Facultatea de Arte Plastice (FAP)

Prof. univ. dr. Cătălin Bălescu – Rector

Rector al Universității Naționale de Arte București

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Studiul culorii pentru pictură, Strategii de reprezentare plastică în pictură, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale.

 

Tehnico-Teoretice

Principiile de structurare a Departamentului Teorie Educaţie Cercetare au fost concepute prin raportare la cerinţele formative specifice învăţământului vocaţional organizat de Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, cât şi în acord cu standardele universitare europene generalizate prin Procesul Bologna. Din compenenta acestui departament fac parte programul de studii Pedagogia artei, precum şi un program de master de Educaţie prin arte vizuale. De asemenea, în interiorul departamentului funcţionează şi un colectiv de cercetare. Acest departament este un continuator al prestigioasei tradiţii de predare, de un secol şi jumătate, a disciplinelor teoretice fundamentale necesare formării artistice ‒ anatomie artistică, perspectivă, filozofie şi estetică, limbi străine – la care s-au adăugat cu timpul o serie de discipline formative (opţionale). Activitatea formativ-instructivă în acest departament este proiectată în acord cu schimbările radicale ale ambianţei intelectuale, culturale şi socio-politice în care este plasat actualmente artistul profesionalizat în domeniul artelor vizuale, ambianţă care a schimbat tipul de manualitate artistică tradiţională, aşa cum a fost el teoretizat prin „techne” sau „ars”. În acest nou context, la trecerii de la paradigma manualităţii la paradigma cercetării şi producerii de proiecte artistice complexe ‒ dirijate de imaginaţie conceptuală şi cunoştinţe teoretice ‒, Departamentul Teorie Educaţie Cercetare devine o piesă esenţială în producerea de performanțe artistice ce se vor finaliza în lucrări de licenţă, diserații de master şi teze de doctorat. În acest context, disciplinele teoretice predate în departament depăşesc simplele nevoi de informare, cultură generală şi rafinament intelectual, devenind o resursă fundamentală de creaţie artistică şi de orientare în carieră. În esenţă, Departamentul Teorie Educaţie Cercetare funcţionează după principiul interdisciplinarităţii şi al unificării practicilor artistice cu practicile teoretice, vizând, la nivelul obiectivelor strategice, stimularea creativităţii studenţilor şi masteranzilor. Totodată, activitatea educaţională promovată de acest departament păstrează în continuu un echilibru dinamic între disciplinele care constituie nucleul identitar al tradiţiei culturii europene şi provocările intelectuale actuale, generate de „era globală şi informaţională”. Continuitate, coerență, consecvență, mobilitate şi deschidere către nou, ataşament faţă de studenţi şi masteranzi, solidaritate instituţională şi colegială, dialog educaţional permanent, toate acestea reprezintă pentru membrii Departamentului Teorie Educaţie Cercetare atât valori de aspiraţie, cât şi cadre fireşti de activitate didactică cotidiană.

Pedagogia Artei

Specializarea Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative a fost înfiinţată în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti în anul 1992 şi a funcţionat la curs de zi cu durata de cinci, patru şi respectiv trei ani de studiu – aceasta din urmă rămânând în uz –, misiunea secţiei fiind încă de la început aceea de a pregăti absolvenţi care, pe lângă stăpânirea limbajului fundamental al artelor vizuale, să fie iniţiaţi deopotrivă în specificul artelor plastice şi decorative. Secţia Pedagogia Artei asigură studenţilor, prin planul de învăţământ şi prin metodele abordate, o dublă pregătire: artistică şi didactică; în acest sens, curricula cuprinde discipline plastice fundamentale, discipline plastice şi decorative complementare, discipline tehnico-teoretice generale, precum şi modulul psiho-pedagogic standard (modulul I).

Specializarea Pedagogia Artei a fost prima dintre specializările Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, care, în anul 1997, a iniţiat continuarea studiilor universitare de licenţă prin programul de Studii Aprofundate cu durata de un an. Programul studiilor universitare post-licență a fost supus modificărilor impuse de prevederile legii şi, modificându-şi denumirea în master, a trecut la durata de doi ani în anul 2002, anul în care a absolvit prima serie de licenţă cu durata de patru ani; masterul a funcţionat în această formulă până în anul 2009.

Masterul în Educaţie prin Arte Vizuale a fost înfiinţat şi acreditat în anul 2010 în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, Facultatea de Arte Plastice, Programul de studiu Pedagogia Artelor Plastice şi Decorative. Acest master se adresează tuturor licenţiaţilor în domeniile artelor plastice şi decorative care doresc să se formeze în educaţia nonformală. Specializarea în cadrul masterului vizează, pe de o parte, consolidarea personalităţii artistice, iar pe de altă parte, abilitarea cu competenţe psiho-pedagogice care să le permită absolvenţilor să se manifeste în spaţii ale educaţiei nonformale. Masterul oferă o pregătire interdisciplinară prin: cursurile de măiestrie obligatorii, ale căror conţinuturi şi obiective presupun redefiniri, reinterpretări, abordări din perspective contemporane a imaginii de expresie plastică şi/ sau decorativă; pregătirea pedagogică pentru abordarea spaţiului nonformal în sensul abilitării masteranzilor în aplicarea unor strategii educative coerente şi în acord cu toate categoriile de vârstă, precum şi în acord cu varietatea spaţiilor de desfăşurare la care trebuie adaptate tehnicile educative (muzee, after-school etc.); pregătirea psihologică necesară abordării competențe a diverselor categorii de vârstă şi a diverselor stări şi etape psihologice.

