Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

Planuri de învățământ >>

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (D.P.P.D.) este o structură universitară autonomă, în cadrul Facultății de Istoria și Teoria Artei. Departamentul nostru este abilitat să organizeze programe de formare psihopedagogică și să certifice competențele specifice pentru profesia didactică. În acest sens, organizăm pregătirea inițială și continuă pentru cariera didactică.

Pregătirea inițială se realizează cu studenții și absolvenții care optează pentru formarea ca profesori de arte plastice, prin cele două niveluri de studii: Nivelul I de pregătire inițială pentru profesia didactică (Nivelul I – 3 ani și Nivelul I comprimat – 1 an) și Nivelul II de aprofundare a pregătirii pentru profesia didactică (1 an de studii). Nivelul I de pregătire abilitează candidatul pentru a preda în învăţământul gimnazial, iar Nivelul II formează competențele necesare predării în învățământul liceeal și universitar, ambele niveluri de studii pregătesc pentru definitivarea în învățământ. Pregătirea continuă constă în organizarea unor programe de studii și examinarea profesorilor de arte plastice care doresc obținerea gradului didactic II (examinare) sau obținerea gradului didactic I (admitere, îndrumare a lucrării de grad și examinare).

Din colectivul departamentului fac parte specialiști în științele educației, în arta plastică și în filosofie. Cu toţii, membrii departamentului, conlucrăm pentru a organiza o formare cât mai consistentă, modernă și adecvată cerințelor de educație ale societății contemporane. Toate programele de studii sunt adaptate pentru a favoriza o formare centrată pe student și pe competențele necesare devenirii ca profesor. Preocupările de viitor sunt legate de formarea unor cadre didactice capabile să modifice sistemul de învățământ din interiorul școlii, apte să practice educația pentru formarea copiilor și tinerilor în spiritul libertății creatoare, a prețuirii valorilor și a operelor de artă.

Funcțiile evaluării practicate în cadrul departamentului au în vedere formarea unor viitori profesori capabili să se autoevalueze, să evalueze corect la rândul lor și să utilizeze evaluarea pentru învățare și pentru stimularea devenirii independente. Cursurile și seminariile sunt astfel proiectate încât să răspundă nevoii studenților de rafinare intelectuală, de dezvoltare personală, de participare implicată la propria devenire, de respect profund pentru natura umană și pentru valorile sale. Acestor competențe de tot necesare formării viitorilor profesori li se adaugă abilități precum cea de a gândi în timp real, de a-și distribui atenția în mod egal cursanților, de a crea un mediu educațional asigurător, de a comunica autentic și de a colabora cu toți cei implicați în cadrul procesului de educație. Centrul de Consiliere și Orientare în Carieră: contact pentru programări consiliere@unarte.org.

UniFEST 2023

Uniunea Studenților din România (USR) organizează în perioada 3-13 noiembrie 2023 proiectul UniFEST, cel mai mare festival studențesc din România.

ECOPERFORMANCE – Maura Baiocchi (Brazilia / Italia)

Vineri, 20.10.2023 – Sala Amfiteatru UNArte (Bucuresti, Str. Griviței 28) – ora 11:00

Anunț selecție Erasmus – mobilități ce se vor desfășura in semestrul 2 al anului universitar 2023-2024

La selecția pentru mobilități de studiu pot participa studenții anului 2 Licență și anul 1 Master. Doctoranzii și studenții anilor terminali (3 Licență, 2 Master) pot aplica doar pentru mobilități de practică.

Schimbarea începe cu tine! Completează chestionarul EUROSTUDENT 8!

Ești student la cursuri de licență sau masterat? Vrem feedback-ul tău! Participă la cercetarea Eurostudent de la nivel european și contribuie la înțelegerea nevoilor studenților!

Vino să descoperi SCENOGRAFIA, UNArte!

Expoziţie de artă scenografică, care cuprinde proiecte și lucrări scenografice, atât de film, teatru,, eveniment, papusi, cât și lucrări de scenografie digitală, ale studenţilor (licență și master), din cadrul departamentului de Scenografie și Eveniment artistic, de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti (UNAB/UNArte).

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti se alătură campaniei „Anuarul universităților de top din România”, inițiată de eJobs și JobRadar24.

Universitatea Naţională de Arte Bucureşti a decis să se alăture campaniei și să facă parte din anuarul universităților de top din țară.

