Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.
Modă

Modă

Secţia Modă de la Institutul de Artă “N. Grigorescu“, născută iniţial în legătură cu industria confecţiilor (în 1971), s-a transformat astăzi, în urma experienţei acumulate, într-un departament racordat la fenomenul cultural contemporan, cuprinzând deopotrivă direcţii artistice, ştiinţifice şi tehnologice, deschis tuturor formelor de exprimare din zona modei, a creaţiei costumare şi a experimentelor neconvenţionale legate de veşmânt. Acesta direcţie interdisciplinară începută din anii 90 a ajuns la performante remarcabile recunoscute pe plan naţional şi internaţional.

Pe tot parcursul anilor de studiu urmărim raportarea la veşmânt sub toate formele, de la hainele obişnuite, perfect utile şi până la costumele nonconformiste, doar cu valoare artistică. Sperăm că vom continua să realizăm veşminte rigide că sculpturile, fixate în momentul lor de glorie, dar şi costume savant construite care provoacă sau încorsetează mişcarea şi care trăiesc doar atâta timp cât performerii le animă într-un eveniment anume.

Abordarea multiplelor modalităţi de exprimare aristica prin intermediul veşmântului vor deschide viitorilor absolvenţi noi perspective către zonele interdisciplinare, precum şi spre toate genurile de spectacol. Avem convingerea că această permanentă provocare a ingeniozităţii este cea mai bună lecţie şi că din aceste experimente se vor naşte ideile în care vor crede şi pe care le vor dezvolta viitorii fashion designeri autohtoni. Deschiderea culturală către formele experimentale a dat posibilitatea desfăşurării unor programe şi cursuri noi, interdisciplinare, predate de specialişti cu relizari excepţionale în diferite zone de activitate. Dorim să continuăm colaborarea cu cât mai multe personalităţi din domeniul artistic şi al modei.

Având în vedere zonele diferite de manifestare ale profesorilor coordonatori am dezvoltat un sistem curricular modular care permite accesul tuturor studenţilor la experienţa întregului corp profesoral (care acoperă multiple domenii: creaţie vestimentară, stilism, lansare de brand, imagine de firma, spectacol de costum, performing, obiect–vesmant). Sunt urmărite în egală măsură problemele care ţin de designul vestimentar propriu-zis integrat UE (studiind aceleaşi tendinţe, modalităţi tehnice de producţie şi management de modă) cât şi de creaţie a costumului de spectacol. Sunt încurajate experimentele neconvenţionale care aşează veşmântul în zona artelor vizuale şi se acordă o atenţie deosebită genurilor artistice interdisciplinare. În cadrul studiilor masterale, în programul „Strategii de Modă şi Costum” ne-am propus realizarea unor proiecte interdisciplinare care se înscriu în fenomenul artei contemporane sau chiar la graniţa cu cercetarea ştiinţifică, dar şi experimentarea unor formule de supravieţuire a modei proiectate în viitor. Studenţii cursurilor masterale participa în programele de excelenta alături de profesorii lor, cu proiecte ce se axează pe dezvoltarea creativităţii şi a experimentului de tip formal şi conceptual. Din 2011 în cadrul departamentului Modă există şi posibilitatea coordonării de studii doctorale.

Din dorinţa extinderii domeniulu de studiu, dar şi pentru a utiliza experienta celor care predau, am înfiinţat de curând (în 2010) un centru de cercetare de Eveniment, Modă şi Imagine, pe scurt “EMI”, care funcţionează pe lângă departamentul de Modă al Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti. EMI a apărut în scopul concentrării şi corelării variatelor proiecte iniţiate şi desfăşurate de departamentul Modă şi pentru fixarea unui cadru necesar lansării diferitelor teme de cercetare.

Modă

Calea Griviței 22,
București 010702

Telefon: +(40) 21.319.10.77
E-mail:fap@unarte.org