Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Pregătirea în vederea admiterii 2024

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii în vederea admiterii LICENȚĂ 2024

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (de luni până sâmbătă, inclusiv), începând cu orele 8.00, în sediile universității.

Perioade de pregătire și taxe

 • Perioadă de 4 săptămâni: Luni 22 iulie – Sâmbătă 17 august 2024 = 1.000 lei
 • Etapa I: Luni 22 iulie – Sâmbătă 03 august 2024 (2 săpt.) = 500 lei
 • Etapa II: Luni 05 august – Sâmbătă 17 august 2024 (2 săpt.) = 500 lei

– Pentru fiecare etapă, procedura de înscriere este aceeași.
– Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.

Specializările la care se va efectua pregătire:

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

 • Arte plastice – Pictură (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)
 • Arte plastice – Grafică (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)
 • Arte plastice – Sculptură (sediul din Calea Griviței, nr.22)
 • Pedagogia artelor plastice și decorative (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

 • Artă Murală (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Arte Textile – Design textil (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Modă – Design vestimentar (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Ceramică/Sticlă/Metal (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Design Grafic / Ambiental / de Produs – se va specifica, în mod clar, în cerere, ruta dorită (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Scenografie și eveniment artistic (sediul din Calea Griviței, nr.28)

Înscrierile pentru pregătire admitere se fac doar online

Înscrierile începând cu data de 01 iulie 2024 la adresa de e-mail:
inscrierepregatire@unarte.org
(nu se acceptă înscrieri înainte de această dată)

Acte necesare pentru înscriere

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 • Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 • Cartea de identitate (sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini)
 • Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui
părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

Taxa pentru pregătire

Se va achita prin bancă la orice sucursală/agenție a Băncii Comerciale Române (B.C.R.)

 • TITULAR CONT: Universitatea Națională de Arte din București
 • C.U.I./C.I.F.: 4602033
 • Cod IBAN: RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția (Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online.

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 5 iunie 2024, taxa de pregătire se va restitui candidaților care renunță la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel puțin o zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral (pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității.

Ultima zi de depunere a cererilor de restituire a taxei de pregătire este 20.08.2024.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidați: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuș, ulei, tempera, gumă de șters și alte materiale necesare pentru buna
desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care se dorește înscrierea pentru
pregătire.

Pentru Specializarea Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), nu se vor aduce materialele menționate anterior. În prima zi de curs, profesorul coordonator va comunica dacă sunt necesare și alte materiale pentru desfășurarea pregătirii. Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs, de către profesorul
coordonator, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport. Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii. Profesorii coordonatori, care desfășoară pregătirea de vară 2024, vor face prezența zilnic cursanților.

Informații suplimentare despre pregătire la e-mail: inscrierepregatire@unarte.org

Cazarea în căminul universității

Se va face în limita locurilor disponibile. Persoanele care solicită cazare în căminul universității trebuie să se prezinte personal la cămin (Str. Occidentului , nr.18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare, în programul luni – joi între 8.00 – 16.00 și vineri între 8.00 – 13.00. Toate contractele de cazare se vor încheia pe o perioadă de 15 sau 30 zile în funcție de durata și perioada cursului de pregătire.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE

 1. Contractele de cazare se vor încheia, personal, de către candidați la sediul căminului studențesc (str. Occidentului, nr. 18, sector 1, București), în perioada 01.07.2024-19.07.2024. candidații vor rezerva și camera de cazare la semnarea contractului.
 2. Candidații, care nu pot ajunge la sediul căminului studențesc în perioada 01.07.2024 – 19.07.2024, pot rezerva camera telefonic, la nr. 021.316.81.98 sau on–line la adresa camin@unarte.org. în acest caz, contractele de cazare se vor încheia în data de 22.07.2024 pentru etapa I și perioada integrală de pregătire, respectiv 05.08.2024
  pentru etapa II de pregătire (în limita locurilor disponibile).
 3. Candidații, care vor opta pentru etapa I de pregătire sau pentru perioada integrală de pregătire
  (22.07.2024-03.08.2024, respectiv 22.07.2024-17.08.2024),pot încheia contractele și se pot caza cu începere din data de 21.07.2024 (duminică), dar numai pentru cei care se prezintă pentru semnarea contractului în perioada 01.07.2024-19.07.2024, la cămin.
 4. Pentru etapa II de pregătire (05.08.2024 – 17.08.2024), contractele de cazare se pot încheia și se pot caza cu începere din data de 04.08.2024 (duminică), dar numai pentru cei care se prezintă pentru semnarea contractului până pe data de 02.08.2024, la cămin.
 5. La cazarea în cămin se va prezenta dovada achitării taxei pentru contractele care încep cu data de 21.07.2024, respectiv 04.08.2024, sau în termen de 3 (trei) zile de la data semnării contractului, pentru cele care se încheie în data de 22.07.2024, respectiv 05.08.2024, la administratorul căminului.

