meniu

Me

meniu

Me
Me

În cadrul Facultăţii de Arte Plastice, Grafica s-a structurat ca o catedră separată în urma reformei învăţământului, între anii 1948–1950. Cu toate acestea studiul problemelor legate de domeniul graficii are o tradiţie respectabilă în învăţământul artistic bucureştean; însuşi întemeietorul Şcolii de Arte Frumoase, Theodor Aman, era un distins grafician, cu activitate de pionierat în spaţiul românesc, în ce priveşte tehnica aquaforte. Corpul didactic al catedrei a fost întotdeauna selectat dintre creatorii de vârf ai graficii româneşti; Gabriel Popescu, Simion Iuca, Vasile Kazar, Octav Grigorescu, Johan Untch, Iosif Molnar, Eugen Popa, Ion State, Gheorghe Ivancenco, Traian Brădean sunt nume de răsunet care conferă prestigiu trecutului învăţământului de specialitate în universitatea noastră. În prezent, Departamentul Grafică are ca scop formarea de specialişti pluridisciplinari în sfera artelor grafice, fie ei artişti vizuali care să poată activa într-o diversitate de medii şi de tehnici, fie specialişti în zonele aplicative specifice ale artelor grafice. Multitudinea de direcţii în care studenţii sunt antrenaţi pe parcursul celor trei ani de studii la nivel de licenţă însumează creaţia artistic autonomă din zona artelor grafice, gravura şi tehnicile de multiplicare, grafica publicitară, grafica de carte, ilustraţia şi arta scrisului, procesarea digitală a imaginii sau imaginea fotografică văzută ca element circumscris creaţiei grafice.
În cadrul departamentului un accent deosebit este pus pe formarea unor deprinderi solide ce au la bază desenul şi compoziţia vizuală, văzute ca elemente constitutive în formarea alfabetului plastic şi ca puncte de plecare pentru orice tip de demers artistic ulterior. În paralel este urmărită în mod constant dezvoltarea potențialului creativ al fiecărui student prin încurajarea discursului artistic individual, prin dobândirea unei înţelegeri critice asupra evoluţiei fenomenului vizual în general şi a celui contemporan în particular, precum şi prin racordarea continuă la noile tendinţe. În cazul domeniilor aplicative fundamentală este preocuparea constantă a profesorilor din departament pentru corelarea procesului educaţional cu cerinţele concrete ale pieţei prin realizarea de comenzi pentru clienţi reali, ca parte integrantă a proiectelor de clasă, în scopul familiarizării studenţilor încă din perioada studiilor cu exigenţele viitoarei lor activităţi profesionale. În sprijinul demersului educaţional, departamentul oferă şase ateliere pentru disciplinele fundamentale – câte două pentru fiecare an de studiu, două laboratoare specializate pentru gravură dotate cu prese pentru tipar adânc, tipar înalt şi tipar plan, un laborator foto şi un laborator de computere. Procesul educaţional este completat în mod periodic şi de o serie de workshop-uri şi prelegeri organizate în cadrul departamentului, la care sunt invitaţi, din afara mediului academic, specialişti în domenii specifice pentru a împărtăşi din experienţa lor.

No items found

Studii de licență

Anul 1

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii

Studiu după natura având ca suport: figură umană, obiecte diverse, forme naturale, morfologia animală, structuri spaţiale sau peisaj. Vor fi parcurse noţiuni şi exerciţii cum ar fi contrastul complementarelor, contrastul de calitate, contrastul de simultaneitate sau raporturile cald-rece, lumina-umbra, vibrat-plat pe motive şi subiecte variate. Asimilarea de către studenţi a modalităţilor tehnice specifice tehnicilor picturii în funcţie de materialele folosite (tempera, acuarela, acrilic). Vor fi luate în discuţie şi aspecte specifice ale culorii legate de ilustraţie, de tehnicile tiparului sau de reprezentarea digitală.