Baza materială a celor două specializări este comună şi se compune din 4 săli de atelier.

Imagine dinamică și Fotografie

Departamentul a apărut în 1995, ca iniţiativă a unui grup de artişti (Iosif Kiraly, Radu Igazsag, Călin Dan, Roxana Trestioreanu) interesaţi de rolul noilor medii în educaţia artistică. În 2005, Consiliul Naţional de Evaluare Academică şi Acreditare acredita FVPCI nivel licenţă, iar în 2009 a fost acreditată specializarea Fotografie şi Imagine Dinamică nivel master. Misiunea departamentului, similară cu cea a Universităţii, este de a promova educaţia şi cercetarea artistică, de a promova cultura şi arta română.

În cadrul unui sistem educaţional de tip tradiţional, specializarea promovează noile tehnologii. Disciplinele artistice (desen, culoare, performance, instalaţie, video, fotografie etc.) sunt gândite din perspectiva transdisciplinarităţii, a dialogului propus de teoriile estetice, multimediale, multimedia. Educaţia artistică oferită de departament îi ajută pe studenţi să gândească imaginativ, să rezolve probleme vizuale, să se adapteze uşor unor situaţii diverse şi să-şi cunoască şi depăşească limitele creative.

Departamentul Foto, video, procesare computerizată a imaginii, recunoscut pe plan naţional şi internaţional, se adresează celor care doresc să-şi dezvolte aptitudinile fotografice, filmice într-un cadru artistic. Studenţii vor primi cunoștiințe valoroase, bazate pe un standard de practică profesională. Tehnicile tradiţionale film analog sunt prezentate alături de tehnologia imaginii digitale, sunt explorate tehnici experimentale şi alternative de captare şi procesare a materialului imagistic. Cunoștiințe de bază pentru realizarea unui proiect – fie că aceasta vizează promovarea unui produs sau eveniment, marketing, strategii de comunicare ‒ sunt predate în cadrul cursurilor opţionale şi de specialitate.

Cunoaşterea tehnologiilor şi teoriilor „noilor medii” dau o şansă absolvenţilor noştri de a fi pregătiţi pentru o carieră în domeniul comunicaţiei vizuale şi media, incluzând consultanța în Web design, design de DVD, CD-ROM, advertising, publicaţii sau artist liber profesionist.

Încă din primii ani de activitate, departamentul şi-a propus să promoveze o imagine pozitivă, clară a strategiei sale, prin organizarea unor evenimente culturale, prin participarea la evenimente artistice, educaţionale: seminariile “Gender and Ageing presented în Media and Art”, “Timing Art – Filtering Art” şi “The Impact of Technology on the Visual Culture” au fost selectate şi prezentate în cadrul proiectului Good Practice pe site-ul European League of Institutes of the Arts. Un alt eveniment important a fost organizarea în 2008 a Festivalului Internaţional de Film Experimental UNARTE FEST. Proiectul de cercetare Ro_archive a fost prezentat în publicaţia “artesNET- Peer Power! The Future of Higher Arts Education în Europe” European League of Institutes of the Arts. Proiectul a ajutat ca departamentul să fie implicat într-un proiect al Ambasadei Norvegiei la Bucureşti, “EEA & Norway Grants Instantanee: retrospective şi oportunităţi”.

Participări (selecţie din perioada 2007-2012)

Filmul studentului Cristian Ionescu este selectat la festivalul One Minute Gent, Belgia, în 2007; În 2009 Michele Bressan primeşte Marele Premiu şi Cristina Vladu premiul doi al Fundaţiei Muzeului Essl, Austria; Lucrările studenţilor Bogdan Garbovan, Cristian Ionescu, Michele Bressan şi Daniel Djamo au fost selectat în Festivalul Neu/New 2009-2011.

Într-o altă selecţie au fost incluse lucrări ale studenţilor noştri “Badly Happy: Pain, Pleasure and Panic în Recent Romanian Art” 2010 la The Performance Art Institute (PAI) din San Francisco, curator Erwin Kessler şi Stephen Tourell; O selecţie de fotografii ale studenţilor sunt prezentate în 2011 în cadrul “New Wave Photography – Young Artists from Central and Eastern Europe” The Crypt Gallery (St Pancras), UK; Din 2008 şi până în prezent, câştigătorii selecţiei româneşti pentru concursul anual al Absolvenţilor Universităţilor de Artă din Europa “Start Point Prize” au fost studenţi ai departamentului Foto, Video, Procesarea Computerizată a Imaginii din UNA, ale căror lucrări s-au bucurat de mare apreciere în expoziţiile internaţionale organizate în Republica Ceha.Portofoliul lui Michele Bressan a fost selectat de GATE11 -International Departures -Fondazione Fotografia Modena

Filmul lui Dragoş Bărdac “Life Buoy” 2010 a câştigat Best Music Video la Festivalul Filmul de Piatră Piatra Neamţ 2010, selectat FESTIVAL TEMPS D’IMAGES 2010 Cluj-Napoca, la Romanian Film Days 2011 la Viena, la Biennial of Creative Video realizată în colaborare Muzeul Guggenheim, selectat pentru Cooper Video Wall la the Cooper Design Space Building, San Francisco. Dar cu siguranţă cel mai important eveniment în care a fost implicat un absolvent al departamentului, Bogdan Bordeianu, este concursul “reGeneration2: Tomorrow’s Photographers Today”, organizat de Musée de l’Elysée Lausanne, care s-a finalizat cu o expoziţie itineranta la Cape Town, Milan, Pingyao, Miami, Budapest, New York, etc şi un catalog publicat la Thames & Hudson (Paris/London).

