei persoane.

F.10 Prezentele măsuri se completează cu cele prevăzute în Ordinul MEC și MS nr. 5487/1494/2020, precum și în celelate documente referitoare la pandemie.

15 mai 2020

Comunicat

Având în vedere situația creată referitor la epidemia de Covid 19, în temeiul decretării starii de alertă, precum și în temeiul hotărârilor Senatului din data de 13.05.2020, conducerea Universității Naționale de Arte din București hotărăște:

 1. Se prelungeste suspendarea integrală a activităților față în față cu studenții, până la data de 15 iunie 2020;
 2. Se prelungește suspendarea tuturor manifestărilor și evenimentelor programate în perioada de mai sus, acestea urmând a fi reprogramate;
 3. Activitatea personalului auxiliar didactic și nedidactic se va desfășura conform unui grafic stabilit de conducerea universității;
 4. Serviciile administrative vor lua măsuri pentru igenizarea periodică a tuturor spațiilor aparținând universității;
 5. Activitățile didactice, precum și sesiunea de examene a semestrului II vor continua în regim on-line prin utilizarea exclusivă a rețelelor instituționale Google Classroom/Meet și Cisco webex pentru prezentarea cursurilor, a seminariilor, a verificărilor și a examenelor. În acest context:
  – Cadrele didactice au obligația de a asigura încărcarea sau transmiterea on-line a suportului de curs și a materialelor bibliografice și de a desfășura cursurile în varianta on-line;
  – Decanii facultăților, directorii de departamente și coordoatorii grupelor au obligația de a monitoriza acest proces;
  – Bazele de date cu conferințele audio-video, corespondența online, arhivele digitale se păstrează la nivelul departamentelor și a decanatelor;
  – Directorii de departamente vor transmite săptămânal decanatelor rapoarte privind desfășurartea cursurilor on-line (OM 4020/07.04.2020);
  – Decanii facultăților vor transmite săptămânal rectoratului situația desfășurării cursurilor (OM 4020/07.04.2020);
  – Sesiunea de examene pentru semestrul II se va desfășura conform procedurii aprobate în Senat, în data de 13.05 2020 și afișată pe www.unarte.org.
 6. Deciziile ulterioare ale Consiliului de Administrație urmează a fi afișate pe www.unarte.org.

RECTOR,
prof. univ.dr. Cătălin Bălescu

Comunicat

(în atenția studenților)

Începănd cu data de 16 martie, data primei ordonanțe de urgență, s-au suspendat contractele de închiriere. Plata chiriei va fi reluată odată cu revenirea în cămin.

În contextul desfășurării în regim on-line a cursurilor, taxele de studiu se plătesc conform contractului de studiu. Cursurile care nu s-au putut desfășura, vor fi reluate în condițiile prelungirii anului universitar.

Deciziile ulterioare ale conducerii  urmează a fi afișate pe site-ul universității.

Comunicat

(în atenția studenților)

Începănd cu data de 18 mai 2020, între orele 9-16, studenții Universității Naționale de Arte se pot prezenta pentru a-și ridica lucrările din ateliere precum și obiectele personale din căminul universității.

Deciziile ulterioare ale conducerii  urmează a fi afișate pe site-ul universității.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services