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului

Studiu după natura având ca suport: figură umană, obiecte diverse, forme naturale, morfologia animală, structuri spaţiale sau peisaj. Vor fi parcurse exerciţii de figurare pentru disciplinarea percepţiei şi punerea în evidenţă a formelor oferite studiului şi exerciţii de înţelegere şi descriere a ofertei vizibile. Vor fi abordate problematici legate de figurarea liniara cu scopul înţelegerii construcţiei unei structuri complexe. Se va urmări dezvoltarea elementelor de limbaj specifice tehnicilor folosite şi a expresiei plastice, care, prin exerciţii graduale, va avea ca scop sublinierea expresiei formei figurate, prin contururi modulate, prin contraste regizate, prin deformări sau sublinieri ale unor trăsături, prin regia controlată a luminii etc.

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual

Transmiterea noţiunilor fundamentale legate de compoziţie văzute prin prisma înţelegerii structurii abstracte a oricărui tip de imagine. Exerciţii compoziţionale cu forme primordiale (linie, punct, pătrat, triunghi, cerc). În semestrul al II-lea se va urmări aprofundarea noţiunilor legate de compoziţie văzute prin prisma înţelegerii structurii abstracte a oricărui tip de imagine. Abordarea unor teme de compoziţie din perspectiva rezolvărilor şi propunerilor întâlnite în decursul istoriei artelor. Exerciţii compoziţionale în tehnici şi pe formate diverse.

Tehnici de reprezentare plastică – Bazele modelajului

Studiu după natura având ca suport: figură umană, formele geometrice sau naturale, morfologia animală, structurile spaţiale. Vor fi parcurse exerciţii de figurare pentru disciplinarea percepţiei, şi punerea în evidenţă a formelor oferite studiului prin exerciţii de înţelegere şi redare a volumelor.

Tehnicile gravurii

Se urmăreşte prin figurarea formelor o diversificare a texturilor şi structurilor specifice tehnicilor gravurii şi o acomodare cu principiile de bază ale celor trei forme tradiţionale de imprimare: în plan, în adâncime, în înălţime. Imprimarea în acelaşi plan – tehnică folosită: monotipia. Imprimarea în sec – tehnică folosită: cologravura (colografia). Imprimarea în adâncime (gravură în adâncime – suprafaţa activă se afla în adâncimea cavităţilor create pe suprafaţa plăcii de bază prin lipirea diferitelor materiale – tehnică folosită: cologravura. Imprimarea în înălţime – tehnică folosită: cologravura.

Prelucrarea imaginii pe calculator

Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de procesare a textului şi de prelucrare a imaginii pe computer, cu asimilarea şi manevrarea principalelor programe, în special a celor grafice. Predarea noţiunilor de bază, asimilarea programelor de prelucrare a imaginii, exerciţii de machetare a paginii. În egală măsură manevrarea conştientă a literei ca element plastic în câmp, exerciţii de folosire a diferitelor fonturi şi corpuri de literă cu virtuţi plastice.

Crochiuri (opţional)

Dobândirea noţiunilor legate de reprezentarea prin desen a figurii umane având un rol important în fundamentarea bazelor alfabetului plastic. Studiu după natura având ca suport figură umană în diferite ipostaze. Înţelegerea proporţiilor şi a morfologiei corpului uman. Exerciţii de reprezentare liniara, picturala sau sculpturala.

Anul 2

Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională

Cursul propune aprofundarea problematicilor legate de reprezentarea plastică precum şi a modalităţilor de abordare din punct de vedere compoziţional a imaginii. Exerciţii de rezolvare compoziţională a unor teme prin mijloace şi tehnici cât mai variate. Aprofundarea cunoştiinţelor legate de tehnicile desenului şi ale culorii. Noţiuni legate de naraţiunea vizuală. Raportări la creaţii şi atitudini distincte întâlnite în diverse momente ale istoriei artelor având ca scop identificarea mijloacelor de expresie individuale proprii fiecărui student.