Proiecte internaţionale în care Departamentului Imagine dinamică şi Fotografie este implicat

>> https://www.facebook.com/pages/Timecase-Memory-in-action/459118874154052
>> https://www.facebook.com/peercoaching.tondela
>> http://www.elia-artschools.org/activities/eq-arts
>> http://www.elia-artschools.org/activities/interartes
>> http://www.elia-artschools.org/activities/artesneteurope
>> http://www.elia-artschools.org/activities/share
>> http://www.elia-artschools.org/news/bogdan-grbovan

Sculptură

Catedra de sculptură se număra printre primele structuri ale Şcolii de Belle Arte înfiinţată la Bucureşti, primul profesor, Karl Stork, fiind numit în funcţie în data de 2 ianuarie 1865; el a fost secondat de Ioan Georgescu şi de Vladimir Hégel. Ulterior, numeroşi sculptori români de marcă au făcut parte din corpul profesoral al departamentului, şi-i amintim aici pe Dimitrie Paciurea, Oscar Han sau Ion Lucian Murnu; Constantin Brâncuşi s-a format şi el în cadrul acestei secţii, între anii 1898 şi 1902.

Activitatea didactică desfăşurată în cadrul departamentului vizează formarea noilor generaţii de artişti, racordaţi la cele mai noi realităţi artistice ale prezentului, capabili să se manifeste liber în contextul actual, dar cunoscând în egală măsură datele unei tradiţii artistice mai mult decât centenară; atitudinea care a ghidat întotdeauna educaţia artistică bucureşteană a fost îmbinarea echilibrată între tradiţie şi deschiderea către experiment şi înnoire. În cadrul departamentului, viitorul sculptor îşi formează personalitatea creatoare, sub îndrumarea sistematică a corpului profesoral, alcătuit din artişti experimentaţi, profesionişti ai domeniului; astfel, el îşi însuşeşte o metodă de studiu individual în domeniul desenului, modelajului şi compoziţiei, ceea ce favorizează dezvoltarea abilităţilor de cercetare experimentală; odată cu formarea unei expresii vizuale tridimensionale, va fi perfect capabil să caute, să asimileze şi să sintetizeze resursele informaţionale, să se exprime plastic, prin specularea creativă a materialelor tradiţionale sau nonconvenţionale, să relaţioneze volumele cu spaţiul ambiental, să experimenteze mijloace variate de expresie. Corpul profesoral actual al departamentului este selectat dintre cei mai valoroşi absolvenţi, succedând unor artişti de renume care s-au remarcat şi ca desăvârşiţi pedagogi.

Sediul departamentului oferă ateliere individuale grupelor structurate pe ani de studii şi ateliere dedicate, dotate cu instrumentarul şi mobilierul de lucru necesar; magaziile de materiale consumabile ale secţiei pun în permanenţă la dispoziţia studenţilor necesităţile de materiale pentru studiu ori transpuneri. Atelierele dedicate transpunerilor în ghips, piatră, lemn şi metal sunt de asemenea dotate la standarde moderne, cu o gamă aproape completă a instrumentarului/uneltelor specifice; dotarea cu sursă electrică trifazica a atelierelor de transpunere în piatră şi metal permite folosirea unor unelte şi maşini cu performanţe şi eficiență de tip industrial, fapt ce susţine, parţial, calitatea artistică şi expresivă a transpunerilor.

Grafică

Departamentul Grafică are ca scop formarea de specialişti pluridisciplinari din sfera artelor grafice, fie ei artişti vizuali care să poată activa într-o diversitate de medii şi de tehnici, fie specialişti în zonele aplicative specifice ale artelor grafice. Multitudinea de direcţii în care studenţii noştri sunt antrenaţi pe parcursul celor trei ani de studii, la nivel de licenţă, însumează creaţia artistic autonomă din zona artelor grafice, gravură şi tehnicile de multiplicare, grafică publicitară, grafică de carte, ilustraţia şi arta scrisului, procesarea digitală a imaginii sau imaginea fotografică văzută ca element circumscris creaţiei grafice.

În cadrul departamentului un accent deosebit este pus pe formarea unor deprinderi solide ce au la bază desenul şi compoziţia vizuală, văzute ca elemente constitutive în formarea alfabetului plastic şi ca puncte de plecare pentru orice tip de demers artistic ulterior. În paralel este urmărită în mod constant dezvoltarea potenţialului creativ al fiecărui student în parte, prin încurajarea discursului artistic individual, prin dobândirea unei înţelegeri critice asupra evoluţiei fenomenului vizual în general şi a celui contemporan în particular, precum şi prin racordarea continuă la noile tendinţe. În cazul domeniilor aplicative este important de menţionat faptul că există o preocupare constantă în rândul profesorilor din departament pentru corelarea procesului educaţional cu cerinţele concrete ale pieţei, prin realizarea de comenzi pentru clienţi reali, ca parte integrantă a proiectelor de clasă, în scopul familiarizării studenţilor încă din perioada studiilor cu exigenţele viitoarei lor activităţi profesionale.

