meniu

Me

meniu

Me
Me

Având în vedere rata de infectabilitate crescută, începând cu data de 18.10.2021, toate cursurile și seminariile teoretice, multimedia și computer se vor preda în sistem online.

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
BUCUREȘTI

Stimați studenți – doctoranzi,
pentru o mai bună organizare a activităților în perioada COVID – 19, vă rugăm să transmiteți solicitările dvs. la email: doctorat@unarte.org.

Anunțuri și comunicate

PROGRAM CONTRACTE DPPD – NIVELUL I-II – POSTUNIVERSITAR – 2021-2022 – TAXĂ

PROGRAM CONTRACTE DPPD – NIVELUL I – LICENȚĂ 2021-2022 – BUGET + TAXĂ

ANUNT PRIVIND DECONTARE TESTE RAPIDE SARS COV- 2

S-a decis în Consiliul de Administrație UNArte din data de 01.11.2021, studenții care prezintă chitanța testului rapid SARS COV-2 (testele din farmacie), beneficiază de decontarea acestora. Se va depune cerere la rectorat la care se atașează bonul fiscal.

ANUNT TAXE -TRANȘE – DPPD – 2021 – 2022

Anunț depunere dosare burse sociale în anul universitar 2021-2022

American Councils for International Education anunță deschiderea aplicațiilor pentru Kennedy Academy for Students

Ambasada Statelor Unite în România, alături de Consiliile Americane pentru Educație Internațională, invită studenții români cu vârsta cuprinsă între 18-27 de ani la a treia ediție a Kennedy Academy for Students. Kennedy Academy este structurat în jurul subiectelor de democrație, educație civică și participare activă în comunitate și va avea loc între 08-12 Decembrie 2021 în București.

Expoziția Maestru & ucenic – arta & design-ul textil

Expoziția Maestru & ucenic – arta & design-ul textil contemporan în viziunea învățământului vocațional este o expoziție satelit a Trienalei Internaționale de Arte Textile de la Szombathely (Ungaria), ediția a VII-a, ce se desfășoară în perioada iunie–octombrie 2021. La expoziţie participă cu lucrări profesori coordonatori și studenții lor de la UNArte Bucureşti, respectiv Universitatea Moholy Nagy din Budapesta (MOME) Departamentele de Artă și Design textil.

FAREWELL TO RESEARCH

Research Lab: Exhibition | September 23 – October | Curatorial project originally conceived in the framework of the 9th Bucharest Biennale | Conceptualized by Henk Slager

IN VITRO / Expoziție — Performance

Vă invităm în data de 17 septembrie 2021, în intervalul orar 20-22, la Combinatul Fondului Plastic, UNAgaleria, Str. Baiculesti 29 la vernisajul expozitiei-performance IN VITRO

Plan de măsuri pentru desfășurarea activităților didactice în contextul pandemiei COVID-19

Adoptat în ședința Senatului din data de 23 septembrie 2021.
 

Ca urmare a emiterii de către MEC și MS a Ordinului nr. 5487/1494/2020, Universitatea Națională de Arte (UNARTE) din București hotărăște următoarele măsuri care urmează a fi aplicate, în vederea bunei desfășurări a activităților didactice, în contextul pandemiei COVID-19.

Activitățile didactice se vor desfășura în spațiile UNARTE din București, pe toată perioada existenței riscului de infecție cu virusul SARS-CoV2, într-un sistem hibrid, combinând activitățile desfășurate online cu cele onsite, în condițiile de respectare a regulilor de securitate epidemiologică prevăzute de legislația în vigoare și adaptată situației locale. În acest sens, se adoptă o serie de măsuri generale care să nu afecteze calitatea activității didactice oferind în același timp un grad ridicat de siguranță studenților și angajaților.

Consiliul de administrație

A.1 Administrația va dispune marcarea traseelor pe care se circulă în toate clădirile UNARTE; în interiorul UNARTE se vor organiza și demarca cu benzi vizibile traseele prestabilite de intrare, deplasare și ieșire din clădire.

A.2 Administrația va supraveghea igienizarea zilnică a spațiilor didactice, a birourilor și a căminului;

A.3 Se vor menține punctele de dezinfectare în spațiile comune ale universității. Administrația va asigura alimentarea cu dezinfectant de mâini a spațiilor de lucru și a punctelor din spațiile comune, toalete etc.

A.4 Purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile comune;

A.5 Administrația va asigura afișarea la loc vizibil a tuturor măsurilor sanitare ce se impun pentru desfășurarea în siguranță a activității;

A.6 Activitatea de curățenie a fiecărui spațiu va fi monitorizată zilnic;

A.7 Se va asigura personal pentru utilizarea termoscanerelor la intrarea în toate spațiile universității.