Înscrierea la cămin se face numai după înscrierea la Cursul de Pregătire și după prezentarea documentelor solicitate pentru încheierea contractului. Modelul contractului de închiriere pentru perioada de vară se poate găsi pe site-ul universității la secțiunea Cămin.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN

 • Cartea de identitate (sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini)
 • Dovada înscrierii la cursul de pregătire (copie e-mail cu confirmarea de înscriere la pregătire, printatăpe foaie A4)
 • Plata contractului de cazare în cămin se face în termen de 3 (trei) zile de la semnarea acestuia,
  indiferent de data de începere a cazării. Nu se vor incheia contracte de cazare în zilele 21.07.2024, respectiv 04.08.2024, când se vor face cazările.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin: TEL.021/316.81.98 sau e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2024, care solicită cazare în căminul universității,
dar care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați să vină
însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască, pe perioada pregătirii, în cămin. Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă, acolo unde este cazul. În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă, acolo unde este cazul, și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul universității, secțiunea Cămin. Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele), care va prezenta și copia actului de identitate.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

Taxa se va achita prin ordin de plată / internet banking sau la ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din conturile:

 • RO76RNCB0072039062550017 – cont în lei deschis la Banca Comercială Română;
 • RO59TREZ70120F331400XXXX – cont în lei deschis la Trezoreria Sector 1;

Pe ordinul de plată, candidații sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar ‒ UNArte,
C.U.I./ C.I.F. 4602033, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă cazare cămin), nume, inițiala/inițialele
tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform certificatului de naștere), CNP, perioada de cazare, camera.

INFORMARE GDPR

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Procedură aprobată prin hotărârea Senatului nr. 61 din 17.06. 2024

RECTOR,
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

 

 

 

 

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii în vederea admiterii LICENȚĂ 2024

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (de luni până sâmbătă, inclusiv), începând cu orele 8.00, în sediile universității.

Perioade de pregătire și taxe

 • Perioadă de 4 săptămâni: Luni 22 iulie – Sâmbătă 17 august 2024 = 1.000 lei
 • Etapa I: Luni 22 iulie – Sâmbătă 03 august 2024 (2 săpt.) = 500 lei
 • Etapa II: Luni 05 august – Sâmbătă 17 august 2024 (2 săpt.) = 500 lei

– Pentru fiecare etapă, procedura de înscriere este aceeași.
– Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.

Specializările la care se va efectua pregătire:

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

 • Arte plastice – Pictură (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)
 • Arte plastice – Grafică (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)
 • Arte plastice – Sculptură (sediul din Calea Griviței, nr.22)
 • Pedagogia artelor plastice și decorative (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

 • Artă Murală (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Arte Textile – Design textil (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Modă – Design vestimentar (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Ceramică/Sticlă/Metal (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Design Grafic / Ambiental / de Produs – se va specifica, în mod clar, în cerere, ruta dorită (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Scenografie și eveniment artistic (sediul din Calea Griviței, nr.28)

Înscrierile pentru pregătire admitere se fac doar online

Înscrierile începând cu data de 01 iulie 2024 la adresa de e-mail:
inscrierepregatire@unarte.org
(nu se acceptă înscrieri înainte de această dată)

Acte necesare pentru înscriere

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 • Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 • Cartea de identitate (sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini)
 • Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui
părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

Taxa pentru pregătire

Se va achita prin bancă la orice sucursală/agenție a Băncii Comerciale Române (B.C.R.)

 • TITULAR CONT: Universitatea Națională de Arte din București
 • C.U.I./C.I.F.: 4602033
 • Cod IBAN: RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția (Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online.

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 5 iunie 2024, taxa de pregătire se va restitui candidaților care renunță la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel puțin o zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral (pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității.

Ultima zi de depunere a cererilor de restituire a taxei de pregătire este 20.08.2024.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidați: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuș, ulei, tempera, gumă de șters și alte materiale necesare pentru buna
desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care se dorește înscrierea pentru
pregătire.

Pentru Specializarea Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), nu se vor aduce materialele menționate anterior. În prima zi de curs, profesorul coordonator va comunica dacă sunt necesare și alte materiale pentru desfășurarea pregătirii. Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs, de către profesorul
coordonator, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport. Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii. Profesorii coordonatori, care desfășoară pregătirea de vară 2024, vor face prezența zilnic cursanților.

Informații suplimentare despre pregătire la e-mail: inscrierepregatire@unarte.org

Cazarea în căminul universității

Se va face în limita locurilor disponibile. Persoanele care solicită cazare în căminul universității trebuie să se prezinte personal la cămin (Str. Occidentului , nr.18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare, în programul luni – joi între 8.00 – 16.00 și vineri între 8.00 – 13.00. Toate contractele de cazare se vor încheia pe o perioadă de 15 sau 30 zile în funcție de durata și perioada cursului de pregătire.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE

 1. Contractele de cazare se vor încheia, personal, de către candidați la sediul căminului studențesc (str. Occidentului, nr. 18, sector 1, București), în perioada 01.07.2024-19.07.2024. candidații vor rezerva și camera de cazare la semnarea contractului.
 2. Candidații, care nu pot ajunge la sediul căminului studențesc în perioada 01.07.2024 – 19.07.2024, pot rezerva camera telefonic, la nr. 021.316.81.98 sau on–line la adresa camin@unarte.org. în acest caz, contractele de cazare se vor încheia în data de 22.07.2024 pentru etapa I și perioada integrală de pregătire, respectiv 05.08.2024
  pentru etapa II de pregătire (în limita locurilor disponibile).
 3. Candidații, care vor opta pentru etapa I de pregătire sau pentru perioada integrală de pregătire
  (22.07.2024-03.08.2024, respectiv 22.07.2024-17.08.2024),pot încheia contractele și se pot caza cu începere din data de 21.07.2024 (duminică), dar numai pentru cei care se prezintă pentru semnarea contractului în perioada 01.07.2024-19.07.2024, la cămin.
 4. Pentru etapa II de pregătire (05.08.2024 – 17.08.2024), contractele de cazare se pot încheia și se pot caza cu începere din data de 04.08.2024 (duminică), dar numai pentru cei care se prezintă pentru semnarea contractului până pe data de 02.08.2024, la cămin.
 5. La cazarea în cămin se va prezenta dovada achitării taxei pentru contractele care încep cu data de 21.07.2024, respectiv 04.08.2024, sau în termen de 3 (trei) zile de la data semnării contractului, pentru cele care se încheie în data de 22.07.2024, respectiv 05.08.2024, la administratorul căminului.

Înscrierea la cămin se face numai după înscrierea la Cursul de Pregătire și după prezentarea documentelor solicitate pentru încheierea contractului. Modelul contractului de închiriere pentru perioada de vară se poate găsi pe site-ul universității la secțiunea Cămin.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN

 • Cartea de identitate (sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini)
 • Dovada înscrierii la cursul de pregătire (copie e-mail cu confirmarea de înscriere la pregătire, printatăpe foaie A4)
 • Plata contractului de cazare în cămin se face în termen de 3 (trei) zile de la semnarea acestuia,
  indiferent de data de începere a cazării. Nu se vor incheia contracte de cazare în zilele 21.07.2024, respectiv 04.08.2024, când se vor face cazările.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin: TEL.021/316.81.98 sau e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2024, care solicită cazare în căminul universității,
dar care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați să vină
însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască, pe perioada pregătirii, în cămin. Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă, acolo unde este cazul. În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă, acolo unde este cazul, și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul universității, secțiunea Cămin. Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele), care va prezenta și copia actului de identitate.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