BuzzCamp27

Pe 10 martie 2022, de la ora 10.30, pe platforma Zoom. Ești la început de drum în cariera ta și vrei să afli cum să dai startul creșterii tale profesionale și cum să ajungi la acel mult dorit internship sau job în compania competitivă țintită de tine? Ai vrea să îți pui în valoare abilitățile de leadership și să înveți cum să ieși în evidență? Hai la BuzzCamp27 pentru a-ți răspunde la aceste întrebări.

American Councils for International Education anunță deschiderea aplicațiilor pentru Kennedy Academy for Students

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională, invită studenții români cu vârsta cuprinsă între 18-27 de ani la a treia ediție a Kennedy Academy for Students. Kennedy Academy este structurat în jurul subiectelor de democrație, educație civică și participare activă în comunitate și va avea loc între 08-12 Decembrie 2021 în București.

Open call: #AlegeAsumat

În perioada 17 mai – 17 iunie 2021 igloo lansează un concurs de design urban cu premii în valoare de 6000 Euro. Primii 100 de participanți care își înscriu proiectele primesc automat cartea “Orașul fericit”. Competiția se desfășoară cu sprijinul BAT România.

Se deschide amfiteatrul din Str. Griviței 28 ca sală de lectură a bibliotecii universității

Programul stabilit: Luni-Joi, orele 13.00-21.00; Vineri-Sâmbătă, orele 11.00-19.00

ANUNȚ SELECȚIE ERASMUS / Semestrul I 2021-2022

ÎN PERIOADA  15 – 26 martie 2021 VA AVEA LOC DEPUNEREA DOSARELOR PENTRU SELECȚIA 2021 (MOBILITĂȚI DE STUDII ȘI PRACTICĂ ÎN SEMESTRUL  I AL ANULUI UNIVERSITAR 2021-2022.  DEPUNEREA DOSARELOR SE VA FACE LA BIROUL ERASMUS (INCINTA FADD, LANGĂ AMFITEATRU) 

Conferința Națională de Istoria Artei a Studenților ITA Mix, ediția a 8-a

Vă invităm la Conferința Națională de Istoria Artei a Studenților ITA Mix, ediția a 8-a, care va avea loc în data de 21 noiembrie 2019 începând cu ora 10:00. Conferința se adresează studenților și masteranzilor în istoria artei și din domenii conexe și

Inscriere curs optional Arta Digitala 3D, curs realizat de UBISOFT in parteneriat cu Departamentul Scenografie si Eveniment Artistic

Ne bucuram sa va anuntam ca vom incepe cursurile de DIGITAR ART in format online de saptamana aceasta. Tinand cont de situatia actuala, momentan ne vom intalni doar in mediul virtual prin intermediul Google Classroom. Tinem la siguranta voastra si dorim sa facem acomodarea cu lucrul de acasa cat mai usoara, pastrand standardele de pana acum.

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

Lucrarea trebuie să fie un omagiu adus lui Rembrandt, la 350 de ani de la moartea sa. Studenții sunt invitați să trimită până la data de 31 MAI pe adresa BKR-PCZ@MINBUZA.NL imagini cu lucrările lor.

Studii de licență

Anul 1

Psihologia educației

Prin intermediul acestui curs se urmărește dezvoltarea unor competențe de cunoaștere și înțelegere a conceptelor cheie din psihologia educației: principalele etape ale dezvoltării, teorii contemporane ale învățării, mecanismele implicate în învățare (motivația, afectivitatea, relațiile sociale) și rolul reglator pe care îl are personalitatea umană în derularea procesului educațional. Cursul este interactiv, exemplele practice și documentarele video având o mare importanță în dinamica educațională. Cu ajutorul dezbaterii academice și a jocului de rol participanții își vor exprima propriile așteptări, opinii și experiențe legate de conceptele mai sus enumerate, totodată exersându-și abilitățile practice de contact și relaționare psihoafectivă adaptate mediului educațional și palierelor de vârstă studiate (cu accent pe prima copilărie, copilăria mijlocie și adolescență).

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

În cadrul cursului, studenții vor achiziționa cunoștințe generale privind educația și modalități de organizare a acesteia. Se urmărește creşterea autonomiei şi a responsabilităţii; formarea capacității de a gândi în timp real, realizarea unei adecvări între planul reflexiv şi cel acţional în scopul regândirii mijloacelor educative și a cultivării inovaţiei personale, creative, responsabile. Studentul va fi capabil să identifice provocările contemporane privind statutul și rolul cadrului didactic și să elaboreze un punct de vedere personal cu privire la rolul educației în societatea contemporană, va învăța să elaboreze instrumente de investigare și evaluare a unor realități pedagogice actuale. Pe baza acestora, cursanții vor adopta atitudini adecvate asupra propriei activități, ca model pentru o viitoare conduită didactică, cât și pentru asumarea responsabilă a rolului de cadru didactic ca factor de inovare în sistemul educațional.

