meniu

Me

meniu

Me
Me

CĂMIN UNARTE

CĂMIN UNARTE

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE 2020-2021

CONFORM REGULAMENTULUI DE CAZARE U.N. ARTE, ART. 10, LA CAZARE, STUDENTUL VA AVEA ASUPRA SA URMĂTOARELE DOCUMENTE

1. Cerere tip ( descarcă .docx // .pdf)
2. Actul de identitate în original și copie;
3. O fotografie tip buletin;
4. Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie;

*Doar pentru studenții internaționali
Dovada (adeverință) din care sa rezulte respectarea celor 14 zile de carantină (a se vedea lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 43 din 27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență – https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19).


 

Documente

 

>> CONTRACT DE INCHIRIERE CAMIN vara  2021

>>  CERERE RETRAGERE STUDENTI

>> CONTRACT CAMIN ALTE PERSOANE+ERASMUS

>> CONTRACT INCHIRIERE CAMIN STUDENTI

>> Cerere pentru restituire taxa regie camin

>> LISTA TARIFE DE CAZARE CAMIN UNARTE PENTRU PERIOADA VERII 2021

 

 

>> ANUNT ACTE NECESARE PENTRU CAZARE 2020-2021
>> Opis privind acordarea de tarife sociale camin, 2020-2021
>> Tarife regie cămin an universitar 2020

CĂMIN UNARTE

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE 2020-2021

CONFORM REGULAMENTULUI DE CAZARE U.N. ARTE, ART. 10, LA CAZARE, STUDENTUL VA AVEA ASUPRA SA URMĂTOARELE DOCUMENTE

1. Cerere tip ( descarcă .docx // .pdf)
2. Actul de identitate în original și copie;
3. O fotografie tip buletin;
4. Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie;

*Doar pentru studenții internaționali
Dovada (adeverință) din care sa rezulte respectarea celor 14 zile de carantină (a se vedea lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 43 din 27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență – https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19).


 

Documente

 

>> CONTRACT DE INCHIRIERE CAMIN vara  2021

>>  CERERE RETRAGERE STUDENTI

>> CONTRACT CAMIN ALTE PERSOANE+ERASMUS

>> CONTRACT INCHIRIERE CAMIN STUDENTI

>> Cerere pentru restituire taxa regie camin

>> LISTA TARIFE DE CAZARE CAMIN UNARTE PENTRU PERIOADA VERII 2021

 

 

>> ANUNT ACTE NECESARE PENTRU CAZARE 2020-2021
>> Opis privind acordarea de tarife sociale camin, 2020-2021
>> Tarife regie cămin an universitar 2020

CĂMIN UNARTE

ACTE NECESARE PENTRU CAZARE 2020-2021

CONFORM REGULAMENTULUI DE CAZARE U.N. ARTE, ART. 10, LA CAZARE, STUDENTUL VA AVEA ASUPRA SA URMĂTOARELE DOCUMENTE

1. Cerere tip ( descarcă .docx // .pdf)
2. Actul de identitate în original și copie;
3. O fotografie tip buletin;
4. Avizul epidemiologic eliberat de medicul de familie;

*Doar pentru studenții internaționali
Dovada (adeverință) din care sa rezulte respectarea celor 14 zile de carantină (a se vedea lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 43 din 27.08.2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență – https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19).


 

Documente

 

>> CONTRACT DE INCHIRIERE CAMIN vara  2021

>>  CERERE RETRAGERE STUDENTI

>> CONTRACT CAMIN ALTE PERSOANE+ERASMUS

>> CONTRACT INCHIRIERE CAMIN STUDENTI

>> Cerere pentru restituire taxa regie camin

>> LISTA TARIFE DE CAZARE CAMIN UNARTE PENTRU PERIOADA VERII 2021

 

 

>> ANUNT ACTE NECESARE PENTRU CAZARE 2020-2021
>> Opis privind acordarea de tarife sociale camin, 2020-2021
>> Tarife regie cămin an universitar 2020