meniu

Me

meniu

Me
Me

Programul ERASMUS

Erasmus – un program pentru comunitatea academică din Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti

[EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students] este component al Programului LIFELONG LEARNING şi se adresează învăţământului superior prin intermediul căreia continua – într-o formă revizuita şi extinsă, proiectul de acţiune al Comunităţii Europene pentru mobilitatea studenţilor şi programul SOCRATES.

ERASMUS a fost lansat în anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o altă ţară europeană, având ca avantaj recunoaşterea formală a perioadei petrecute în instituţia parteneră. Începând cu anul 1995 ERASMUS a devenit o componentă a programului Socrates al Uniunii Europene. Concepţia generală şi obiectivele noului program au evoluat, astfel încât mobilitatea reprezintă în prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studenţilor şi al personalului didactic. Participarea la activităţile Programului LLP (Lifelong Learning Program) are drept scop dezvoltarea activităţilor academice specifice (învăţământ, cercetare şi inovare) prin intermediul programelor de cooperare internaţională. Noul program european propus sub numele Erasmus pentru toţi (2014-2020) prevede reunirea unui registru larg de activităţi ale UE în învăţământul superior, şcolar, profesional şi pentru adulţi, în politicile din domeniul tineretului şi sporturilor pentru toţi.

Carta Universitară ERASMUS

Carta Universitară Erasmus (EUC) este elementul de bază în orice activitate de cooperare europena pe care o universitate o poate desfăşura în cadrul programului ERASMUS.

Carta aprobată de Comisia Europeană stabileşte principiile fundamentale şi cerinţele minimale, punând în evidenţă activităţile ERASMUS pe care orice universitate trebuie să le respecte.

Comisia Europeană a acordat Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti în anul 2007 carta universitară Erasmus nr. 229142-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE (U.N.A.) RO Bucharest RO BUCURES29 Extended. Acesta carta conferă universităţii noastre drepturile de a participa în activităţile programului Lifelong Learning, de a candida la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu scopul solicitării finanţării activităţilor descentralizate (SMS, SMP, STA, STT şi OM) cât şi la Comisia Europeană pentru finanţarea activităţilor centralizate.

Acţiuni ce pot fi realizate în cadrul Cartei Universitare Erasmus:

Mobilităţi studenţi (SMS);
Plasamente studenţi (SMP);
Mobilităţi personal didactic pentru predare în instituţii de învăţământ superior (STĂ);
Formarea personalului didactic şi nedidactic în instituţii de învăţământ superior (STT);
Programe intensive (IP);
Cursuri intensive de limbă (EILC);
Organizarea mobilităţilor (OM);
Dezvoltarea programelor de studiu (CD);
Cooperare între universităţi şi întreprinderi;
Modernizarea învăţământului superior;
Campusuri virtuale;
Reţele Tematice;
Măsuri complementare.

Biroul Programe Educaţionale Comunitare / Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii LLP

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti are ca obiectiv pe termen mediu şi lung dezvoltarea cooperării în domeniul educaţiei artistice şi al cercetării stiin.ifice aplicate în arte şi design. În scopul lărgirii dialogului educaţional cu instituţii de învăţământ superior artistic din Europa, UNArte Bucureşti a derulat timp de şase ani programul Erasmus dezvoltând acţiunile de mobilităţi de studiu pentru studenţi şi mobilităţi de predare şi formare pentru personalul didactic şi din administraţie. În anul universitar 2011-2012 au fost realizate 31 de mobilităţi pentru studii şi 4 deplasări în scopul desfăşurării unor activităţi didactice. Programul Erasmus s-a desfăşurat cu rezultate benefice pentru procesul de învăţământ şi recunoaşterea europeană a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti între anii 2007-2013.

Obiective specifice internaţionalizării şi integrării în standardele europene de calitate ale învăţământului superior de artă

Intensificarea contactelor cu instituţiile HEI din ţările Uniunii Europene pentru depistarea de noi parteneri la mobilităţi şi proiecte educaţionale prin Bilateral Agreement-uri;
Consolidarea strategiilor interne de creştere a accesului, mobilităţii, promovării şi susţinerii cu fonduri convergente a ac.iunilor individuale şi a reţelelor Erasmus din învăţământul artistic;
Crestera numărului de mobilităţi incoming şi outgoing cu minimum 20% pe an până în anul 2020;
Intensificarea unor acţiuni de găsire a potenţialilor parteneri pentru consorţii şi instituţii de producţie şi cultura în domeniul creaţiei artei vizuale şi designului care pot devein gazde pentru plasament post-graduate( master şi doctorat)
Iniţierea/participarea la Programe Intensive Erasmus începând din anul universitar 2014-2015.

UNA Bucureşti ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER
RO BUCURES 29

Locaţie: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Biroul Programe Educaţionale Comunitare (I.E.P.O.)
Adresă: Calea Grivitei 28, Sector 1, 010702, Bucureşti, România
Ţel. +4074 517 8920, +4072 882 0337, Tel/Fax.+ 4021 529 6602
Email: sladescu.viorica@gmail.com

Componenta anul 2013:
Erasmus Instituţional Coordinator: Conf. univ. dr. Viorica Ioana Sladescu
Contabilitate: p/t – Niculina Lupu
Secretar/Documentarist proiect: p/t – arh. Claudia Constantinescu

Programul ERASMUS

Erasmus – un program pentru comunitatea academică din Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti

[EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students] este component al Programului LIFELONG LEARNING şi se adresează învăţământului superior prin intermediul căreia continua – într-o formă revizuita şi extinsă, proiectul de acţiune al Comunităţii Europene pentru mobilitatea studenţilor şi programul SOCRATES.

ERASMUS a fost lansat în anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o altă ţară europeană, având ca avantaj recunoaşterea formală a perioadei petrecute în instituţia parteneră. Începând cu anul 1995 ERASMUS a devenit o componentă a programului Socrates al Uniunii Europene. Concepţia generală şi obiectivele noului program au evoluat, astfel încât mobilitatea reprezintă în prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studenţilor şi al personalului didactic. Participarea la activităţile Programului LLP (Lifelong Learning Program) are drept scop dezvoltarea activităţilor academice specifice (învăţământ, cercetare şi inovare) prin intermediul programelor de cooperare internaţională. Noul program european propus sub numele Erasmus pentru toţi (2014-2020) prevede reunirea unui registru larg de activităţi ale UE în învăţământul superior, şcolar, profesional şi pentru adulţi, în politicile din domeniul tineretului şi sporturilor pentru toţi.

Carta Universitară ERASMUS

Carta Universitară Erasmus (EUC) este elementul de bază în orice activitate de cooperare europena pe care o universitate o poate desfăşura în cadrul programului ERASMUS.

Carta aprobată de Comisia Europeană stabileşte principiile fundamentale şi cerinţele minimale, punând în evidenţă activităţile ERASMUS pe care orice universitate trebuie să le respecte.

Comisia Europeană a acordat Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti în anul 2007 carta universitară Erasmus nr. 229142-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE (U.N.A.) RO Bucharest RO BUCURES29 Extended. Acesta carta conferă universităţii noastre drepturile de a participa în activităţile programului Lifelong Learning, de a candida la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu scopul solicitării finanţării activităţilor descentralizate (SMS, SMP, STA, STT şi OM) cât şi la Comisia Europeană pentru finanţarea activităţilor centralizate.

Acţiuni ce pot fi realizate în cadrul Cartei Universitare Erasmus:

Mobilităţi studenţi (SMS);
Plasamente studenţi (SMP);
Mobilităţi personal didactic pentru predare în instituţii de învăţământ superior (STĂ);
Formarea personalului didactic şi nedidactic în instituţii de învăţământ superior (STT);
Programe intensive (IP);
Cursuri intensive de limbă (EILC);
Organizarea mobilităţilor (OM);
Dezvoltarea programelor de studiu (CD);
Cooperare între universităţi şi întreprinderi;
Modernizarea învăţământului superior;
Campusuri virtuale;
Reţele Tematice;
Măsuri complementare.