Anul 2

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

În cadrul cursului, studenții vor putea descoperi și compara diferite modele de instruire și vor analiza variate practici educaționale. Se urmărește formarea competenței de evaluare și autoevaluare pentru realizarea unei educații conștiente. Vor fi identificate principalele greșeli de evaluare practicate în școală pentru a le analiza efectele și pentru a se descoperi soluții personalizate. În acest sens, studenții vor fi capabili să proiecteze activități didactice pornind de la programele didactice în domeniul artelor plastice; să utilizeze metode și tehnici creative de predare și evaluare în contexte educaționale variate și să elaboreze materiale și resurse educaționale specifice artelor plastice, ca suport pentru activitățile didactice proiectate. De asemenea, se dorește dezvoltarea interesului pentru explorarea unor metode și tehnici variate și adaptate unor contexte educaționale specifice și asumarea conștientă și reflexivă a unui comportament didactic creativ și inovativ cu rol de facilitare a schimbărilor pozitive la nivelul fiecărui elev, al clasei și al școlii.

Didactica specialităţii

Disciplina Didactica specialităţii este parte componentă a pachetului disciplinelor obligatorii din cadrul modulului psihopedagogic, nivel I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică. Cursul îşi propune să analizeze principalele elemente ale procesului de învățământ din perspectiva disciplinei studiate, relațiile dintre acestea precum şi modalitățile de transfer a cunoștințelor din domeniul activităţilor de atelier ale studenţilor către domeniul didacticii Educaţiei plastice. Dintre obiectivele majore ale disciplinei menţionăm: analiza critică a diferitelor strategii didactice, a metodelor și procedeelor de lucru, resursele de lucru caracteristice ciclului gimnazial, proiectarea după criterii psiho-pedagogice a unui parcurs didactic modern, integrat conceptului de educaţie şi comunicare vizuală, analiza formelor şi tipurilor de evaluare a activităţilor artistice plastice. Un segment important al tematicii este dedicat analizei pe imagine, creații plastice ale elevilor reunite sub forma unor baze de date digitale.

Anul 3

Instruire asistată de calculator (IAC)

În cadrul cursului de Instruirea asistată de calculator (IAC) sunt prezentate actualele metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum şi o serie de proiecte educaționale. La finalul acestui curs, studenții vor avea cunoștințe despre principalele metode de învățare/ predare/ testare cu ajutorul calculatorului şi vor dobândi abilitățile necesare proiectării și implementării acestora cu ajutorul unor instrumente specializate. De asemenea, vor dobândi cunoștințe necesare în vederea regăsirii eficiente pe Internet a informațiilor referitoare la programe şi proiectele educaționale pentru disciplinele în care lucrează. Instruirea asistată de calculator valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane.

Managementul clasei de elevi

În cadrul cursului de Managementul clasei de elevi, sunt vizate în primul rând dimensiunile teoretice în vederea familiarizării studenţilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi. Din perspectiva practică, acest curs vizează competenţe de organizare a spaţiului instructiv şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională. Cursul este structurat într-o formă accesibilă, astfel încât studenții care îl parcurg vor fi capabili să își dezvolte un limbaj adecvat tematicii predate, învățate și evaluate. Cursul propune cursanţilor o abordare interactivă, iar printre metodele utilizate în cadrul seminariilor sunt prevăzute: dezbaterea, problematizarea, explicaţia, exercițiul, studiul de caz, conversația euristică, brainstorming-ul, lucrul în echipă și proiectarea situațiilor de învățare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Este un curs practic al cărui principal obiectiv este de a familiariza participanții cu aspectele esențiale ce țin de cadrului legislativ de referință; reglementări privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice; activităţi de cunoaştere a instituţiei şcolare (modul de organizare a spaţiului şcolar, dotările materiale, documentele şcolare, modul de organizare a activităţilor specifice şcolii, consemnarea datelor semnificative în Fișele de observație, ca etapă de documentare); activităţi de cunoaştere a elevilor şi a grupului şcolar; exersarea unor metode de stimulare a cooperării şi creativităţii; mijloace și forme de realizare a activităților de practică pedagogică (diferite variante de Proiecte de activitate); metode și instrumente de evaluare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Cursul își propune ca la final cursanții să aibă noțiuni de caracterizare a principiilor de planificare și derulare a unor activități extrașcolare în domeniul artelor plastice; să poată identifica etapele unei activități școlare și a factorilor de context educațional; să identifice criterii de evaluare; să poată proiecta activități educative. Este stimulată comunicarea didactică orientată către elev/ student pentru stimularea interesului, creativității, capacitatea de a asculta, de a aprecia și de a încuraja ideile colegilor.