Departamentul Grafică dispune de şase ateliere pentru disciplinele fundamentale ‒ câte două pentru fiecare an de studiu, de două laboratoare specializate pentru gravură, dotate cu prese pentru tipar adânc, tipar înalt şi tipar plan, de un laborator foto şi de un laborator de computer echipat cu sisteme Macintosh.

În prezent în catedra activează un număr de paisprezece titulari şi de opt asociaţi, care asigură prin formaţie şi pregătire instruirea studenţilor în numeroasele discipline şi specializări menţionate mai sus. Procesul educaţional este completat în mod periodic şi de o serie de workshopuri şi prelegeri organizate în cadrul departamentului, la care sunt invitaţi din afara mediului academic specialişti în domenii specifice, pentru a împărtăşi din experienţa lor.

Pictură

Departamentul Pictură a fost unul dintre pilonii fundamentali pe care s-a construit de-a lungul istoriei sale îndelungate învăţământul artistic academic din Bucureşti, rămânând şi astăzi una dintre cele mai importante catedre ale Universităţii Naţionale de Arte.

Începând cu Theodor Aman, întâiul director al primei şcoli superioare de artă, şi până în prezent, Departamentul Pictură a educat şi format o întreagă pleiadă de artişti care au contribuit substanţial prin opera lor la îmbogăţirea patrimoniului naţional, şi (de ce nu) universal.

Ioan Andreescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petrașcu, Camil Ressu, Corneliu Baba, Alexandru Ciucurencu, Ion Bitzan, Florin Mitroi, foşti studenţi sau profesori ai şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti, sunt doar câteva nume cu certă rezonanţă în istoria artei româneşti.

După o lungă perioadă de ingerinţe politice grosolane, anul 1990 a fost începutul racordării învăţământului artistic din Bucureşti la tradiţia interbelică, precum şi al începutului resincronizării cu tradiţia liberală şi democratică europeană.

După 1990 au fost cooptaţi în noul corp profesoral artişti cu vizibilitate şi deschidere pedagogică. Să-i numim: Gheorghe Anghel, Ştefan Câlția, Florin Ciubotaru, Marin Gherasim, Sorin Ilfoveanu şi alţii.

Diversitatea opţiunilor pedagogice are în ansamblu un caracter formativ, cursurile urmărind dezvoltarea deprinderilor specifice artelor vizuale, precum şi crearea bazei înţelegerii profunde a spaţiului cultural contemporan.

Cursurile urmăresc şi contribuie la efortul de sincronizare a artelor vizuale româneşti cu preocupările contemporane internaţionale, precum şi la stimularea formării în cele din urmă a propriului limbaj plastic al viitorului profesionist.

Simpozioanele şi expoziţiile organizate în diverse spaţii publice şi galerii constituie o firească prelungire a activităţii pedagogice din timpul anilor de studiu.

Prof. univ. dr. Eugen Alexandru Gustea – Prorector

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică- bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – bazele compoziției și analiza limbajului vizual, Grafica pe computer – tehnici multimedia / Master, Morfologia imaginii plastice în grafica aplicată și ilustrație / Master.

Prof. univ. dr. Petru Lucaci

Discipline predate: Studiul culorii pentru pictură, Compoziţia picturii, Dezvoltarea proiectului masteral, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Strategii de reprezentare plastică în pictură / Mastrat.

Prof. univ. dr. Cezar Atodiresei – Decan

Decan Facultatea de Arte Plastice

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică –Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual / Licență; Strategii de reprezentare plastică în pictură, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Dezvoltarea proiectului masteral / Masterat.

 

Concursul Imaginile lui Enescu

https://www.festivalenescu.ro/stiri/debuteaza-concursul-national-de-arta-imaginile-lui-enescu/

Depunerea lucrării realizate se va efectua prin completarea formularul de depunere, disponibil pe site-ul www.imaginileluienescu.ro începând cu data de 01 iulie 2019 până la data de 15 august 2019, și prin încărcarea unei singure fotografii a lucrării în formatele JPG, JPEG sau PNG.
Toate detaliile privind etapele concursului, modalitățile de înscriere, regulamentul și criteriile de eligibilitate sunt accesibile pe pagina web dedicată http://imaginileluienescu.ro
Pentru alte informații cu privire la concurs ne puteți contacta la 0723 825 800 sau info@imaginileluienescu.ro.

date de contact:

Maria Pașc

0759072940

www.ateliere.net

www.contemporanii.org

Prof. univ. dr. Marcel Bunea – Director Departament

Director Departament

Discipline predate: Studiul culorii pentru pictură, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Dezvoltarea proiectului masteral, Strategii de reprezentare plastică în pictură, Dezvoltarea proiectului masteral, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Lucrarea de dizertație / Masterat.