Grafica editorială şi publicitară – Elemente fundamentale de limbaj

Abordarea temelor vizuale din perspectiva graficii aplicate precum şi rezolvarea acestora în funcţie de specificitatea tehnicilor şi a zonelor de interes ale domeniului. Asimilarea elementelor de limbaj specifice: desenul, culoarea, literă, fotografia, colajul etc. Abordarea unor teme din zona graficii aplicate ce iau în discuţie modalităţile de transmitere a mesajului publicitar precum şi diferitele tipuri de metafora vizuală întâlnite. Parcurgerea unor exerciţii legate de raportul literei cu imaginea sau a unor noţiuni de tehnici ale tiparului. Analiza modalităţilor diferite de transmitere a mesajului prin intermediul imaginii grafice.

Grafică pe computer

Disciplina îşi propune să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de procesare a textului şi de prelucrare a imaginii pe computer, cu asimilarea şi manevrarea principalelor programe grafice. Vor fi abordate tehnicile de reprezentare şi de prelucrare a imaginii fotografice. Se urmăresc modalităţile de retuşare a unor imagini fotografice, asimilarea unor comenzi de bază ale programului ce ţin de pregătirea imaginii ce urmează a fi utilizată în terţe programe de editare şi multimedia.

Tehnicile tradiţionale ale gravurii

Redefinirea marilor teme ale materialităţii – gravură că gen de artă de sine stătător. Impunere în planul plastic a formei reale, prin definirea faţă de mediu şi faţă de celelalte forme, descrierea volumelor ei şi modelarea acestora. Identificarea atributelor structurale şi texturale ale aceleaşi forme prin manevrare specifice ale semnelor fundamentale. Inventarul tehnicilor tradiţionale ale gravurii şi imprimare.Tehnici de imprimare în adâncime: a. Aquaforte (atac succesiv), b. Aquatinta (multiple atacări), c. Combinare de tehnici: Aquaforte + aquatinta+ mezzotinta.

Foto-video – Tehnici de reprezentare

Se va urmări fixarea unor cunoştinţe de bază care vor permite studenţilor să folosească fotografia ca instrument de lucru şi mijloc de expresie plastică. Prezentarea aparatului de fotografiat: evoluţia sa de la camera obscură la forma sa contemporană; formarea imaginii fotografice; tipuri de aparate de fotografiat; funcţii ale aparatului foto şi modalităţi de realizare a unei expuneri corecte. Clarificarea modalităţilor în care un artist poate utiliza fotografia: scop documentar, exerciţiu de compunere a imaginii şi desen prin lumina, expresia fotografiei ca materializare finală a lucrării. Se vor propune experienţe de laborator precum realizarea stenopelor sau a imaginilor contact pentru a observa efectiv cum se formează imaginea fotografică.

Practică

Disciplina vine în completarea preocupărilor legate de procesul de pregătire academică şi urmăreşte familiarizarea şi introducerea studenţilor în practică profesională din mediul artistic contemporan prin organizarea unor vizite de documentare în muzee şi galerii, participarea la organizarea expoziţiilor de grup etc., fapt ce îi ajută pe studenţi să se poziţioneze în sistemul de expunere şi promovare al artei. Deasemenea se va urmări şi rezolvarea unor comenzi concrete de graphic design prin implicarea studenţilor în diferite proiecte în scopul raportării acestora faţă de cerinţele beneficiarilor, fapt ce îi ajută să opteze pentru o abordare corectă a acestui tip de lucrări.