Studii masterale

Anul 1

Psihologia educației

Prin intermediul acestui curs se urmărește dezvoltarea unor competențe de cunoaștere și înțelegere a conceptelor cheie din psihologia educației: principalele etape ale dezvoltării, teorii contemporane ale învățării, mecanismele implicate în învățare (motivația, afectivitatea, relațiile sociale) și rolul reglator pe care îl are personalitatea umană în derularea procesului educațional. Cursul este interactiv, exemplele practice și documentarele video având o mare importanță în dinamica educațională. Cu ajutorul dezbaterii academice și a jocului de rol participanții își vor exprima propriile așteptări, opinii și experiențe legate de conceptele mai sus enumerate, totodată exersându-și abilitățile practice de contact și relaționare psihoafectivă adaptate mediului educațional și palierelor de vârstă studiate (cu accent pe prima copilărie, copilăria mijlocie și adolescență).

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei; Teoria și metodologia curriculumului)

În cadrul cursului, studenții vor achiziționa cunoștințe generale privind educația și modalități de organizare a acesteia. Se urmărește creşterea autonomiei şi a responsabilităţii; formarea capacității de a gândi în timp real, realizarea unei adecvări între planul reflexiv şi cel acţional în scopul regândirii mijloacelor educative și a cultivării inovaţiei personale, creative, responsabile. Studentul va fi capabil să identifice provocările contemporane privind statutul și rolul cadrului didactic și să elaboreze un punct de vedere personal cu privire la rolul educației în societatea contemporană, va învăța să elaboreze instrumente de investigare și evaluare a unor realități pedagogice actuale. Pe baza acestora, cursanții vor adopta atitudini adecvate asupra propriei activități, ca model pentru o viitoare conduită didactică, cât și pentru asumarea responsabilă a rolului de cadru didactic ca factor de inovare în sistemul educațional.

Pedagogie II (Teoria și metodologia instruirii; Teoria și metodologia evaluării)

În cadrul cursului, studenții vor putea descoperi și compara diferite modele de instruire și vor analiza variate practici educaționale. Se urmărește formarea competenței de evaluare și autoevaluare pentru realizarea unei educații conștiente. Vor fi identificate principalele greșeli de evaluare practicate în școală pentru a le analiza efectele și pentru a se descoperi soluții personalizate. În acest sens, studenții vor fi capabili să proiecteze activități didactice pornind de la programele didactice în domeniul artelor plastice; să utilizeze metode și tehnici creative de predare și evaluare în contexte educaționale variate și să elaboreze materiale și resurse educaționale specifice artelor plastice, ca suport pentru activitățile didactice proiectate. De asemenea, se dorește dezvoltarea interesului pentru explorarea unor metode și tehnici variate și adaptate unor contexte educaționale specifice și asumarea conștientă și reflexivă a unui comportament didactic creativ și inovativ cu rol de facilitare a schimbărilor pozitive la nivelul fiecărui elev, al clasei și al școlii.

Didactica specialităţii

Disciplina Didactica specialităţii este parte componentă a pachetului disciplinelor obligatorii din cadrul modulului psihopedagogic, nivel I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică. Cursul îşi propune să analizeze principalele elemente ale procesului de învățământ din perspectiva disciplinei studiate, relațiile dintre acestea precum şi modalitățile de transfer a cunoștințelor din domeniul activităţilor de atelier ale studenţilor către domeniul didacticii Educaţiei plastice. Dintre obiectivele majore ale disciplinei menţionăm: analiza critică a diferitelor strategii didactice, a metodelor și procedeelor de lucru, resursele de lucru caracteristice ciclului gimnazial, proiectarea după criterii psiho-pedagogice a unui parcurs didactic modern, integrat conceptului de educaţie şi comunicare vizuală, analiza formelor şi tipurilor de evaluare a activităţilor artistice plastice. Un segment important al tematicii este dedicat analizei pe imagine, creații plastice ale elevilor reunite sub forma unor baze de date digitale.

