Discipline predate: Instruire asistată de calculator (IAC).

Discipline predate: Psihopedagogie, Comunicare educațională, Educație nonformală, Dominante conceptuale în pedagogia artei.

Discipline predate: Chimia pentru conservarea şi restaurarea operei de artă, Noţiuni generale de chimie, Chimia materialelor constitutive ale operei de artă, Chimia materialelor utilizate în restaurare, Noţiuni fundamentale de fizică, Metode fizice de investigaţie a operei de artă.

Discipline predate: Mineralogie, Petrografie, Iconografia comparată a artei medievale, Noţiuni de teologie dogmatică, Ameliorarea factorilor de microclimat în conservarea bunurilor culturale.

Discipline predate: Mineralogie, Petrografie, Iconografia comparată a artei medievale, Noţiuni de teologie dogmatică, Ameliorarea factorilor de microclimat în conservarea bunurilor culturale.

Director program de studiu. Discipline predate: Metode avansate de tratament al operei de artă (pictură murală, pictură pe lemn, sculptură).

Prodecan (asigurarea calității)

Discipline predate: Management cultural (Licență, an II), Management curatorial (Licență, an II), Management cultural-Analiza sectorială (Licență, an I), Tehnici artistice (Licență, an I)

Discipline predate: Muzeologie (Licență, an I), Istoria artei românești (Licență, an II), Tipologii muzeale (Master, an I)

Discipline predate: Strategii de reprezentare plastică în scenografie, Principii de structurare a cercetării în scenografie, Lucrarea de disertație, Dezvoltarea proiectului masteral / Masterat.

Discipline predate: Principii de structurare a cercetării în scenografie, Compoziţie, transpunere şi tehnologie pentru scenografia de film.

  • ro
Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.