Anul 3

Concepte compoziţionale în grafică

Abordarea preocupărilor plastice, sub aspect compoziţional, în grafica de şevalet, grafica de carte, ilustraţie sau în diferitele tehnici ale gravurii, totodată se urmăreşte deprinderea studentului cu raportarea la mediul artistic contemporan, determinarea atitudinilor interogativ-constructive. Aprofundarea, îmbinarea cunoştinţelor şi mijloacelor tehnice legate de desen, culoare sau alte medii de lucru, adaptarea şi utilizarea acestora cât mai creativ. Prin raportări la creaţii şi atitudini distincte întâlnite în diverse momente ale istoriei artelor se urmăreşte evidenţierea formulelor personale şi identificarea mijloacelor de expresie individuale, proprii fiecărui student.

Concepte de grafică aplicată

Abordarea temei plastice, sub aspect compoziţional, în grafica aplicată precum şi rezolvarea acesteia în funcţie de specificitatea tehnicilor şi zonelor de interes. Se va umari realizarea unei campanii publicitare sau a unor secţiuni din acestea pentru un eveniment, produs sau instituţie. Vor fi luate în discuţie modalităţile tipografice adecvate proiectului în cazul materialelor destinate tiparului precum şi după caz elementele tehnice ce ţin de publicitatea on-line. Se va urmări evidentiarea unor atitudini personale ale studentului în lucrările realizate şi raportarea la posibilităţile estetice noi dezvoltate de tehnologia digitală şi tipar într-un mod flexibil şi eficient.

Tehnici moderne în gravură

Abordarea tehnicilor de imprimare tradiţionale cu ajutorul şi prin tehnicile moderne, respectiv: prinţul computerizat (computerul generează imaginii). Imprimări combinate pornind de la imprimarea laser şi continuând cu o imprimare dintr-o tehnică tradiţională: aquaforte, aquatinta, pointe, seche, etc. Imprimări combinate pornind de la imprimările tradiţionale (În plan, în adâncime, în înălţime) şi combinate cu elemente figurate generate de computer (se foloseşte imprimanta inkjet, format A4).

Foto-video în domeniul aplicativ

Cursul se va axa mult mai mult pe experienţele personale ale fiecărui student în parte, răspunzând cât mai concret nevoilor sale de cercetare plastică. Propuneri de proiecte din partea studenţilor ce vor fi analizate sub aspect vizual şi conceptual. Prezenţa fotografiei în grafica aplicată şi diferenţele între fotografia artistică şi cea publicitară. Teme majore în fotografia contemporană. Fotografia ca mijloc de fixare al artei efemere. Arta video şi instalaţiile. Prelucrarea computerizată a imaginilor, tehnică de mistificare a realităţii – când este nevoie şi când nu. Realizarea unor autoportrete în contextul proiectelor de licenţă, indiferent dacă acestea sunt realizate în fotografie sau nu.

Practica – elaborarea lucrării de licenţă

Disciplina constituie cadrul de dezvoltare al lucrării de licenţă. În cadrul cursului vor fi puse în aplicare totalitatea noţiunilor dobândite la cursurile specifice din primul ciclu de studii. Îndrumarea studenţilor în alegerea unei teme pentru proiectul de licenţă, raportarea adecvată a tehnicilor şi mijloacelor de expresie la subiectul propus. Se va pune accentul pe încurajarea soluţiilor personale precum şi pe corelarea acestora cu noţiunile dobândite în anii anteriori de studiu. Studenţii vor fi sprijiniţi la finalizarea lucrărilor de licenţă, realizarea unui catalog, organizarea expoziţiei.

Studii masterale

Anul 1

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile oferite de tehnologia digitală în sfera creaţiei artistice precum şi în zona aplicativă a graficii atât la nivel practic cât şi la nivel conceptual. Se va pune accentul pe asimilarea unor noţiuni noi din zona graficii interactive. Se vor parcurge o serie de concepte său programe folosite la realizarea de website-uri cum ar fi Macromedia Flash şi Macromedia Dreamweaver urmând ca studentul să poată realiza propriul său website. Studenţii vor fi încurajaţi de asemenea în conceperea unor proiecte artistice ce recurg la folosirea programelor anterior amintite. Cursul recurge la numeroase exemplificări cu lucrări lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală şi artişti din zona multimedia având ca scop înţelegerii principilor de structurare a creaţiei digitale, familiarizarea studentului cu sfera creaţiei electronice.

Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată şi în ilustraţie

Identificarea specificului imaginii de tip publicitar, cu impact vizual puternic şi monitorizat către un anumit mesaj clar subliniat, răspunzând unui rost bine definit. Formarea abilitaţilor de construire a unor asemenea imagini, prin raportare la grafica de şevalet. Realizarea unei documentări adecvate prin studii directe sau prin reportaj fotografic şi reconfigurarea acestora în imagini capabile să răspundă, atât tipografic, cât şi ca mesaj sintetic, nevoilor publicitare.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea mijloacelor de modificare a atributelor specifice şi tradiţionale ale imaginii primare, spre a le expresiviza către o imagine capabilă de a avea impact vizual, publicitar şi, mai cu seamă, de a răspunde cerinţelor normelor graficii aplicate: mesaj convingător şi posibilitate de multiplicare prin tipar. Alegerea din genurile tradiţionale, a unei imagini specifice şi reconfigurarea ei către o condiţie aptă de a servi o lucrare de grafica publicitară. Prin cadrări anume, prin preluări de detalii expresive, prin prelucrări fotografice sau pe calculator, imaginea iniţială urmăreşte să ajungă la condiţia unor repere plastice care să poată aparţine unui lucrări cu mesaj intenţionat, afiş de expoziţie, unei pagini de reclama destinată tiparului, unei alcătuiri sintetice gen emblema etc. şi care să dialogheze cu textul. Rostul exerciţiului este acela de a stabili un dialog incitant dar şi coerent între o imagine cu o verificată tensiune estetică, cu valoare evocatoare impusă prin tradiţie şi tehnici, programe de procesare, instrumente care ţin de tehnologia modernă.

Morfologia imaginii plastice în tehnicile gravurii

Introducere în tehnicile tradiţionale ale gravurii. Aplicativitate şi identitate în gravură: a- definiţie; b- istoric; c- principii din punct de vedere al suprafeţelor active şi inactive. Se urmăreşte expresivitatea şi interpretarea folosind elementele caracteristice ale gravurii în adâncime, relief, plan.

Tehnici de expresivizare în desen

Trecerea de la rolul constatativ de reprezentare al realităţii prin desen la cel creativ. Obţinerea unor expresii noi ale semnului desenat. Adaptarea gramaticii desenului tradiţional la viziunea asupra artei contemporane. Adaptarea noilor tehnici la propriul proiect. Exerciţii cu mijloacele desenului pentru realizarea unor compoziţii abstracte. Realizarea unor desene figurative cu mijloace minimale (punct, linie, pata). Exprimarea prin stilizare, deformare, metamorfozare, esenţializare în compoziţii de mari dimensiuni.

Anul 2

Grafică pe computer – Tehnici Multimedia

Disciplina tinde să familiarizeze studenţii cu posibilităţile de prelucrare a imaginii pe computer, cu accent pe asimilarea unor noţiuni noi din zona imaginii dinamice. Se vor parcurge o serie de programe folosite în editarea video cum ar fi Final Cut Pro sau Adobe Premiere, urmărindu-se de asemenea o corelare a programelor de editare video cu cele din suita Macromedia studiate în semestrul anterior atât în scopul realizării unor proiecte multimedia cât şi pentru realizarea proiectului final de absolvire a Masteratului. Sunt încurajate folosirea noţiunilor şi a deprinderilor practice asimilate la curs în fundamentarea discursului artistic personal. În paralel sunt analizate importante lucrări artistice ce recurg la tehnologia digitală în scopul înţelegerii principiilor de structurare ale creaţiei digitale.