Instruire asistată de calculator (IAC)

În cadrul cursului de Instruirea asistată de calculator (IAC) sunt prezentate actualele metode şi modele de instruire asistată de calculator, precum şi o serie de proiecte educaționale. La finalul acestui curs, studenții vor avea cunoștințe despre principalele metode de învățare/ predare/ testare cu ajutorul calculatorului şi vor dobândi abilitățile necesare proiectării și implementării acestora cu ajutorul unor instrumente specializate. De asemenea, vor dobândi cunoștințe necesare în vederea regăsirii eficiente pe Internet a informațiilor referitoare la programe şi proiectele educaționale pentru disciplinele în care lucrează. Instruirea asistată de calculator valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, caracteristice societăţii contemporane.

Managementul clasei de elevi

În cadrul cursului de Managementul clasei de elevi, sunt vizate în primul rând dimensiunile teoretice în vederea familiarizării studenţilor cu problemele fundamentale ale managementului clasei de elevi. Din perspectiva practică, acest curs vizează competenţe de organizare a spaţiului instructiv şi de intervenţie în situaţii de criză educaţională. Cursul este structurat într-o formă accesibilă, astfel încât studenții care îl parcurg vor fi capabili să își dezvolte un limbaj adecvat tematicii predate, învățate și evaluate. Cursul propune cursanţilor o abordare interactivă, iar printre metodele utilizate în cadrul seminariilor sunt prevăzute: dezbaterea, problematizarea, explicaţia, exercițiul, studiul de caz, conversația euristică, brainstorming-ul, lucrul în echipă și proiectarea situațiilor de învățare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

Este un curs practic al cărui principal obiectiv este de a familiariza participanții cu aspectele esențiale ce țin de cadrului legislativ de referință; reglementări privind organizarea și desfășurarea practicii pedagogice; activităţi de cunoaştere a instituţiei şcolare (modul de organizare a spaţiului şcolar, dotările materiale, documentele şcolare, modul de organizare a activităţilor specifice şcolii, consemnarea datelor semnificative în Fișele de observație, ca etapă de documentare); activităţi de cunoaştere a elevilor şi a grupului şcolar; exersarea unor metode de stimulare a cooperării şi creativităţii; mijloace și forme de realizare a activităților de practică pedagogică (diferite variante de Proiecte de activitate); metode și instrumente de evaluare.

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (2)

Cursul își propune ca la final cursanții să aibă noțiuni de caracterizare a principiilor de planificare și derulare a unor activități extrașcolare în domeniul artelor plastice; să poată identifica etapele unei activități școlare și a factorilor de context educațional; să identifice criterii de evaluare; să poată proiecta activități educative. Este stimulată comunicarea didactică orientată către elev/ student pentru stimularea interesului, creativității, capacitatea de a asculta, de a aprecia și de a încuraja ideile colegilor.

Anul 2

Psihopedagogia adolescentului, tânărului și adultului

Este un curs ce-și propune ca participanții să poată înțelege modul în care diferă tipul de raportare la cursant, evaluarea sau metodele educației în funcție de vârsta persoanelor cărora li se adresează. Cursul urmărește și dezvoltarea abilităților de identificare a corespondenţelor dintre: educaţia la nivelul liceului şi educaţia din învăţământul superior, educaţia formală şi cea nonformală, receptivitatea educativă a copilului şi receptivitatea adultului; specificul învăţării în copilărie şi la adulteţe, formarea cadrelor didactice pentru vârste mici şi pentru adulţi. Prin exerciții practice, jocuri de rol, dialogul socratic și dezbateri academice cursanții își vor dezvolta de asemenea și un set de abilități practice de intervenție și răspuns adaptat situațiilor dificile.

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii

Didactica domeniului şi dezvoltări în didactica specialităţii (învățământ liceal, postliceal și universitar) este o disciplină de sinteză, componentă a Programului de formare psihopedagogică pentru nivelul II (aprofundare) de certificare pentru profesia didactică. Conceptele şi conţinuturile sunt integrate perspectivei didactice contemporane inter-, intra- şi transdisciplinare. Ca antrenament progresiv bazat pe o teorie modernă şi creativă, viitorii profesori de Educaţie vizuală asimilează comportamente, priceperi şi deprinderi fundamentale într-un domeniu al științei și măiestriei parcurgerii unui traseu profesional și vocațional în egală măsură. Disciplina relaţionează cu domenii conexe de studiu: artele spaţiului/ arhitectura, artele spectacolului, creaţie şi creativitate digitală, managementul problematicii patrimoniului cultural. În acest context o serie de aplicaţii sunt dedicate elaborării unor Programe şcolare pentru discipline opţionale desfăşurate în ateliere de creaţie, spaţii muzeale, spaţii neconvenţionale sau susţinute prin intermediul unor medii virtuale de învăţare şi comunicare.

