Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București

Biroul Acte de Studii

În perioada 18 iulie – 8 august 2023, Biroul acte de studii are suspendată activitatea pentru efectuarea concediului de odihnă.

Biroul acte de studii își va relua activitatea începând cu data de 9 august 2023 conform programului de eliberări acte de studii: marți, miercuri, joi între orele 12:00-14:00.

Vă mulțumim pentru întelegere!

Program de eliberare a actelor de studii
MARȚI – MIERCURI – JOI
ORELE 12:00 – 14:00
 e-mail: diplome@unarte.org

 

Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate
 • refacerea supliment/foaie matricolă
 1. Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea dipomei de Licență, respectiv de Master, absolvenții ciclului I studii universitare de licență și a ciclului II studii universitare de master trebuie să-și lichideze dosarele de studii de la secretariatele de care au aparținut pe perioada studiilor, apoi să se prezinte la biroul acte de studii.

Actele  de studii  se eliberează titularului, pe baza actului de identitate, buletin / paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului, pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

          2. Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii, se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

         Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:

 1. cerere către Rectorul UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 200 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

        Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 3. taxa de 200 RON, care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

        Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 200 RON, se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 2. copie legalizată după certificatul de naștere
 3. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.

            Pentru refacere supliment /foaie matricolă ,  aceasta se întocmește și eliberează pe baza înscrisurilor din registrul matricol, prin copierea exactă a datelor, fără modificarea acestora și se eliberează doar la cerere:

 1. cerere adresată Rectorul UNAB, prin care se solicită refacerea suplimentului/foaie matricolă
 2. copie carte identitate
 3. copie certificatului de naștere
 4. taxa de 150 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

      Pentru eliberare adeverință solicitată la dosarul de pensionare,  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere eliberare adeverință pentru Casa de Pensii (http://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/)
 2. copie carte identitate
 3. copie certificat de naștere și/sau căsătorie
 4. copie a diplomei licență / master
 5. copie a foii matricole
 6. chitanța achitării contravalorii a 30 RON pentru eliberare adeverință.   Taxa  se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 (precizați numele/prenumele, CNP, facultatea absolvita, taxă eliberare adeverință pensie)

Biroul Acte de Studii

În perioada 18 iulie – 8 august 2023, Biroul acte de studii are suspendată activitatea pentru efectuarea concediului de odihnă.

Biroul acte de studii își va relua activitatea începând cu data de 9 august 2023 conform programului de eliberări acte de studii: marți, miercuri, joi între orele 12:00-14:00.

Vă mulțumim pentru întelegere!

Program de eliberare a actelor de studii
MARȚI – MIERCURI – JOI
ORELE 12:00 – 14:00
 e-mail: diplome@unarte.org

 

Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate
 • refacerea supliment/foaie matricolă
 1. Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea dipomei de Licență, respectiv de Master, absolvenții ciclului I studii universitare de licență și a ciclului II studii universitare de master trebuie să-și lichideze dosarele de studii de la secretariatele de care au aparținut pe perioada studiilor, apoi să se prezinte la biroul acte de studii.

Actele  de studii  se eliberează titularului, pe baza actului de identitate, buletin / paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului, pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

          2. Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii, se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

         Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:

 1. cerere către Rectorul UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 200 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

        Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 3. taxa de 200 RON, care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

        Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 200 RON, se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 2. copie legalizată după certificatul de naștere
 3. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.

            Pentru refacere supliment /foaie matricolă ,  aceasta se întocmește și eliberează pe baza înscrisurilor din registrul matricol, prin copierea exactă a datelor, fără modificarea acestora și se eliberează doar la cerere:

 1. cerere adresată Rectorul UNAB, prin care se solicită refacerea suplimentului/foaie matricolă
 2. copie carte identitate
 3. copie certificatului de naștere
 4. taxa de 150 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

      Pentru eliberare adeverință solicitată la dosarul de pensionare,  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere eliberare adeverință pentru Casa de Pensii (http://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/)
 2. copie carte identitate
 3. copie certificat de naștere și/sau căsătorie
 4. copie a diplomei licență / master
 5. copie a foii matricole
 6. chitanța achitării contravalorii a 30 RON pentru eliberare adeverință.   Taxa  se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 (precizați numele/prenumele, CNP, facultatea absolvita, taxă eliberare adeverință pensie)

Biroul Acte de Studii

În perioada 18 iulie – 8 august 2023, Biroul acte de studii are suspendată activitatea pentru efectuarea concediului de odihnă.

Biroul acte de studii își va relua activitatea începând cu data de 9 august 2023 conform programului de eliberări acte de studii: marți, miercuri, joi între orele 12:00-14:00.

Vă mulțumim pentru întelegere!

Program de eliberare a actelor de studii
MARȚI – MIERCURI – JOI
ORELE 12:00 – 14:00
 e-mail: diplome@unarte.org

 

Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate
 • refacerea supliment/foaie matricolă
 1. Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea dipomei de Licență, respectiv de Master, absolvenții ciclului I studii universitare de licență și a ciclului II studii universitare de master trebuie să-și lichideze dosarele de studii de la secretariatele de care au aparținut pe perioada studiilor, apoi să se prezinte la biroul acte de studii.

Actele  de studii  se eliberează titularului, pe baza actului de identitate, buletin / paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului, pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

          2. Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii, se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

         Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:

 1. cerere către Rectorul UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 200 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

        Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 3. taxa de 200 RON, care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

        Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:

 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 200 RON, se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 2. copie legalizată după certificatul de naștere
 3. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.

            Pentru refacere supliment /foaie matricolă ,  aceasta se întocmește și eliberează pe baza înscrisurilor din registrul matricol, prin copierea exactă a datelor, fără modificarea acestora și se eliberează doar la cerere:

 1. cerere adresată Rectorul UNAB, prin care se solicită refacerea suplimentului/foaie matricolă
 2. copie carte identitate
 3. copie certificatului de naștere
 4. taxa de 150 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

      Pentru eliberare adeverință solicitată la dosarul de pensionare,  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere eliberare adeverință pentru Casa de Pensii (http://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/)
 2. copie carte identitate
 3. copie certificat de naștere și/sau căsătorie
 4. copie a diplomei licență / master
 5. copie a foii matricole
 6. chitanța achitării contravalorii a 30 RON pentru eliberare adeverință.   Taxa  se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 (precizați numele/prenumele, CNP, facultatea absolvita, taxă eliberare adeverință pensie)