Biroul Programe Educaţionale Comunitare / Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii LLP

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti are ca obiectiv pe termen mediu şi lung dezvoltarea cooperării în domeniul educaţiei artistice şi al cercetării stiin.ifice aplicate în arte şi design. În scopul lărgirii dialogului educaţional cu instituţii de învăţământ superior artistic din Europa, UNArte Bucureşti a derulat timp de şase ani programul Erasmus dezvoltând acţiunile de mobilităţi de studiu pentru studenţi şi mobilităţi de predare şi formare pentru personalul didactic şi din administraţie. În anul universitar 2011-2012 au fost realizate 31 de mobilităţi pentru studii şi 4 deplasări în scopul desfăşurării unor activităţi didactice. Programul Erasmus s-a desfăşurat cu rezultate benefice pentru procesul de învăţământ şi recunoaşterea europeană a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti între anii 2007-2013.

Obiective specifice internaţionalizării şi integrării în standardele europene de calitate ale învăţământului superior de artă

Intensificarea contactelor cu instituţiile HEI din ţările Uniunii Europene pentru depistarea de noi parteneri la mobilităţi şi proiecte educaţionale prin Bilateral Agreement-uri;
Consolidarea strategiilor interne de creştere a accesului, mobilităţii, promovării şi susţinerii cu fonduri convergente a ac.iunilor individuale şi a reţelelor Erasmus din învăţământul artistic;
Crestera numărului de mobilităţi incoming şi outgoing cu minimum 20% pe an până în anul 2020;
Intensificarea unor acţiuni de găsire a potenţialilor parteneri pentru consorţii şi instituţii de producţie şi cultura în domeniul creaţiei artei vizuale şi designului care pot devein gazde pentru plasament post-graduate( master şi doctorat)
Iniţierea/participarea la Programe Intensive Erasmus începând din anul universitar 2014-2015.

UNA Bucureşti ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER
RO BUCURES 29

Locaţie: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Biroul Programe Educaţionale Comunitare (I.E.P.O.)
Adresă: Calea Grivitei 28, Sector 1, 010702, Bucureşti, România
Ţel. +4074 517 8920, +4072 882 0337, Tel/Fax.+ 4021 529 6602
Email: sladescu.viorica@gmail.com

Componenta anul 2013:
Erasmus Instituţional Coordinator: Conf. univ. dr. Viorica Ioana Sladescu
Contabilitate: p/t – Niculina Lupu
Secretar/Documentarist proiect: p/t – arh. Claudia Constantinescu

Programul ERASMUS

Erasmus – un program pentru comunitatea academică din Universitatea Naţională de Arte, Bucureşti

[EuRopean Community ActionS for the Mobility of University Students] este component al Programului LIFELONG LEARNING şi se adresează învăţământului superior prin intermediul căreia continua – într-o formă revizuita şi extinsă, proiectul de acţiune al Comunităţii Europene pentru mobilitatea studenţilor şi programul SOCRATES.

ERASMUS a fost lansat în anul 1987 sub forma unui program destinat sprijinirii studenţilor în scopul efectuării unei perioade de studii într-o altă ţară europeană, având ca avantaj recunoaşterea formală a perioadei petrecute în instituţia parteneră. Începând cu anul 1995 ERASMUS a devenit o componentă a programului Socrates al Uniunii Europene. Concepţia generală şi obiectivele noului program au evoluat, astfel încât mobilitatea reprezintă în prezent doar unul dintre aspectele vizate la nivelul studenţilor şi al personalului didactic. Participarea la activităţile Programului LLP (Lifelong Learning Program) are drept scop dezvoltarea activităţilor academice specifice (învăţământ, cercetare şi inovare) prin intermediul programelor de cooperare internaţională. Noul program european propus sub numele Erasmus pentru toţi (2014-2020) prevede reunirea unui registru larg de activităţi ale UE în învăţământul superior, şcolar, profesional şi pentru adulţi, în politicile din domeniul tineretului şi sporturilor pentru toţi.

Carta Universitară ERASMUS

Carta Universitară Erasmus (EUC) este elementul de bază în orice activitate de cooperare europena pe care o universitate o poate desfăşura în cadrul programului ERASMUS.

