meniu

Me

meniu

Me
Me

Având în vedere rata de infectabilitate crescută, începând cu data de 18.10.2021, toate cursurile și seminariile teoretice, multimedia și computer se vor preda în sistem online.

Biroul Acte de Studii

Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București

Biroul Acte de Studii

Program de eliberare a actelor de studii
MARȚI – MIERCURI – JOI
ORELE 12,00 – 14,00

 Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate
 1. Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea dipomei de Licență, respectiv de Master, absolvenții ciclului I studii universitare de licență și a ciclului II studii universitare de master trebuie să-și lichideze dosarele de studii de la secretariatele de care au aparținut pe perioada studiilor, apoi să se prezinte la biroul acte de studii.

Actele  de studii  se eliberează titularului, pe baza actului de identitate, buletin / paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului, pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

          2. Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii, se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

 • Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:
 1. cerere către Rectorul UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 150 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016
 • Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:
 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 3. taxa de 150 RON, care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016
 • Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:
 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 150 RON, se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 2. copie legalizată după certificatul de naștere
 3. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.
 •   Pentru eliberare adeverință solicitată la dosarul de pensionare,  sunt necesare următoarele acte:
 1. cerere eliberare adeverință pentru Casa de Pensii (https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/)
 2. copie C.I.
 3. copie certificat de naștere și/sau căsătorie
 4. copie a diplomei licență / master
 5. copie a foii matricole
 6. chitanța achitării contravalorii a 30 RON pentru eliberare adeverință.   Taxa  se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 (precizați numele/prenumele, CNP, facultatea absolvita, taxă eliberare adeverință pensie)

Biroul Acte de Studii

Program de eliberare a actelor de studii
MARȚI – MIERCURI – JOI
ORELE 12,00 – 14,00

 Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate
 1. Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea dipomei de Licență, respectiv de Master, absolvenții ciclului I studii universitare de licență și a ciclului II studii universitare de master trebuie să-și lichideze dosarele de studii de la secretariatele de care au aparținut pe perioada studiilor, apoi să se prezinte la biroul acte de studii.

Actele  de studii  se eliberează titularului, pe baza actului de identitate, buletin / paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului, pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

          2. Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii, se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

 • Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:
 1. cerere către Rectorul UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 150 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016
 • Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:
 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 3. taxa de 150 RON, care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016
 • Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:
 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 150 RON, se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 2. copie legalizată după certificatul de naștere
 3. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.
 •   Pentru eliberare adeverință solicitată la dosarul de pensionare,  sunt necesare următoarele acte:
 1. cerere eliberare adeverință pentru Casa de Pensii (https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/)
 2. copie C.I.
 3. copie certificat de naștere și/sau căsătorie
 4. copie a diplomei licență / master
 5. copie a foii matricole
 6. chitanța achitării contravalorii a 30 RON pentru eliberare adeverință.   Taxa  se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 (precizați numele/prenumele, CNP, facultatea absolvita, taxă eliberare adeverință pensie)

Biroul Acte de Studii

Program de eliberare a actelor de studii
MARȚI – MIERCURI – JOI
ORELE 12,00 – 14,00

 Biroul Acte de Studii al Universității Naționale de Arte din București este responsabil de întocmirea şi eliberarea:

 • diplomelor (licenţă, master, doctorat, colegii postuniversitare)
 • adeverinţe de confirmare a studiilor în străinătate
 1. Eliberare acte de studii

Pentru eliberarea dipomei de Licență, respectiv de Master, absolvenții ciclului I studii universitare de licență și a ciclului II studii universitare de master trebuie să-și lichideze dosarele de studii de la secretariatele de care au aparținut pe perioada studiilor, apoi să se prezinte la biroul acte de studii.

Actele  de studii  se eliberează titularului, pe baza actului de identitate, buletin / paşaport, sau, în situaţii bine motivate, când titularul nu se poate prezenta, împuternicitului acestuia, pe baza unei procuri notariale.

Actele de studii completate şi neridicate datorită decesului titularului, pot fi eliberate unui membru al familiei titularului (ascendent sau descendent de gradul I sau II), în baza unei cereri aprobate de conducerea instituţiei, însoţită de copie legalizată a certificatului de deces şi de o declaraţie pe proprie răspundere privind motivele invocate pentru ridicarea acestor acte de studii.

          2. Eliberare duplicate
În cazul pierderii, distrugerii complete, a deteriorării parțiale, sau a plastifierii actelor de studii, se întocmesc duplicate.

Duplicatul se întocmește în termen de o lună de la primirea dosarului și se realizează pe un formular similar celui original, eliberat titularului, sau prin scriere după modelul de referință al actului original, dacă nu mai există formular similar celui original.

 • Actele necesare întocmirii duplicatului diplomei, în cazul diplomelor pierdute, sunt următoarele:
 1. cerere către Rectorul UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. dovada publicării în Monitorul Oficial al României a pierderii diplomei
 3. declarație notarială de pierdere a diplomei
 4. copie legalizată a certificatului de naștere
 5. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 6. taxa de 150 RON,  care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016
 • Actele necesare întocmirii duplicatelor, în cazul diplomelor deteriorate parțial sunt următoarele:
 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită o altă diplomă, urmând a se specifica motivul anulării
 2. două fotografii ¾, tip buletin, pe hârtie fotografică
 3. taxa de 150 RON, care se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016
 • Actele necesare întocmirii duplicatelor în cazul diplomelor plastifiate sunt următoarele:
 1. cerere adresată Rectorului UNAB, prin care se solicită eliberarea duplicatului
 2. declarație notarială în care se va specifica faptul că diploma este deteriorată şi nu mai poate fi folosită
 3. copie legalizată după certificatul de naștere
 4. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică
 5. taxa de 150 RON, se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016

În cazul diplomelor a căror fotografie a căzut, sau în cazul în care titularul constată greșeli în actul de studii, după o perioadă de timp de la primirea acestuia,   diploma se va reface   și se va adăuga  următoarea frază din Regulamentul Actelor de Studii:  ,,Prezentul act de studii înlocuiește actul de studii cu seria…….și nr…………..precum și cu numărul de înregistrare…………….din (data)…………., deoarece acesta conținea unele greșeli”.

Pentru refacerea acestor diplome  sunt necesare următoarele acte:

 1. cerere adresată domnului Rector, prin care se solicită refacerea diplomei
 2. copie legalizată după certificatul de naștere
 3. două fotografii ¾ tip buletin, pe hârtie fotografică.
 •   Pentru eliberare adeverință solicitată la dosarul de pensionare,  sunt necesare următoarele acte:
 1. cerere eliberare adeverință pentru Casa de Pensii (https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/)
 2. copie C.I.
 3. copie certificat de naștere și/sau căsătorie
 4. copie a diplomei licență / master
 5. copie a foii matricole
 6. chitanța achitării contravalorii a 30 RON pentru eliberare adeverință.   Taxa  se achită la Banca Comercială Română, în contul RO06RNCB0072039062550016 (precizați numele/prenumele, CNP, facultatea absolvita, taxă eliberare adeverință pensie)

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services