Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Decontarea abonamentelor

Decontarea abonamentului de transport public în comun (STB)

În conformitate cu prevederile Legii 199/2023 – Legea învățământului superior – art. 128 alin (3), ale Legii 272/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 64 alin.(1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului și HOTĂRÂREA Nr. 811 din 8 septembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi ”Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. 

Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport”.

De la data începerii anului universitar şi până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenţii pot călători în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior, sau a carnetului/cardului de student, în cazul studenţilor cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ în străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă vizat pentru anul universitar anterior. iar pentru studenţii din anul I de studii se va accepta şi adeverinţa emisă de instituţia de învăţământ superior pentru anul universitar în curs, cu excepţia studenţilor din anii terminali care pot călători numai până la data de 30 septembrie inclusiv.

Studenții înrolați în anul universitar 2023-2024 ( 2 octombrie – 30 seprembrie 2024) care doresc să-și deconteze abonamentele STB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Obținerea unui card ACTIV Nominal eliberat gratuit la prima emitere, la orice Centru de Emitere și Reîncărcare Carduri al STB SA, pe baza BI/CI și a legitimației de student avizată la zi;
 2. Procurarea, de la chioșcurile STB, abonamentele de transport în comun, pe baza cardului ACTIV, a legitimației de student și a CI/BI;
 3. Decontarea se face la Biroul social din cadrul UNAB. Studenții fiecărei facultăți din cadrul UNAB au dreptul sa deconteze abonamente lunare reduse 90% / 100% (suma decontată: 72/80 lei/lună);

Procedura prin care studenții UNAB beneficiază de decontarea abonamentelor Societății de Transport București (STB)  pentru transportul local în comun, pe baza prezentării la Biroului social din incinta Biroului Acte de Studii et. 1 camera 17 a următoarelor documente:

 1. copie după actul de identitate – se aduce o singură dată, la prima decontare;
 2. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original (Chitanțele care nu au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului ACTIV, se pot deconta numai dacă se prezintă de la Direcția Generală a STB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului pierdut sau printscreen din contul de pe pagina https://online.stbsa.ro)se aduce/depune lunar;
 3. copie după cardul STB cu numele studentului și seria cardului lizibile;
 4. extrasul de cont – se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont se modifică.
 5. pentru studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, act doveditor din care să reiasă situația.
 6. În cazul obținerii abonamentului de transport în comun prin platforma YOUth TB, se va primi un mail de confirmare a plății ce va conține 2 documente PDF, FACTURA și DETALII TITLU DE CĂLĂTORIE – aceste documente vor ține locul chitanței ștampilate primită de la ghișeul STB la achiziționarea abonamentului.

NU se consideră valide pentru decontare documentele de transport care conțin ștersături, modificări sau adăugiri, care sunt deteriorate sau ilizibile și nici abonamentele depuse ulterior datei la care s-a ajuns cu decontarea.

Precizăm  că, după prima decontare, bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original, se depune la cutia de abonamente aflată la intrarea în universitate, lângă scară, pe spetele bonului se va specifica obligatoriu numele/prenumele, specializarea, anul de studiu și data la care a fost depusă chitanța în cutie. 

Decontarea abonamentelor studenților se face astfel: 

 1. pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face în luna în curs;
 2. pentru documentele depuse ulterior după data de 14 a fiecărei luni, decontarea se face în luna următoare celei în care au fost depuse documentele;
 3. Decontarea se va face pe fiecare an financiar separat (lunile octombrie-decembrie versus ianuarie-septembrie).

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail serviciul.social@unarte.org

 

 

Decontarea abonamentului de transport public în comun (STB)

În conformitate cu prevederile Legii 199/2023 – Legea învățământului superior – art. 128 alin (3), ale Legii 272/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 64 alin.(1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului și HOTĂRÂREA Nr. 811 din 8 septembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi ”Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. 

Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport”.

