Profesori

26/05/2018

Specialist Dana Vasiliu

Facultatea de Arte Plastice (FAP), Departamentul Grafică
Asociat

Discipline predate: Concepte de grafică aplicată, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei și analiza limbajului vizual, Tehnicile gravurii, Grafică editorială şi publicitară, Elemente fundamentale de limbaj, Arta scrisului (opțional), Concepte compoziţionale în grafică.


Curriculum Vitae

Contact: