meniu

Me

meniu

Me
Me

Restanțe toamna 2020

Sesiunea restanțe toamna 2020

1-14 septembrie 2020

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNEA DE RESTANȚE/ MĂRIRE NOTĂ TOAMNĂ 2020

Conform Procedurii privind desfășurarea examenelor on-line în sesiunea 2019-2020,  aprobată în Senatul UNARTE din 13.05.2020 , sesiunea de restanțe,reexaminări, mărire notă,  se va susține astfel:

  • 01.09.2020-14.09.2020 – sesiune de restanțe, reexaminări și mărire de note – ANUL I, II LICENTA ȘI I MASTER
  • 01.09.2020 – 07.09.2020 – sesiune de restanțe, reexaminări și mărire de note – ANUL III LICENȚĂ ȘI II MASTER

֍ Pentru susținerea  restanțelor se va efectua următoarea procedură:

Se va completa cererea  re-rexaminare aflata pe site www.unarte.org la DOCUMENTE TIPIZATE SECRETARIAT ( https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/) cu toate datele solicitate, se va atașa chitanța cu plata aferentă restanțelor ( 50 lei x nr credite disciplină pentru licenta  sau 90 lei x nr. credite disciplină pentru master).

֍ Pentru susținere mărire notă se va efectua următoarea procedură:

Studenții integraliști își pot mări notele obținute la cel mult trei examene, cu condiția să fie integraliști la sfârșitul sesiunii de vară și achitării taxei prevăzute în Lista taxelor aprobată de Senatul universitar. Măririle de notă au loc numai în sesiunea de toamnă și nu se pot repeta. Nu pot fi susținute reexaminări în vederea măririi notelor la disciplinele studiate în anii precedenți. Studenţii reînmatriculaţi nu pot solicita mărirea notei pentru evaluările echivalate. Reexaminarea pentru mărirea de notă nu se poate repeta. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obține o notă mai mare decât cea inițială.

Se va completa cererea de mărire notă aflată pe site www.unarte.org la DOCUMENTE TIPIZATE SECRETARIAT ( https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/) cu toate datele solicitate, se va atașa chitanța cu plata aferentă 50 lei / examen ( taxă valabilă atât pentru licență cât și pentru master).

Taxa se achită în contul :

BCR – Banca Comercială Română, în Cont IBAN: RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele specificații : nume/ prenume, CNP, taxă restanță / taxă mărire notă, anul, specializarea

Cererea și chitanța, atât pentru susținere restante, cât și pentru mărire notă, se vor trimite scanat pe mailul secretariatului facultății de care apartineți sau se vor aduce personal la secretariat în programul cu studenții ( luni- joi 12.00-14.00, vineri 11.00-13.00:

Facultatea de Arte Decorative  și Design              fadd@unarte.org

Facultatea de Arte Plastice                                     fap@unarte.org

Facultatea de Istoria și Teoria Artei                       ita@unarte.org

 

Cererea și chitanța se vor depune înainte de susținerea restanței/ mărire notă , cel târziu până la data de  1 septembrie 2020.

Se va lua legătura cu profesorul pentru  a afla cerințele privind susținerea restanței sau pentru mărire notă prin mijlocul de comunicare pe care acesta vi l-a pus la dispoziție sau se va urmări site-ul www.unarte.org la RESTANȚE TOAMNĂ 2020 ,conform link   https://unarte.org/restante-toamna-2020/.

Tematică

Facultatea de Arte Plastice

Facultatea de Arte Decorative și Design

Facultatea de Istoria și Teoria Artei

Restanțe toamna 2020

Sesiunea restanțe toamna 2020

1-14 septembrie 2020

ANUNȚ IMPORTANT PRIVIND SESIUNEA DE RESTANȚE/ MĂRIRE NOTĂ TOAMNĂ 2020

Conform Procedurii privind desfășurarea examenelor on-line în sesiunea 2019-2020,  aprobată în Senatul UNARTE din 13.05.2020 , sesiunea de restanțe,reexaminări, mărire notă,  se va susține astfel:

  • 01.09.2020-14.09.2020 – sesiune de restanțe, reexaminări și mărire de note – ANUL I, II LICENTA ȘI I MASTER
  • 01.09.2020 – 07.09.2020 – sesiune de restanțe, reexaminări și mărire de note – ANUL III LICENȚĂ ȘI II MASTER

֍ Pentru susținerea  restanțelor se va efectua următoarea procedură:

Se va completa cererea  re-rexaminare aflata pe site www.unarte.org la DOCUMENTE TIPIZATE SECRETARIAT ( https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/) cu toate datele solicitate, se va atașa chitanța cu plata aferentă restanțelor ( 50 lei x nr credite disciplină pentru licenta  sau 90 lei x nr. credite disciplină pentru master).

֍ Pentru susținere mărire notă se va efectua următoarea procedură:

Studenții integraliști își pot mări notele obținute la cel mult trei examene, cu condiția să fie integraliști la sfârșitul sesiunii de vară și achitării taxei prevăzute în Lista taxelor aprobată de Senatul universitar. Măririle de notă au loc numai în sesiunea de toamnă și nu se pot repeta. Nu pot fi susținute reexaminări în vederea măririi notelor la disciplinele studiate în anii precedenți. Studenţii reînmatriculaţi nu pot solicita mărirea notei pentru evaluările echivalate. Reexaminarea pentru mărirea de notă nu se poate repeta. Nota se modifică numai în cazul în care studentul obține o notă mai mare decât cea inițială.

Se va completa cererea de mărire notă aflată pe site www.unarte.org la DOCUMENTE TIPIZATE SECRETARIAT ( https://unarte.org/documente-tipizate-secretariat/) cu toate datele solicitate, se va atașa chitanța cu plata aferentă 50 lei / examen ( taxă valabilă atât pentru licență cât și pentru master).

Taxa se achită în contul :

BCR – Banca Comercială Română, în Cont IBAN: RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele specificații : nume/ prenume, CNP, taxă restanță / taxă mărire notă, anul, specializarea

Cererea și chitanța, atât pentru susținere restante, cât și pentru mărire notă, se vor trimite scanat pe mailul secretariatului facultății de care apartineți sau se vor aduce personal la secretariat în programul cu studenții ( luni- joi 12.00-14.00, vineri 11.00-13.00:

Facultatea de Arte Decorative  și Design              fadd@unarte.org

Facultatea de Arte Plastice                                     fap@unarte.org

Facultatea de Istoria și Teoria Artei                       ita@unarte.org

 

Cererea și chitanța se vor depune înainte de susținerea restanței/ mărire notă , cel târziu până la data de  1 septembrie 2020.

Se va lua legătura cu profesorul pentru  a afla cerințele privind susținerea restanței sau pentru mărire notă prin mijlocul de comunicare pe care acesta vi l-a pus la dispoziție sau se va urmări site-ul www.unarte.org la RESTANȚE TOAMNĂ 2020 ,conform link   https://unarte.org/restante-toamna-2020/.

Tematică

Facultatea de Arte Plastice

Facultatea de Arte Decorative și Design