A.8 Fișele de post și contractele de studiu vor fi revizuite prin adaptarea reglementărilor de protecție a muncii și SSM pentru personal, respectiv pentru studenți, până la data de 5 octombrie 2021;

A.9 Asigurarea măștilor de protecție este în responsabilitatea studenților. UNARTE asigură dezinfectantele necesare în cadrul tuturor activităţilor practice.

A.10 UNARTE va asigura măști și mănuși de protecție pentru personalul care efectueaza curățenia.

A.11 UNARTE își va adapta regulile de lucru la evoluția situației epidemiologice.

B.1 UNARTE a luat măsurile necesare pentru achiziționarea și implementarea unor platforme de e-learning Cisco WEBEX și Google Classroom, respectiv Google Meet.  Instruirea studenților și a cadrelor didactice se realizează prin editarea unor tutoriale transmise cadrelor didactice, la cerere, prin intermediul responsabililor de rețea.

B.2 Toate activitățile didactice care implică o comunicare online cu studenţii vor utiliza exclusiv conturile email oficiale ale universității, care vor fi baza de raportare a activității desfășurate de cadre didactice și studenți.

B.3 Întreaga activitate didactică desfășurată va fi stocată în sistem cloud.

C.1 Cursurile teoretice cu mai mult de 100 de studenți/multimedia/computer se vor desfășura exclusiv în sistem online, utilizând platformele existente;

C.2 Activitățile de seminar pentru cursurile teoretice și de calculator – se vor realiza:

- în sistem de videoconferință precum și sub forma de consultații online peer to peer.

- Referatele și celelalte produse care susțin activitatea de seminarii vor fi transmise prin mijloace electronice (e-mail, google classroom – în funcție de disponibilitate) între studenți și cadrele didactice.

C.3 Cadrele didactice au obligația de a asigura încărcarea sau transmiterea online a suportului de curs și a materialelor bibliografice;

C.4 Decanii facultăților, directorii de departamente și coordonatorii grupelor au obligația de a monitoriza acest proces;

C.5 Decanii facultăților vor transmite rectoratului lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, situația desfășurării cursurilor;

C.6 Platformele existente permit cadrelor didactice înregistrarea video/audio a cursurilor. Înregistrările examenelor se vor arhiva de către directorii de departament și decanii facultăților.

C.7 Pontajele lunare pentru cursurile online se vor constitui în baza frecvenței care rezultă din rapoartele Google și Cisco Webex. În acest context recomandăm utilizarea cu predilecție a platformei Cisco Webex, platformă care oferă rapoarte de participare cu o acuratețe mai mare. Directorul de departament va depune pontajele la data stabilită. Pontajele vor fi semnate de către decani.

Activitățile de atelier (curs, seminarii și lucrări practice) precum și cursurile teoretice cu mai puțin de 100 de studenți se vor desfășura onsite, conform orarului.

D.1 Se vor desfășura onsite activitățile practice la disciplinele artistice;

D.2 Măsurile de recuperare a activităților artistice/practice, în cazuri justificate se vor aproba de către decan, la propunerea fiecărui coordonator de disciplină.

D.3 Începând cu 4 octombrie 2021 activitățile de atelier/lucrările practice, precum și cursurile teoretice cu mai puțin de o sută de studenți, se vor desfășura în format onsite, după cum urmează:

D.3.a. În cazul în care spațiul de atelier nu permite menținerea măsurilor de distanțare, grupele fiind mari, grupa se va împărți în subgrupe care vor avea activități alternative, prin rotație: două săptămâni lucru în atelier, două săptâmâni documentare și corectură prin mijloace electronice;

D.3.b. Dacă dimensiunea unui laborator și dimensiunea unei grupe permit desfășurarea activităților cu o grupă întreagă, în condiții de respectare a distanței, aceste activități se reorganizează corespunzător.

D.4 Orele de educație fizică pentru programele de studiu vor fi efectuate doar în aer liber și în sistem on-line, cu materiale demonstrative/ tutoriale.

D.5 Toate disciplinele își vor actualiza și adapta corespunzător regulamentul disciplinei, fișele disciplinelor și își vor revizui și adapta reglementările, până la data începerii anului universitar.

E.1 Pentru studenții cu solicitări speciale, cazarea se va face pe bază de cerere individuală transmisă prin email, la adresa de e-mail a administrației căminului;

E.2 Cazarea se va face cu prioritate pentru cazurile sociale (studenți în plasament, orfani de unul sau ambii părinți, cu venituri familiale sub salariul mediu pe economie, studenți cu boli cronice aflați în evidența organelor medicale).