Taxa se va achita prin ordin de plată / internet banking sau la ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din conturile:

 • RO76RNCB0072039062550017 – cont în lei deschis la Banca Comercială Română;
 • RO59TREZ70120F331400XXXX – cont în lei deschis la Trezoreria Sector 1;

Pe ordinul de plată, candidații sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar ‒ UNArte,
C.U.I./ C.I.F. 4602033, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă cazare cămin), nume, inițiala/inițialele
tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform certificatului de naștere), CNP, perioada de cazare, camera.

INFORMARE GDPR

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Procedură aprobată prin hotărârea Senatului nr. 61 din 17.06. 2024

RECTOR,
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu

 

 

 

 

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii în vederea admiterii LICENȚĂ 2024

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (de luni până sâmbătă, inclusiv), începând cu orele 8.00, în sediile universității.

Perioade de pregătire și taxe

 • Perioadă de 4 săptămâni: Luni 22 iulie – Sâmbătă 17 august 2024 = 1.000 lei
 • Etapa I: Luni 22 iulie – Sâmbătă 03 august 2024 (2 săpt.) = 500 lei
 • Etapa II: Luni 05 august – Sâmbătă 17 august 2024 (2 săpt.) = 500 lei

– Pentru fiecare etapă, procedura de înscriere este aceeași.
– Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.

Specializările la care se va efectua pregătire:

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

 • Arte plastice – Pictură (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)
 • Arte plastice – Grafică (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)
 • Arte plastice – Sculptură (sediul din Calea Griviței, nr.22)
 • Pedagogia artelor plastice și decorative (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii) (sediul din Str.G-ral Constantin Budișteanu, nr.19)

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE ȘI DESIGN

 • Artă Murală (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Arte Textile – Design textil (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Modă – Design vestimentar (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Ceramică/Sticlă/Metal (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Design Grafic / Ambiental / de Produs – se va specifica, în mod clar, în cerere, ruta dorită (sediul din Calea Griviței, nr.28)
 • Scenografie și eveniment artistic (sediul din Calea Griviței, nr.28)

Înscrierile pentru pregătire admitere se fac doar online

Înscrierile începând cu data de 01 iulie 2024 la adresa de e-mail:
inscrierepregatire@unarte.org
(nu se acceptă înscrieri înainte de această dată)

Acte necesare pentru înscriere

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 • Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 • Cartea de identitate (sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini)
 • Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui
părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

Taxa pentru pregătire

Se va achita prin bancă la orice sucursală/agenție a Băncii Comerciale Române (B.C.R.)

 • TITULAR CONT: Universitatea Națională de Arte din București
 • C.U.I./C.I.F.: 4602033
 • Cod IBAN: RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția (Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online.

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 5 iunie 2024, taxa de pregătire se va restitui candidaților care renunță la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel puțin o zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral (pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității.

Ultima zi de depunere a cererilor de restituire a taxei de pregătire este 20.08.2024.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidați: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuș, ulei, tempera, gumă de șters și alte materiale necesare pentru buna
desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care se dorește înscrierea pentru
pregătire.

Pentru Specializarea Arte plastice (Fotografie-videoprocesarea computerizată a imaginii), nu se vor aduce materialele menționate anterior. În prima zi de curs, profesorul coordonator va comunica dacă sunt necesare și alte materiale pentru desfășurarea pregătirii. Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs, de către profesorul
coordonator, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport. Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii. Profesorii coordonatori, care desfășoară pregătirea de vară 2024, vor face prezența zilnic cursanților.