Prof. univ. dr. Constantin Aslam

Director Departament

Discipline predate: Filozofie, Estetică, Sociologia educaţiei, Gândirea estetică contemporană, Estetica analitică / Masterat.

Prof. univ. dr. Iosif Kiraly

Discipline predate: Imaginea vizuală în epoca post-fotografică, Fotografia și cultura digitală, Tendințe în fotografia contemporană, Dezvoltarea proiectului masteral, Fotografia între dreptul de autor și dreptul la imagine / Masterat.

Prof. univ. dr. Adrian Silvan Ionescu

Discipline predate: Istoria artei fotografice, Imagine şi naraţiune, Istoria cinematografiei.

Bogdan Rață prelegere/dialog

Departamentul de Sculptură al Universitații Naționale de Arte București
va invită la o întâlnire cu Bogdan Rața, care va susține o prelegere/dialog despre practica sa artistică și sculptura figurativă contemporană.

Bogdan Rața (n. 1984) este artist, Lector al Facultații de Arte și Design Timișoara, director artistic al Kunsthalle Bega și inițiator al Bibliotecii Pavilion. Este doctor în arte vizuale cu o teză susținută la Universitatea de Vest despre noile materiale în sculptura contemporană.

A avut expoziții personale la Slag Gallery New York, Galeria Farideh Cadot Paris, Muzeul Național de Artă Contemporană București, Nasui Collection & Gallery București și Fundația Calina Timișoara.

A participat printre altele la 4 Moscow Biennale of Contemporary Art, Independests Liverpool Biennale, 55 Venice Biennale, 10 Manifesta Sankt Petersburg si a 8-a ediție a Bucharest Biennale.
Lucrările sale monumentale au fost expuse în cadrul proiectului Moving Monuments în Liverpool, Bruxelles, Cascais, Porto, Kiev și de asemenea în București și Timișoara.

În 2017 a predat ca și profesor invitat în cadrul Academiei de Artă și Design din Bratislava și a realizat în parteneriat cu Fundația Calina proiectul educațional ARTISTHETEACHER.

Împreună cu Alina Cristescu și Liviana Dan este fondator al Kunsthalle Bega și al Bega Artprize (premiul anual pentru un curator român).

Bogdan Rața a absolvit Departamentul de Sculptură (master) al Universitații Naționale de Arte București la clasa profesorului Adrian Popovici

Prof. univ. dr. Mihai Mănescu

Discipline predate: Modalități de expresie în grafica aplicată și în ilustrație / Master, Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată și în ilustrație / Master, Conducere de doctorat / Doctora.

Prof. univ. dr. Moscu Copel

Discipline predate: Tehnici de reprezentare video.

Together, to be – Expoziție de grup

“Together, to be” este un demers plastic colectiv care sondează realități, spații și situații prezente, decupate din lumea contemporană și expuse sub forma unei cercetări vizuale asumate. Demers vizual care ia din punct de vedere stilistic diferite forme de expresie (cronică socială, critică și satiră cu valențe sociale) și care are capacitatea de a transmite direct sau indirect un mesaj social.
Proiectul expoziției are un caracter surprinzător prin diversitatea stilistică, prin selecția propriu-zisă de lucrări care expun diferite tehnici grafice, de la instalații de obiect cu inserții de grafică, la exerciții vizuale estetizante și animație video.

Expoziția cuprinde lucrări din proiectele de diplomă ale tinerilor absolvenți ai Universității de Artă din București – Departamentul Grafica: Cosmin ABĂLARU / Alexandra BADEA / Florentina BERBECARU / Elizabeth BROLLA / Alina COTISEL / Vlad GHELU / Iulia GROSU / Iulia PĂNOIU / Maria TABARCEA
Profesori coordonatori: lect. univ. dr. Ovidiu CROITORU / asist. univ. dr. Felicia IONESCU

Curatori: Ana NEGOITĂ / Felicia IONESCU

VERNISAJ: 04 / 02 / 2019 ora 19:00
Galeria HALUCINARIUM
Calea Giulesti nr. 14, etaj 4, clădirea ISAF
04 / 02 – 18 / 03 / 2019

Fotografii Beatrice Sas

“Together, to BE” is exploring current realities, situations and spaces cut out of the contemporary world and depicted in various graphic techniques, sending a social message through visual expressions. Chronicle, satire or critique, all interpreted through the lens of the author’s views on society and present social events. A stylistic diversity, from installations to visual experiments and video animation.
The exhibition displays artworks from the Diploma projects of the students from UNARTE – The National University of Arts – Bucharest, Department of Graphic Arts: Cosmin ABĂLARU | Alexandra BADEA | Florentina BERBECARU | Elizabeth BROLLA | Alina COTISEL | Vlad GHELU | Iulia GROSU | Iulia PĂNOIU | Maria TABARCEA.
Project coordonated by lect. univ. dr. Ovidiu CROITORU | asist. univ. dr.

Felicia IONESCU

Curators: Ana NEGOITĂ | Felicia IONESCU
The exhibition will be on view through March 18th.

 

 

 

Concurs adresat tuturor studenților UNArte

ÎN ATENȚIA TUTUROR STUDENȚILOR DE LA UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE BUCUREȘTI

Anul acesta se împlinesc 350 de ani de la moartea celebrului pictor olandez Rembrandt. Cu aceasta ocazie, Ambasada Olandei îi invită pe tinerii artiști studenți de la Universitatea Națională de Arte Bucuresti să se implice în celebrarea artistului prin participarea la un CONCURS.

Cerințe:

  • inspirația sau omagiul adus artistului Rembrandt sa fie evidente
  • materialele supuse jurizării trebuie puse într-un folder. Folderul (conținând fotografii digitale si un document cu informații) trebuie sa fie trimis la adresa bkr-pcz@minbuza.nl. Denumirea folderului este numele studentului.

IMPORTANT imaginile fotografice trebuie sa aibă o rezoluție mai mica decât 2 MB, numele fiecărei fotografii digitale sa conțină: numele si prenumele studentului si titlul lucrării

Alăturat imaginii/imaginilor să fie trimis un document care să conțină :

  • numele și prenumele studentului
  • anul de studiu
  • departamentul
  • profesorul coordonator
  • titlul lucrării, anul realizării, dimensiunile lucrării, tehnică

Un juriu format din specialiști și reprezentanți ai Ambasadei va realiza selecția lucrărilor cele mai reprezentative și pe cea care urmează a fi premiată. Pe pagina de FB a Ambasadei va fi prezentată selecția  împreună cu informații despre artist. Premiul oferit de Ambasada Olandei este o excursie la Amsterdam.

Conf. univ. dr. Nicolae Aurel Alexi

Discipline predate: Dezvoltarea proiectului masteral / Master, Tehnici de expresivizare în desen / Master, Lucrare de disertație / Master.

Conf. univ. dr. Stela Lie

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – bazele compoziției și analiza limbajului vizual.

Conf. univ. dr. Carmen Apetrei – Director Departament

Director Departament

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Grafica editorială și publicitară – elemente fundamentale de limbaj, Modalități de expresie în grafica aplicată și în ilustrație / Master.

Expoziție UNArte la Cofetăria Eat Cake 24 noiembrie 2018 – 5 ianuarie 2019

Expoziția de desene “Prăjitura – un studiu după natură” realizată de studenții Atelierului 6, Departamentul UNArte București în spațiul cofetăriei Eat Cake.Participanți: Diana Baltag, Cătălina Preda, Elena Buru, Camelia Stan, Alice Scripcariu, Iarina Nicolae, Vanessa Romașcanu, Dora Baciu, Diana Pătrașcu, Maria Dimancea, Răzvan Mureșeanu, Andrei Bejan, Fernando Diaconu, Octavian Codrea, Cristian Pintilie, profesor coordonator conf. univ. Stela Lie.Expoziția este deschisă din 24 noiembrie pînă în 5 ianuarie 2019 la cofetăria Eat Cake, Str Mihai Eminescu nr 190.

 

Expoziția absolvenților departamentului Grafică 18 iulie 2018

În data de 18 iulie 2018 la la UNAgaleria a avut loc vernisajul expoziției “Expoziția absolvenților departamentului Grafică – promoția 2018”, o manifestare ce reunește lucrările de licență ale studenților Departamentului Grafică, clasele profesorilor conf. univ. dr.Eugen Alexandru Gustea și lector univ. dr. Ovidiu Croitoru, împreună cu asistenţii Felicia Ionescu și Adrian Constantin Medeleanu. În expoziție au putut fi vizionate lucrări ce cuprind o varietate de tehnici precum gravură în metal și lemn, dar și alte tehnici tradiționale precum, desen, acuarelă, colaj, obiect și intervenție pe obiect, cât și lucrări digitale precum afișe, bandă desenată, animație, cărți, fotografie și colaj, sau grafică pentru viniluri și DVD-uri. Expoziția este deschisă în perioada 18 – 28 iulie 2018.

 

Expoziția “La catedră cu Aman”

Expoziția “La catedră cu Aman” relevă calitatea artei de a reflecta epoca în care a fost creată și propune un dialog între lucrările de grafică ale lui Theodor Aman, întemeietorului Școlii Naționale de Belle-Arte București și lucrările actualei generații de profesori ai Departamentului Grafică de
la Universitatea Națională de Arte din București: Nicolae Aurel Alexi, Carmen Apetrei, Anca Boeriu, Oana Bordeanu, Ioana Ciocan, Anca Laura Coller, Andrei Ciubotaru, Ovidiu Croitoru, Carla Duschka, Eugen Alexandru Gustea, Felicia Ionescu, Stela Lie, Mihai Mănescu, Adrian Medeleanu, Călin Stegerean, Cristian Țârdel, Daniela Vasiliu.
Lucrările lui Theodor Aman – care a fost elev al Școlii Centrale din Craiova – aflate în colecția Muzeului de Artă din aceeași localitate, oferă o imagine a societății României din secolul al XIX –lea prin intermediul unor gravuri, desene în tuș sau guașă și acuarele care reprezintă chipuri ale oamenilor simpli, scene din viața acestora dar și scene surprinse în saloanele aristocrației sau personaje istorice ale vremii cum sunt Tudor Vladimirescu sau Ion Heliade Rădulescu.
Lucrările actualei generații de profesori ai Departamentului Grafică surprind epoca contemporană în complexitatea ei, cu viziuni personale exprimate prin vocabulare plastice și tehnici artistice dintre cele mai diverse.
Expuse împreună, acestea oferă nu numai o imagine a schimbărilor din societate la o distanță de peste o sută de ani, dar și a evoluțiilor la nivelul viziunii artistice și a tehnicilor grafice. Totodată, ele reflectă ceea ce în procesul didactic se transmite de la o generație la alta și reprezintă parte din corpul tradiției culturale și a identității naționale.

 

 

Conf. univ. Călin Dan

Discipline predate: Redarea și percepția mișcării în artele vizuale.

Afișul Polonez de Teatru Film și Opera din colecția Krysztof Dydo,la UNAgaleria, 14 noiembrie 2017

În data de Marți, 14 noiembrie 2017 la UNAgaleria a avut loc vernisajul expoziției “Afișul Polonez de Teatru Film și Opera din colecția Krysztof Dydo”, organizată de Institutul Polonez, în colaborare cu Universitatea Națională de Arte din București. În deschiderea evenimentului au vorbit doamna Agnieszka Skieterska – Directoarea Insitutului Polonez din București, prof. univ. dr. Cătălin Bălescu – Rector al Universitații Naționale de Arte din București și doamna Natalia Dydo curator independent și fiica colecționarului. Evenimentul s-a bucurat de prezența unui numeros public, cadre didactice și studenți ai universității.
Expoziția ce reunește 52 de afișe aparținând unor nume ilustre ale școlii de Afiș Polonez va fi urmată în data de 21 noiembrie un workshop de afiș adresat studenților și susținut de artista poloneză Kaja Renkas.Suita de evenimente a fost realizată în parteneriat cu Institutul Polonez din București.

 

Conf. univ. dr. Viorica Slădescu

Discipline predate: Tehnici si tehnologii tradiționale aplicate creativ, Tehnologie de specialitate, Noțiuni de conservare și restaurare a textilelor, Artele decorative și analiza limbajului ornamental, Compoziţie proiect personalizat pentru imprimerie, Practică.

Conf. univ. dr. Alexandru Beldiman

Discipline predate: Istoria arhitecturii.

Conf. univ. dr. Otilia Borcia

Discipline predate: Limba italiană, Limba italiană op.

Conf. univ. dr. Pîrvu Adrian

Director Departament

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei – modelaj, Compoziţie, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Strategii de reprezentare plastică în sculptură / Masterat.

Conf. univ. dr. Alexandru Solomon

Discipline predate: Instalații video, Practică.

Conf. univ. dr. Dup Darie

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei – modelaj, Compoziție, Principii de structurare a cercetării în artele vizuale, Strategii de reprezentare plastică în sculptură / Masterat.

Conf. univ. dr. Micaiela Cosma

Discipline predate: Limba franceză, Limba franceză op.

Conf. univ. dr. Valeriu Mladin

Discipline predate: Tehnici de reprezentare – desen, culoare, Prelucrarea digitală a imaginii – Animație vectorială.

Conf. univ. dr. Marius Nedelcu

Discipline predate: Tendințe în arta video contemporană.

Conf. univ. dr. Roxana Trestioreanu

Director Departament

Discipline predate: Tendințe în fotografia contemporană, Tehnici de reprezentare – fotografie, Fotografie de la concept la proiect, Fotografia între dreptul de autor și dreptul la imagine, Tendințe în fotografia contemporană / Masterat.

Lector univ. dr. Cristina Woinarovschi

Discipline predate: Istoria arhitecturii.

Lector univ. dr. Anca Georgeta Peiu

Discipline predate: Educaţie fizică şi sport.

Lector univ. dr. Andrea Nagy

Discipline predate: Prelucrarea imaginii pe calculator, Tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Exprimare plastică prin culoare, Principii compoziționale și expresia în artele plastice, Gramatica limbajului vizual, Strategii de stimulare a creativității, Instruire asistată de calculator.

PCI Andrea Nagy

Lector univ. dr. Cătălin Gabriel Stan

Discipline predate: Marketing, Management.

Lector univ. dr. Iuliana Sima

Discipline predate: Management, Marketing.

Lector univ. dr. Ionuț Corlaci

Discipline predate:

Lector univ. dr. Raluca Oancea

Discipline predate: Instalații video, Estetică, Arta noilor media.

Lector univ. dr. Raluca Ionescu (Paraschiv)

Discipline predate: Noțiuni de management cultural, Comunicare şi relaţii publice, Psihologia și semiotica – Semiotica vizualului, Psihosociologia comunicării.

Lector univ. dr. Romana Mateiaș

Discipline predate: Elaborarea proiectelor de cercetare.

Lector univ. dr. Ciprian Paleologu

Discipline predate: Perspectivă, Compoziţie geometrică plastică, Anamorfoze.

Lector univ. dr. Elena Scutaru

Director program de studiu

Discipline predate: Formă, culoare, concept în artele plastice, Genuri şi tipuri de imagine plastică convenţională şi neconvenţională, Dezvoltarea proiectului masteral, Lucrarea de disertaţie / Masterat.

Lector univ. dr. Ioana Andra Panduru

Discipline predate: Anatomie artistică

Lector univ. dr. Iulian Dalin Toma

Discipline predate: Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității, Practică pedagogică.