E.3 Pentru restul studenților cazarea se va face în ordinea mediei obținute în anul anterior.

E.4 Numărul maxim de persoane cazate într-o cameră este de 3 (persoane), respectându-se regula de 15mc/student în cameră;

E.5 Administrația căminului are obligația de a inspecta săptămânal camerele studenților. Comisia va cuprinde și reprezentantul studenților din  cămin. În situația în care se constată o igienă necorespunzătoare a camerelor comisia va acorda un avertisment locatarilor. Dacă situația nu este remediată, studentul va fi exclus din cămin.

E.6  În camerele de cămin vor sta în aceeași cameră doar studenți din aceeași secție și același an de studii.

E.7  Purtarea corectă a măștii în spațiile comune din cămine este obligatorie.

E.8 Activitățile comune de studii din cămine (sălile de lectură) vor fi suspendate.

E.9 În momentul cazării, fiecare student va completa Chestionarul epidemiologic pe care îl va depune la Biroul de cazare.

E.10  Orice activități sociale cu caracter de petrecere, cu participarea a mai mult de 3 persoane, desfășurate în cămine sunt interzise. Încălcarea acestei prevederi va duce la evacuarea din cămin a celor implicați, în cel mult 12 ore.

E.11  Se interzice accesul oricărei persoane străine în cămine.

E.12 La nivelul căminului se vor rezerva două camere, cu acces direct la baie, pentru izolarea eventualilor contacți COVID.

E.13 Orice caz suspect COVID apărut în cămine va fi raportat de urgență responsabilului cu registrul pandemic, lector univ.dr. Lisandru Neamțu și administrației UNARTE .

E.14  Studenții își vor limita deplasările în alte localități;

E.15 Recomandăm evitarea petrecerii timpului liber în colectivități, în spații închise și fără măsuri de prevenție;

E.16  Studenții internaționali vor fi obligați să respecte regulile de izolare impuse de zona din care provin, motiv pentru care li se recomandă informarea prealabilă.

E.17 Persoanele care sosesc dintr-o călătorie internațională din țările/zonele cu risc epidemiologic ridicat și au drept de intrare pe teritoriul național al României, sunt obligate să intre în carantină/izolare la domiciliu 14 zile la întoarcerea în România.

E.18 Carantina persoanelor se instituie la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități. Carantina se recomandă tuturor persoanelor care locuiesc la aceeași adresă. UNARTE nu asigură spații de carantinare.

E.19 Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat este stabilită de Institutul Naţional de Sănătate Publică, iar forma actualizată periodic poate fi consultată aici:

http://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectatecovid

F.1 Studenții și cadrele didactice care au simptome de tip respirator nu se vor prezenta la activitățile didactice.

F.2 Numărul de locuri/mobilierul din săli/laboratoare va fi adaptat prin eliminare/ repoziționare, astfel încât să se asigure distanțarea fizică obligatorie de min. 1m  între studenți; pentru ateliere răspund coordonatorii grupelor de care acestea aparțin.

F.3 Studenții nu vor fi așezați față în față în săli ateliere/laboratoare, purtarea corectă a măștii fiind obligatorie pentru toți cei prezenți în  săli/ clădiri.

F.4 Se interzice organizarea oricăror manifestări științifice onsite, spectacole, reuniuni etc.

F.5 Nu se acordă aprobări pentru deplasări în interesul serviciului decât în cazuri excepționale.

F.6 Interacțiunea cu studenții la nivel de decanate și alte servicii se va realiza telefonic sau prin email. Interacțiunea dintre angajații personal didactic, auxiliar didactic, tesa și administrativ se face pe cât posibil telefonic și prin e-mail, evitând contactul față la față.

F.7 Ridicarea/depunerea documentelor originale se va realiza exclusiv cu programare telefonică/e-mail.

F.8 Măsurile menționate mai sus pot fi adaptate și completate prin decizii ale Consiliului de administrație sau ale conducerii facultăților, în funcție de specificul fiecărei facultăți și vor fi comunicate tuturor studenților și personalului UNARTE pentru luare la cunoștință și aplicare.

F.9 Se recomandă studenților să nu părasească spațiul de lucru al atelierului decât pentru a ieși în pauză, evitând grupurile mai mari de trei persoane.

F.10 Prezentele măsuri se completează cu cele prevăzute în Ordinul MEC și MS nr. 5487/1494/2020, precum și în celelate documente referitoare la pandemie.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services