Informații suplimentare despre pregătire la e-mail: inscrierepregatire@unarte.org

Cazarea în căminul universității

Se va face în limita locurilor disponibile. Persoanele care solicită cazare în căminul universității trebuie să se prezinte personal la cămin (Str. Occidentului , nr.18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare, în programul luni – joi între 8.00 – 16.00 și vineri între 8.00 – 13.00. Toate contractele de cazare se vor încheia pe o perioadă de 15 sau 30 zile în funcție de durata și perioada cursului de pregătire.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE

 1. Contractele de cazare se vor încheia, personal, de către candidați la sediul căminului studențesc (str. Occidentului, nr. 18, sector 1, București), în perioada 01.07.2024-19.07.2024. candidații vor rezerva și camera de cazare la semnarea contractului.
 2. Candidații, care nu pot ajunge la sediul căminului studențesc în perioada 01.07.2024 – 19.07.2024, pot rezerva camera telefonic, la nr. 021.316.81.98 sau on–line la adresa camin@unarte.org. în acest caz, contractele de cazare se vor încheia în data de 22.07.2024 pentru etapa I și perioada integrală de pregătire, respectiv 05.08.2024
  pentru etapa II de pregătire (în limita locurilor disponibile).
 3. Candidații, care vor opta pentru etapa I de pregătire sau pentru perioada integrală de pregătire
  (22.07.2024-03.08.2024, respectiv 22.07.2024-17.08.2024),pot încheia contractele și se pot caza cu începere din data de 21.07.2024 (duminică), dar numai pentru cei care se prezintă pentru semnarea contractului în perioada 01.07.2024-19.07.2024, la cămin.
 4. Pentru etapa II de pregătire (05.08.2024 – 17.08.2024), contractele de cazare se pot încheia și se pot caza cu începere din data de 04.08.2024 (duminică), dar numai pentru cei care se prezintă pentru semnarea contractului până pe data de 02.08.2024, la cămin.
 5. La cazarea în cămin se va prezenta dovada achitării taxei pentru contractele care încep cu data de 21.07.2024, respectiv 04.08.2024, sau în termen de 3 (trei) zile de la data semnării contractului, pentru cele care se încheie în data de 22.07.2024, respectiv 05.08.2024, la administratorul căminului.

Înscrierea la cămin se face numai după înscrierea la Cursul de Pregătire și după prezentarea documentelor solicitate pentru încheierea contractului. Modelul contractului de închiriere pentru perioada de vară se poate găsi pe site-ul universității la secțiunea Cămin.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN

 • Cartea de identitate (sau pașaportul, în cazul cetățenilor străini)
 • Dovada înscrierii la cursul de pregătire (copie e-mail cu confirmarea de înscriere la pregătire, printatăpe foaie A4)
 • Plata contractului de cazare în cămin se face în termen de 3 (trei) zile de la semnarea acestuia,
  indiferent de data de începere a cazării. Nu se vor incheia contracte de cazare în zilele 21.07.2024, respectiv 04.08.2024, când se vor face cazările.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin: TEL.021/316.81.98 sau e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2024, care solicită cazare în căminul universității,
dar care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați să vină
însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască, pe perioada pregătirii, în cămin. Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă, acolo unde este cazul. În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă, acolo unde este cazul, și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul universității, secțiunea Cămin. Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele), care va prezenta și copia actului de identitate.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

Taxa se va achita prin ordin de plată / internet banking sau la ghișeele oricărei unități bancare, prin foaie de vărsământ, în cazul în care candidatul nu dispune de instrumentul de plată aferent plății (card bancar), într-unul din conturile:

 • RO76RNCB0072039062550017 – cont în lei deschis la Banca Comercială Română;
 • RO59TREZ70120F331400XXXX – cont în lei deschis la Trezoreria Sector 1;

Pe ordinul de plată, candidații sunt obligați să specifice următoarele informații: Beneficiar ‒ UNArte,
C.U.I./ C.I.F. 4602033, iar la detalierea plății: tipul taxei (taxă cazare cămin), nume, inițiala/inițialele
tatălui, prenume (pentru doamne va fi trecut numele conform certificatului de naștere), CNP, perioada de cazare, camera.

INFORMARE GDPR

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra, în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Procedură aprobată prin hotărârea Senatului nr. 61 din 17.06. 2024

RECTOR,
prof. univ. dr. Cătălin Mihai Bălescu