Modalităţi de expresie în grafica aplicată şi în ilustraţie

Conceperea profesionistă a proiectelor cu specific publicitar, răspunzând cerin?elor graficii aplicate, onorând comenzi ?i domenii de mare specificitate. Stăpânirea unei viziuni “simfonice” a multitudinii reperelor compozi?iilor publicitare. Exerciţii, teme, proiecte, în ideea de serie, de ciclu, servind orice lucrare de grafica aplicată, precum: serie de ilustraţii sau coperţi ale unei colecţii, afişe sau afişete comerciale pentru un produs sau spectacol la alegere, un ciclu de pagini de reclamă, etc. Să fie evidenta intenţia de a concepe compoziţii deosebite dar care să aibe o viziune unică, exerciţiu asemănător cu conceptul “variaţiuni pe o temă”, să fie argumentata tema publicitară, răspunsul la comandă, abordările distincte. Concepte explicite, în conformitate cu un program personal, însoţite de o scurtă susţinere teoretică.

Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi ilustraţie

Identificarea, asimilarea şi folosirea profesionistă a aşa numitelor tehnici de expresivizare, de subliniere a mesajului publicitar, de sporire a eficienţei capacitanţe a compoziţiei plastice din domeniul graficii aplicate. Conceptul unei campanii publicitare – pentru un produs, instituţie, spectacol, tema politica- cu reperele obişnuite: panou, afişe şi afişete, pagini de reclamă, clipuri publicitare TV, compoziţii fotografice, elemente de spectacol sau reclame radio etc.Se va avea în vedere susţinerea teoretică şi plastică a sublinierii expresive şi nuanţate a unui mesaj bine identificat. Ideea fundamentală a exerciţiului este aceea că tehnicile de expresivizare folosite cu rosturile de mai sus reprezintă un domeniu de mare specificitate.

Modalităţi de expresie în tehnicile gravurii

Redefinirea marilor teme ale materialităţii; impunerea în planul plastic a formei reale, prin definirea faţă de mediu şi faţă de celelalte forme, descrierea volumelor ei şi modelarea acestora identificarea atributelor structurale şi texturale ale aceleeasi forme prin manevre specifice ale semnelor fundamentale.

Monotipia: 1. Transpunerea desenului direct de pe placă, 2. Tehnica monoprintului cu culori de apă, 3.Tehnica monoprintului cu ajutorul colajului, 4.Tehnica frottage, 6. Tehnica monoprintului, prin transpunerea prinţului computerizat.

Tehnici de expresivizare în desen

Eliminarea dependenţei de motiv, exersarea lucrului bazat pe concepte. Creşterea expresiei limbajului plastic şi obţinerea impactului vizual asupra privitorului. Dezvoltarea propriei atitudini stilistice. Elaborarea unor desene abstracte executate manual, de mici dimensiuni – prelucrarea digitală a acestora. Transpunerea ulterioară pe mari dimensiuni cu mijloace nespecifice desenului (pensule mari, rulouri, sprayuri, etc.). Executarea unor grafitti în comun.

Cursuri online:

Licență, Anul III

Cursul acesta urmărește evoluția arte cinematografice de la invenția sa în 1895 și pănă in contemporaneitate.

Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com

Licență, Anul I Anul II

Curs anul I ITA – Arta românească după 1960 – în perioada aprilie-finalul semestrului II

(valabil si pentru anul II FAP si FADD)

Anul universitar 2019-2020

  1. Scurtă descriere a prelegerilor

Cursul cuprinde referiri la pictura, sculptura, grafica, artele decorative, fotografia, instalaţiile, performance, arta video şi digitală din anii 1960 până către prezent, în România. Vor fi incluşi în prezentări şi artiştii români din diaspora. Între reperele marcante ale deceniilor opt şi nouă ale secolului XX se înscriu şi taberele de sculptură (Măgura, Arcuş, Scânteia-Iaşi, Hobiţa…), ele reprezentând elemente identitare consistente pentru plastica noastră în epocă. Un alt „capitol“ pe care îl considerăm important şi care va beneficia la rândul său de o expunere separată, îl constituie prezenţele româneşti la Bienala de la Veneţia, după 1960.