De la data începerii anului universitar şi până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenţii pot călători în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior, sau a carnetului/cardului de student, în cazul studenţilor cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ în străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă vizat pentru anul universitar anterior. iar pentru studenţii din anul I de studii se va accepta şi adeverinţa emisă de instituţia de învăţământ superior pentru anul universitar în curs, cu excepţia studenţilor din anii terminali care pot călători numai până la data de 30 septembrie inclusiv.

Studenții înrolați în anul universitar 2023-2024 ( 2 octombrie – 30 seprembrie 2024) care doresc să-și deconteze abonamentele STB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Obținerea unui card ACTIV Nominal eliberat gratuit la prima emitere, la orice Centru de Emitere și Reîncărcare Carduri al STB SA, pe baza BI/CI și a legitimației de student avizată la zi;
 2. Procurarea, de la chioșcurile STB, abonamentele de transport în comun, pe baza cardului ACTIV, a legitimației de student și a CI/BI;
 3. Decontarea se face la Biroul social din cadrul UNAB. Studenții fiecărei facultăți din cadrul UNAB au dreptul sa deconteze abonamente lunare reduse 90% / 100% (suma decontată: 72/80 lei/lună);

Procedura prin care studenții UNAB beneficiază de decontarea abonamentelor Societății de Transport București (STB)  pentru transportul local în comun, pe baza prezentării la Biroului social din incinta Biroului Acte de Studii et. 1 camera 17 a următoarelor documente:

 1. copie după actul de identitate – se aduce o singură dată, la prima decontare;
 2. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original (Chitanțele care nu au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului ACTIV, se pot deconta numai dacă se prezintă de la Direcția Generală a STB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului pierdut sau printscreen din contul de pe pagina https://online.stbsa.ro)se aduce/depune lunar;
 3. copie după cardul STB cu numele studentului și seria cardului lizibile;
 4. extrasul de cont – se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont se modifică.
 5. pentru studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, act doveditor din care să reiasă situația.
 6. În cazul obținerii abonamentului de transport în comun prin platforma YOUth TB, se va primi un mail de confirmare a plății ce va conține 2 documente PDF, FACTURA și DETALII TITLU DE CĂLĂTORIE – aceste documente vor ține locul chitanței ștampilate primită de la ghișeul STB la achiziționarea abonamentului.

NU se consideră valide pentru decontare documentele de transport care conțin ștersături, modificări sau adăugiri, care sunt deteriorate sau ilizibile și nici abonamentele depuse ulterior datei la care s-a ajuns cu decontarea.

Precizăm  că, după prima decontare, bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original, se depune la cutia de abonamente aflată la intrarea în universitate, lângă scară, pe spetele bonului se va specifica obligatoriu numele/prenumele, specializarea, anul de studiu și data la care a fost depusă chitanța în cutie. 

Decontarea abonamentelor studenților se face astfel: 

 1. pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face în luna în curs;
 2. pentru documentele depuse ulterior după data de 14 a fiecărei luni, decontarea se face în luna următoare celei în care au fost depuse documentele;
 3. Decontarea se va face pe fiecare an financiar separat (lunile octombrie-decembrie versus ianuarie-septembrie).

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail serviciul.social@unarte.org

 

 

Decontarea abonamentului de transport public în comun (STB)

În conformitate cu prevederile Legii 199/2023 – Legea învățământului superior – art. 128 alin (3), ale Legii 272/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare – art. 64 alin.(1) privind protecția și promovarea drepturilor copilului și HOTĂRÂREA Nr. 811 din 8 septembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru studenţi ”Studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă în instituţiile de învăţământ superior acreditate beneficiază de tarif redus cu 90% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, cu metroul, precum şi pentru transportul intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi naval, pe tot parcursul anului calendaristic, până la împlinirea vârstei de 30 de ani. 

Studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, beneficiază de gratuitate pentru aceste categorii de transport”.

