Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.
Design

Design

În urma strădaniilor profesorului arhitect Paul Bortnovschi, în anul 1969 a luat naştere, în cadrul Facultăţii de Arte Decorative, secţia de Estetica Formelor Industriale, care pe parcursul anilor se va dezvolta, în conformitate cu necesităţile sociale, până la formula acuală. Dintre foştii profesori de renume, un loc aparte îi revine lui Ion Bitzan, a cărui manieră de lucru a fost marcată de ironia caracteristică neoavangardei, dar şi de o conştientizare şi asumare a dimensiunii culturale a existenţei.

Departamentul de Design asigura atingerea nivelului profesional corespunzător unei viitoare cariere în industrie, în agenţii de design sau grafică publicitară. Specializarea este abordată metodic, proprietăţile materialelor şi tehnicile de prelucrare fiind experimentate de studenţi prin realizarea de machete şi prototipuri; pe parcursul anilor de studiu aceştia îşi dezvoltă abilităţile de cercetare, sintetizând şi aplicând cunoştinţele în manieră holistică, fiind capabili de creativitate şi originalitate în comunicarea ideilor de design. Este studiată relaţia particulară a obiectului cu spaţiul, utilizatorul sau fabricantul, astfel încât să răspundă atât parametrilor emoţionali şi culturali, cât şi factorului economic şi tehnologic; acest studiu presupune pluridisciplinaritate, echilibru între educaţia umanistă, artistică, şi cea tehnică.

După 1990 demersul pedagogic are noi ţinte şi şi-a reevaluat critic metodele; în prim-plan se află grupe de probleme majore: analiza obiectului şi a semnului grafic prin tehnici şi metode de investigare a vizualului; strategia obiectului de design (implicând studiul comparat al culturii vizuale şi al arealului tehnico-economic, în vederea identificării specificului simbolurilor socio-culturale şi a retoricii acestora); optimizarea relaţiei dintre tradiţie şi inovaţie, dintre suportul artistic şi cel tehnico-economic, alături de alegerea tehnicilor, studiul variantelor şi ajustarea lor la imperativul emancipării culturale şi tehnice. În consecinţă, infrastructura educaţională a fost reabilitată şi completată, fiind posibilă introducerea de noi discipline, cu scopul flexibilizării ofertei pedagogice.

În acest moment exista 3 rute principale de studiu: design ambiental, design grafic și design de produs. Disciplinele predate în cadrul orelor de atelier ale catedrei sunt grupate în trei mari categorii: disciplina fundamentală pentru asigurarea unei pregătiri plastice de bază – studiul făcând referire, prin tehnici și metode, practice și teoretice, la analiza și înţelegerea generală a fenomenelor vizuale; discipline premergătoare specializării; discipline ce asigură specializarea pe rute în cadrul profesiunii (creație de produs industrial și ambient, comunicații vizuale), precum și disciplinele complementare pentru cele două rute de specializare.

Cursuri de pregătire

În vederea pregătirii pentru examenul de admitere a celor interesaţi, Departamentul Design va anunța ulterior programul sesiunilor de pregătire pentru anul școlar următor.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm apelaţi la nr. de telefon 0728 260 106 sau la adresa de e-mail design@unarte.org

Design

Calea Griviței 28,
București 010702

Telefon: +(40) 21.319.10.77
E-mail:fadd@unarte.org