Licență, Anul I

17 mart. – Pictura Renașterii în Italia, sec. al XV-lea (partea a doua). Au fost avute în vedere creațiile următorilor artiști: Fra Angelico, Benozzo Gozzoli, Masolino da Panicale, Masaccio, Paolo Uccello, Domenico Ghirlandajo, Sandro Botticelli, Andrea Mantegna, Școala ferareză. Pentru această din urmă școală de pictură s-a procedat la o prezentare a ideilor lui Aby Warburg legate de ciclul de fresce din Palatul Schifanoia. S‑a adăugat un suport de curs (16 pagini) și un text suplimentar, în afara bibliografiei obligatorii: Pierre Francastel, Un mister parizian ilustrat de Paolo Uccelo: Miracolul ostiei de la Urbino. Un material ilustrativ complet a fost expediat studenților (cca. 70 imagini).

24 mart. – Pictura Renașterii în Italia, sec. al XVI-lea (Leonardo, Rafael). Studenților le-a fost pusă la dispoziție o înregistrare video a cursului. Un suport de curs a însoțit înregistrarea video (13 pagini). Două texte au fost puse la dispoziția studenților (în afara bibliografiei obligatorii indicate la începutul anului universitar): E. H. Gombrich, „Capetele grotești” (Leonardo) și „Rafael: Madonna della sedia”, în Moștenirea lui Apelles, București, Meridiane, 1981. Un amplu material ilustrativ (reproduceri) a fost pus la dispoziția studenților.

31 mart. –  Pictura școlii venețiene în sec. al XV-lea și al XVI-lea (Antonello da Messina, Vittore Carpaccio, pictorii din familia Bellini: Jacopo, Gentile și Giovanni Bellini, Giorgio di Castelfranco zis Giorgione, Tiziano Vecellio, Jacopo Robusti zis Tintoretto, Paolo Caliari zis Veronese, pictorii din familia Bassano: Francesco, Leandro, Gerolamo).

Studenților le-a fost pusă la dispoziție o înregistrare video a cursului. Un suport de curs a însoțit înregistrarea video (13 pagini). Două texte au fost puse la dispoziția studenților (în afara bibliografiei obligatorii indicate la începutul anului universitar): Salvatore Settis, Giorgione’s Tempest. Interpreting the Hidden Subject, The University of Chicago Press și Victor Ieronim Stoichiță, „Critica de artă la Veneția și dilemele picturalității”, în Secolul de aur al picturii venețiene, București, Meridiane, 1980. Din același volum studenții au fost îndemnați să parcurgă fragmente din corespondența lui Pietro Aretino (scrisori către Tițian). Un amplu material ilustrativ (reproduceri) a fost pus la dispoziția studenților.

Materialul a fost diseminat pe cale digitală. Dosarul cursului a fost pus la dipoziția fiecărui student pe adresa sa e-mail, transmisă de secretariat.

Licență,

prof. univ. dr. Eugen Gustea, asist. dr. Adrian Medeleanu /  Masterat anul II –  cursul de Multimedia

https://new.edmodo.com/groups/multimedia-anul-2-grafica-32259784?utm_source=classes_page

prof. univ. dr. Eugen Gustea, asist. dr. Adrian Medeleanu Masterat anul II – grupa prof. E.Gustea

https://new.edmodo.com/groups/master-anul-2-grafica-32259318?utm_source=classes_page

prof. univ. dr. Eugen Gustea, asist. dr. Adrian Medeleanu / Masterat anul I

https://new.edmodo.com/groups/master-anul-1-grafica-32254629?utm_source=classes_page

prof. univ. dr. Eugen Gustea, asist. dr. Adrian Medeleanu / Licență anul II

https://new.edmodo.com/groups/licenta-anul-2-grafica-32197761?utm_source=classes_page