De la data începerii anului universitar şi până la data de 30 noiembrie inclusiv, studenţii pot călători în baza legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar anterior, sau a carnetului/cardului de student, în cazul studenţilor cetăţeni români care sunt înmatriculaţi la instituţii de învăţământ în străinătate la forma de învăţământ cu frecvenţă vizat pentru anul universitar anterior. iar pentru studenţii din anul I de studii se va accepta şi adeverinţa emisă de instituţia de învăţământ superior pentru anul universitar în curs, cu excepţia studenţilor din anii terminali care pot călători numai până la data de 30 septembrie inclusiv.

Studenții înrolați în anul universitar 2023-2024 ( 2 octombrie – 30 seprembrie 2024) care doresc să-și deconteze abonamentele STB, trebuie să parcurgă următoarele etape:

 1. Obținerea unui card ACTIV Nominal eliberat gratuit la prima emitere, la orice Centru de Emitere și Reîncărcare Carduri al STB SA, pe baza BI/CI și a legitimației de student avizată la zi;
 2. Procurarea, de la chioșcurile STB, abonamentele de transport în comun, pe baza cardului ACTIV, a legitimației de student și a CI/BI;
 3. Decontarea se face la Biroul social din cadrul UNAB. Studenții fiecărei facultăți din cadrul UNAB au dreptul sa deconteze abonamente lunare reduse 90% / 100% (suma decontată: 72/80 lei/lună);

Procedura prin care studenții UNAB beneficiază de decontarea abonamentelor Societății de Transport București (STB)  pentru transportul local în comun, pe baza prezentării la Biroului social din incinta Biroului Acte de Studii et. 1 camera 17 a următoarelor documente:

 1. copie după actul de identitate – se aduce o singură dată, la prima decontare;
 2. bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original (Chitanțele care nu au aceeași serie cu cea înscrisă pe copia cardului ACTIV, se pot deconta numai dacă se prezintă de la Direcția Generală a STB o dovadă din care să rezulte seria cardului, în cazul cardului pierdut sau printscreen din contul de pe pagina https://online.stbsa.ro)se aduce/depune lunar;
 3. copie după cardul STB cu numele studentului și seria cardului lizibile;
 4. extrasul de cont – se aduce o singură dată, la prima decontare, sau atunci când numărul de cont se modifică.
 5. pentru studenţii cu unul sau ambii părinţi decedaţi, precum şi studenţii proveniţi din centre de plasament sau care au fost în plasament la familia extinsă, substitutivă sau la asistent maternal, act doveditor din care să reiasă situația.
 6. În cazul obținerii abonamentului de transport în comun prin platforma YOUth TB, se va primi un mail de confirmare a plății ce va conține 2 documente PDF, FACTURA și DETALII TITLU DE CĂLĂTORIE – aceste documente vor ține locul chitanței ștampilate primită de la ghișeul STB la achiziționarea abonamentului.

NU se consideră valide pentru decontare documentele de transport care conțin ștersături, modificări sau adăugiri, care sunt deteriorate sau ilizibile și nici abonamentele depuse ulterior datei la care s-a ajuns cu decontarea.

Precizăm  că, după prima decontare, bonul fiscal de achiziționare a abonamentului ștampilat pe verso – în original, se depune la cutia de abonamente aflată la intrarea în universitate, lângă scară, pe spetele bonului se va specifica obligatoriu numele/prenumele, specializarea, anul de studiu și data la care a fost depusă chitanța în cutie. 

Decontarea abonamentelor studenților se face astfel: 

 1. pentru documentele depuse în perioada 1-14 a lunii, decontarea se face în luna în curs;
 2. pentru documentele depuse ulterior după data de 14 a fiecărei luni, decontarea se face în luna următoare celei în care au fost depuse documentele;
 3. Decontarea se va face pe fiecare an financiar separat (lunile octombrie-decembrie versus ianuarie-septembrie).

Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail serviciul.social@unarte.org