Lector univ. dr. Aurora Kiraly

Discipline predate: Artele vizuale în context mediatic.

Lector univ. dr. Silvia-Maria Stoica

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Studiul culorii, Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual, Crochiuri (opţional).

Lector univ. drd. Irina Cios

Discipline predate: Fotografie de la concept la proiect, Fotografia între dreptul de autor și dreptul la imagine.

Lector univ. dr. Alexandru Patatics

Discipline predate: Sunet și imagine, Arta și tehnica video.

Lector univ. dr. Nicolae Ilfoveanu

Discipline predate: Arta şi tehnica fotografiei, Prelucrarea digitală a imaginii – Animație vectorială.

Lector univ. dr. Dumitru Cojocaru

Discipline predate: Modelaj- optional, Diversitatea tehnicilor plastice specifice limbajului sculptural- Master, Principii de structurare a cercetarii în artele vizuale-Master.

Lector univ. dr. Alexandra Croitoru

Discipline predate: Tehnici de reprezentare – Fotografie, Practică.

Lector univ. dr. Csapo Reka Dup

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului.

Lector univ. dr. Ilfoveanu Adrian

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului.

Lector univ. dr. Rusen Mihai

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului.

Lector univ. dr. Dumitrescu Elena

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Studiul desenului, Compoziție, Practică, Noţiuni  de conservare şi restaurare ale sculpturii şi obiectelor realizate în metal -optional

Lector univ. dr. Anca Boeriu

Discipline predate: Concepte compoziționale în grafică, Concepte de grafică aplicată, Tehnici tradiționale ale gravurii, tehnici de reprezentare bi și tridimensională, Tehnica mesajului plastic în grafica aplicată și în ilustrație / Master.

Lector univ. dr. Ovidiu Croitoru

Discipline predate: Prelucrarea imaginii pe calculator, Grafica pe computer, Tehnici de reprezentare bi și tridimensionale, Practică.

Lector univ. dr. Anca Laura Coler

Discipline predate: Foto-video – tehnici de reprezentare, Foto-video în domeniul aplicativ.

Lector univ. dr. Ion Anghel

Discipline predate: Compoziţia picturii, Studiul culorii pentru pictură, Practică – elaborarea lucrării de licență, Studiul desenului pentru pictură, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii.

Lector univ. dr. George Moscal

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual.

Lector univ. dr. Traian Boldea

Discipline predate: Prelucrarea imaginii pe calculator, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Studiul culorii pentru pictură, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual.

Lector univ. dr. Alexandru Radvan

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei şi analiza limbajului vizual, Practică, Studiul desenului pentru pictură, Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională.

Lector univ. dr. Mihai Sârbulescu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare bi şi tridimensională, Studiul culorii pentru pictură.

Asist. univ. dr. Daniel Constantinescu

Discipline predate: Introducere în prelucrarea imaginilor digitale statice și dinamice, Prelucrarea digitală a imaginii – Dezvoltarea aplicațiilor web online, Tehnici de reprezentare – Fotografie.

Asist. univ. dr. Cristian Răduță

Discipline predate: Studiul desenului, Studiul formei-modelaj, Compoziție, Crochiuri,

Asist. univ. dr. Cătălin Bădărău

Discipline predate: Studiul formei – modelaj, Tehnici în ipsos, Tehnica şi tehnologia cioplitului, Tehnologia turnării bronzului, Practica.

Asist. univ. dr. Oana Bordeanu

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – Bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele culorii, Tehnici de reprezentare plastica – Bazele compoziţiei și analiza limbajului vizual, Practică, Crochiuri (opţional), Grafică editorială şi publicitară – Elemente fundamentale de limbaj.

Asist univ. dr. Cristian Tardel

Discipline predate: Tehnicile gravurii, Tehnicile tradiționale ale gravurii.

Asist univ. dr. Andrei Ciubotaru

Discipline predate: Tehnici moderne în gravură, Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici tradiționale în gravură / Facultatea de arte decorative și design (FADD).

Asist univ. dr. Felicia Maria Ionescu

Discipline predate: Arta scrisului – grafica de carte, Practica-elaborarea lucrării de licență, Morfologia imaginii plastice în tehnicile gravurii / Master.

Asist. univ. dr. Andrei Tudoran

Discipline predate: Studiul culorii pentru pictură, Compoziţia picturii, Practică.

Specialist Carla Stefania Duschka

Discipline predate: Tehnici de reprezentare plastică – bazele desenului, Tehnici de reprezentare plastică – bazele compozitței și analiza limbajului vizual, Concepte compoziționale în grafică, Tehnici de reprezentare bi și tridimensionale, Practică.

Asist. Univ. Dr. Adrian Constantin Medeleanu

Discipline predate: Tehnici tradiționale în gravură, Tehnici de reprezentare plastică – bazele culorii, Concepte de grafică aplicată, Tehnici moderne în gravură, Arta scrisului (opțional).

Asist. Asoc. Dr. Dana Vasiliu

Discipline predate: Concepte de grafică aplicată, Tehnici de reprezentare plastică – Bazele compoziţiei și analiza limbajului vizual, Tehnicile gravurii, Grafică editorială şi publicitară, Elemente fundamentale de limbaj, Arta scrisului (opțional), Concepte compoziţionale în grafică.

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.