 

Cursul de 3D Maya ținut de reprezentanții AMC, începători și avansați –  denumirea grupului: Curs 3D – AMC – Anul II

https://www.facebook.com/groups/2288930824678468/

 

conf. univ. dr. Carmen Apetrei, asist. asociat dr. Daniela Vasiliu / Grafică_anul III_Elaborarea lucrării de licență / licență

https://edmo.do/j/jh6xdv

conf. univ. dr. Carmen Apetrei /  Arte Grafice_anul I_Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi în ilustraţie / master
https://edmo.do/j/gcafp3

conf. univ. dr. Carmen Apetrei, asist. asociat dr. Daniela Vasiliu / Arte Grafice_anul I_Dezvoltarea proiectului masteral / master
https://edmo.do/j/dvstus

conf. univ. dr. Carmen Apetrei, asist. asociat dr. Daniela Vasiliu / Arte Grafice_anul II_Dezvoltarea proiectului masteral / Lucrare de disertație / master
https://edmo.do/j/skxs52

conf. univ. dr. Carmen Apetrei / Arte Grafice_anul II_Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată şi în ilustraţie / master
https://edmo.do/j/6xn554

 

prof. univ. dr. Mihai Mănescu / Arte Grafice_anul I_Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată şi în ilustraţie / master
https://edmo.do/j/gcafp3

prof. univ. dr. Mihai Mănescu / Arte Grafice_anul II_ Modalități de expresie în grafica aplicată și în ilustrație / master

https://edmo.do/j/6xn554

 

 

conf. univ. dr. Stela Lie / master anul 1

https://classroom.google.com/u/1/h

conf. univ. dr. Stela Lie  / master anul 2 https://classroom.google.com/u/1/c/NzI1OTAxNDA5NzFa

conf. univ. dr. Stela Lie, asist. asociat drd. Giulia Crețulescu  / licență anul 1

https://classroom.google.com/u/1/c/NjU4MTk3NTYyNjda

 

conf. univ. dr. Nicolae Aurel Alexi, asist. dr. Oana Bordeanu / Grafică_anul III_Elaborarea lucrării de licență / licență

https://classroom.google.com/c/NTU5Njk2MzA3NTJa

https://drive.google.com/drive/folders/1umn1ttWLXKAd7SR5UsXejGL0JnqwVo60

https://chat.whatsapp.com/EyhZXdlmiIaDzeB6zTlV5z

conf. univ. dr. Nicolae Aurel Alexi, asist. asociat dr. Daniela Vasiliu / Master anii 1, 2

https://www.facebook.com/groups/2784010748348660/

https://www.facebook.com/groups/684209815721796/?ref=share

 

lect. univ. dr. Anca Coller / Foto-video / licență anii 1,2 și 3

https://edmo.do/j/bg9xbx

https://edmo.do/j/fq5rbx

https://new.edmodo.com/joincg/p9hnhz

 

lect. univ. dr. Anca  Boeriu / anul 1 / licență – comunicarea se face pe e-mail, WhatsApp și vor încărca temele pe google drive

 

lect. univ. dr. Ovidiu Croitoru / anul 2 / licență

https://new.edmodo.com/groups/grafica-an-ll-oc-32423849?utm_source=classes_page

 

lect. asociat dr. Carla Duschka  /Anul I

https://classroom.google.com/c/NzI5NjcwOTkyMTda

Anul II 2 drive-uri, câte unul pentru fiecare grupă

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pWyowayC4nCbpzcVEO37M489QWscij55

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Njzgdxdj1kdXr6e6GB9oYAeUNwjSQuVh

 

 

Grafică

General C-tin Budișteanu, nr 19,
București 010773

Telefon: +(40) 21.315.69.07
E-mail:  fap@unarte.org