Proiectarea și managementul programelor educaționale

În cadrul cursului sunt abordate aspecte ce țin de realizarea programelor educaționale, prin încercarea de a oferi informații utile și prin dezvoltarea acelor competențe necesare în proiectarea, derularea şi evaluarea programelor educaționale. Astfel, cursul se constituie într-o introducere în cultura managementului de proiect, ca instrument util de abordare a activităților curente din domeniul educației Cursul este structurat într-o formă accesibilă, astfel încât studenții să poată analiza comparativ diferite sisteme de învățământ; să poată identifica schimbările actuale; să valorifice cunoștințele legate de legislație pentru realizarea unor programe de arte plastice implementabile la diferite niveluri de vârstă și specializare (școli cu profil artistic și teoretic).

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)

Acest curs practic urmărește familiarizarea cursanților cu instituţia şcolară de la nivel liceal, postliceal și universitar (modul de organizare a spaţiului și activităţilor specifice, dotări materiale, documentele şcolare). În cadrul cursului sunt exersate activităţi de cunoaştere a elevilor/studenților; metode de stimulare a cooperării şi creativităţii, mijloace și forme de realizare a diferitelor activități de învățare; variate metode de evaluare și autoevaluare; de comunicare didactică orientată către elev/student pentru stimularea interesului, creativității, a capacității de a asculta, de a aprecia și de a încuraja ideile colegilor.

Pedagogia artelor plastice și vizuale – curs opțional

Pedagogia artelor plastice și vizuale se bazează pe analiza și interpretarea problematicii didacticii în contextul artelor plastice, a modalităților de adaptare a metodologiilor și instrumentelor utilizate în procesul educațional la specificul disciplinei, a competențelor profesionale necesare pentru acestea în contextul școlii românești cu tradițiile, caracteristicile, schimbările ei din ultimii ani. Se urmărește familiarizarea cursanților cu: principalele noțiuni de Istoria Artelor (arte plastice, arte decorative, arhitectură, teatru, film, fotografie etc.); principalele conținuturi științifice ale disciplinei; potențialului creativ al materialelor, tehnicilor și instrumentelor de lucru specifice domeniului vizual-plastic. Studenții sunt abilitați pentru a realiza compararea domeniilor generale ale artelor plastice/ artelor decorative/ artelor vizuale, cu aplecare asupra elementelor fundamentale care le definesc în context didactic și psihopedagogic; pentru argumentarea necesității proiectării unui parcurs didactic specific artelor, într-o viziune interdisciplinară/ transdisciplinară.

Comunicare educațională – curs opțional

Principalul obiectiv al cursului este acela de a familiariza participanții cu aspectele esențiale ce țin de comunicare: ce este comunicarea și cum a apărut, care sunt principalele tipuri de comunicare și formele utilizare în funcție de acestea. Prin proiectarea de teme practice și dialog socratic, participanții conturează și discută despre principalele mituri și capcane ale comunicării: manipularea, greșeli de comunicare sau pseudocomunicarea. Totodată cursanții își desoperă și exersează propriul stil de comunicare și modalitatea de adaptare al acestuia la mediul educațional. Prin intermediul jocurilor de rol, a prezentării studiilor de caz, a dezbaterii academice, participanții vor descoperi și exersa abilități practice de intervenție și răspuns adaptat în funcție de situație. Se urmărește, de asemenea, exersarea și creșterea graduală a răspunsului empatic și spontan în situații de criză educațională.

Învățarea diferențiată. Exerciții experiențiale în artele vizuale – curs opțional

 Cursul Învățarea diferențiată. Exerciții experiențiale în artele vizuale (opțional) urmărește trei direcții de studiu: parcurgerea principalelor teorii ale învățării, familiarizarea cu CES (copiii cu cerințe educaționale speciale) cu accent pe tulburările de spectru autist și dezvoltarea de exerciții practice utile în lucrul cu adolescenții și adulții. Prin intermediul acestui curs, participanții vor exersa diferite strategii de învățare și își vor dezvolta competențele de gestionare a tinerilor și adulților.

Cursuri online:

No items found

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD)

G-ral Constantin Budisteanu, nr. 19,
010773, Bucuresti

Telefon: +(40) 21.312.45.51
E-mail:  ita@unarte.org