Carta aprobată de Comisia Europeană stabileşte principiile fundamentale şi cerinţele minimale, punând în evidenţă activităţile ERASMUS pe care orice universitate trebuie să le respecte.

Comisia Europeană a acordat Universităţii Naţionale de Arte, Bucureşti în anul 2007 carta universitară Erasmus nr. 229142-IC-1-2007-1-RO-ERASMUS-EUCX-1 UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE (U.N.A.) RO Bucharest RO BUCURES29 Extended. Acesta carta conferă universităţii noastre drepturile de a participa în activităţile programului Lifelong Learning, de a candida la Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale cu scopul solicitării finanţării activităţilor descentralizate (SMS, SMP, STA, STT şi OM) cât şi la Comisia Europeană pentru finanţarea activităţilor centralizate.

Acţiuni ce pot fi realizate în cadrul Cartei Universitare Erasmus:

Mobilităţi studenţi (SMS);
Plasamente studenţi (SMP);
Mobilităţi personal didactic pentru predare în instituţii de învăţământ superior (STĂ);
Formarea personalului didactic şi nedidactic în instituţii de învăţământ superior (STT);
Programe intensive (IP);
Cursuri intensive de limbă (EILC);
Organizarea mobilităţilor (OM);
Dezvoltarea programelor de studiu (CD);
Cooperare între universităţi şi întreprinderi;
Modernizarea învăţământului superior;
Campusuri virtuale;
Reţele Tematice;
Măsuri complementare.

Biroul Programe Educaţionale Comunitare / Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii LLP

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti are ca obiectiv pe termen mediu şi lung dezvoltarea cooperării în domeniul educaţiei artistice şi al cercetării stiin.ifice aplicate în arte şi design. În scopul lărgirii dialogului educaţional cu instituţii de învăţământ superior artistic din Europa, UNArte Bucureşti a derulat timp de şase ani programul Erasmus dezvoltând acţiunile de mobilităţi de studiu pentru studenţi şi mobilităţi de predare şi formare pentru personalul didactic şi din administraţie. În anul universitar 2011-2012 au fost realizate 31 de mobilităţi pentru studii şi 4 deplasări în scopul desfăşurării unor activităţi didactice. Programul Erasmus s-a desfăşurat cu rezultate benefice pentru procesul de învăţământ şi recunoaşterea europeană a Universităţii Naţionale de Arte Bucureşti între anii 2007-2013.

Obiective specifice internaţionalizării şi integrării în standardele europene de calitate ale învăţământului superior de artă

Intensificarea contactelor cu instituţiile HEI din ţările Uniunii Europene pentru depistarea de noi parteneri la mobilităţi şi proiecte educaţionale prin Bilateral Agreement-uri;
Consolidarea strategiilor interne de creştere a accesului, mobilităţii, promovării şi susţinerii cu fonduri convergente a ac.iunilor individuale şi a reţelelor Erasmus din învăţământul artistic;
Crestera numărului de mobilităţi incoming şi outgoing cu minimum 20% pe an până în anul 2020;
Intensificarea unor acţiuni de găsire a potenţialilor parteneri pentru consorţii şi instituţii de producţie şi cultura în domeniul creaţiei artei vizuale şi designului care pot devein gazde pentru plasament post-graduate( master şi doctorat)
Iniţierea/participarea la Programe Intensive Erasmus începând din anul universitar 2014-2015.

UNA Bucureşti ERASMUS EXTENDED UNIVERSITY CHARTER
RO BUCURES 29

Locaţie: Universitatea Naţională de Arte Bucureşti
Biroul Programe Educaţionale Comunitare (I.E.P.O.)
Adresă: Calea Grivitei 28, Sector 1, 010702, Bucureşti, România
Ţel. +4074 517 8920, +4072 882 0337, Tel/Fax.+ 4021 529 6602
Email: sladescu.viorica@gmail.com

Componenta anul 2013:
Erasmus Instituţional Coordinator: Conf. univ. dr. Viorica Ioana Sladescu
Contabilitate: p/t – Niculina Lupu
Secretar/Documentarist proiect: p/t – arh. Claudia Constantinescu