Profesori

28/05/2018

Lector univ. dr. Vlad Bedros

Facultatea de Istoria și Teoria Artei (FITA), Departamentul Istoria și Teoria Artei
Lector univ., Titular

Decan al facultății de Istoria și teoria artei

Discipline predate: Istoria artei românești (Licență, an I și II), Istoria artei (Licență, an I), Texte fundamentale ale istoriei artei (Licență, an I), Istoria artei românești în context est european (Licență, an II), Canon și inovație în arta bizantină și de tradiție bizantină (Master, an I)


Curriculum Vitae

Contact: v.bedros@unarte.org