Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.
Ceramică – Sticlă – Metal

Ceramică – Sticlă – Metal

Departamentul Ceramică – Sticla – Metal are ca scop formarea de absolvenţi, artişti specializaţi în creaţia artistică exprimată prin intermediul maselor ceramice, sticlei sau metalului.

Începuturile departamentului Ceramică – Sticla – Metal ca unitate de sine stătătoare se regăsesc cu peste 60 de ani în urmă când din Academia de Arte Frumoase s-au desprins facultăţile pe care le cunoaştem în prezent. Dintre personalităţile care au predat la catedra se remarca profesorul Mac Constantinescu, artist multilateral, de tip renascentist, care cu multă implicare personală şi dedicaţie stabileşte un traseu modern, european marcând toată dezvoltarea ulterioară a departamentului. Profesorii care au contribuit de-a lungul timpului la formarea generaţiilor de artişti amintim: Zoe Băicoianu, Dan Parocescu, Dumitru Voicu, Romeo Voinescu, Lucia Ioan, Lucia Neagu, Marcel Brici, Costel Badea, Lazăr Florian Alexie, Nicolae Adam, Dan Popovici. În prezent în cadrul departamentului lucrează un colectiv de profesori şi tehnicieni specializaţi care prin activitatea lor artistică şi didactică îşi aduc aportul la formarea tinerilor.

Departamentul Ceramică – Sticla – Metal are în componenţa bazei materiale săli de atelier pentru activităţile educaţionale fundamentale şi o serie de laboratoare specializate pentru cele trei direcţii: sala de pregătire mase ceramice, sala pentru turnări ipsos, sala transpunere ceramică, sala ardere ceramică, laborator de tehnologie ceramică, atelier de topire şi prelucrare sticla la cald, atelier de gravură sticla, atelier de bijuterie, atelier de prelucrare aş ,metalului, sala de computere, care asigura necesarul de activităţi specifice pentru cele trei specializări ceramică, sticla şi metal. Din dotarea departamentului amintim: trei cuptoare de ardere ceramică, un cuptor de termoformare sticla, cuptor pentru topit sticla, cuptoare de recoacere, precum şi utilaje necesare prelucrării materialelor ceramice, sticlei şi metalului.

Planul de învăţământ al departamentului CSM este structurat pe cele trei specializări care au scopul de a dezvolta calităţi şi cunoştinţe necesare formării unei educaţii artistice în domeniul ceramicii, sticlei şi al metalului. Disciplinele sunt configurate pentru ciclul de licenţă – 3 ani şi studii masterale – 2 ani. Programul de studiu urmăreşte prin disciplinele formative dezvoltarea aptitudinilor artistice şi găsirea de modalităţi de cercetare artistică specifice domeniuluir de specializare.. Căutările sunt orientate pe studiul formelor utilitare precum şi a formelor artistice ambientale, astfel studenţii având posibilitatea de a opta pentru o anumită direcţie în formarea lor. Programele de studiu sunt adaptate la cerinţele societăţii moderne având deschidere către tendinţele artistice actuale. Ca dovadă a acestui fapt absolvenţii noştrii se regăsesc în manifestările artistice interne şi internaţionale aducându-şi aportul la înscrierea artei româneşti în contextul artistic european.

Ceramică – Sticlă – Metal

Calea Griviței 28,
București 010702

Telefon: +(40) 21.319.10.77
E-mail:fap@unarte.org