Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Pregătirea în vederea admiterii 2023

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 2. Carte de identitate / pașaport, în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii în vederea admiterii 2023

Înscrierile pentru pregătire admitere se fac DOAR ONLINE,
începând cu data de
03 iulie 2023

(nu se acceptă înscrieri înainte de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (de luni până sâmbătă, inclusiv), începând cu orele 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (29,7/42 cm.), hârtie de desen 50/70 cm,  cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, gumă de șters și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care se dorește înscrierea pentru pregătire.

Informații suplimentare

la email

Perioade de pregătire și taxe

Perioadă de 4 săptămâni

Luni 24 iulie – Sâmbătă 19 august 2023  =  800 lei

Sau pe etape :

Etapa I:

Luni 24 iulie – Sâmbătă 05 august 2023 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:

Luni 07 august – Sâmbătă 19 august 2023 (2 săpt.) = 400 lei

Pentru fiecare etapă, procedura de înscriere este aceeași.

Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.

Specializările la care se va efectua pregătire:

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

Se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT: Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online.

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs, de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

Profesorii coordonatori, care desfășoară pregătirea de vară 2023, vor face prezența zilnic la clasă  a candidaților înscriși.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 2 iunie 2022, taxa de pregătire  se va restitui candidaților care renunță  la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel putin 1 zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral (pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității

 INFORMARE GDPR

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Cazarea

în căminul universității se va face în limita locurilor disponibile.

Persoanele care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin (în str. Occidentului , nr.18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare, în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 13.00.

TOATE CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PE O  PERIOADĂ DE 15 SAU 30 ZILE.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE :

1.CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PERSONAL DE CĂTRE CANDIDAȚI LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC (STR.OCCIDENTULUI, NR.18, SECT.1, BUCUREȘTI), ÎN PERIOADA 03.07.2023 – 21.07.2023. CANDIDAȚII VOR REZERVA ȘI CAMERA DE CAZARE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

2.CANDIDAȚII CARE NU POT AJUNGE LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC ÎN PERIOADA 03.07.2023-21.07.2023, POT REZERVA CAMERA TELEFONIC LA NR. 021.316.81.98 SAU ON–LINE LA ADRESA  camin@unarte.org .

ÎN ACEST CAZ CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.07.2023  PENTRU ETAPA I ȘI PERIOADA INTEGRALĂ  DE PREGATIRE RESPECTIV 07.08.2023 PENTRU ETAPA II DE PREGATIRE (în limita locurilor disponibile).

3.CANDIDAȚII CARE VOR OPTA PENTRU ETAPA I DE PREGĂTIRE SAU PENTRU PERIOADA INTEGRALĂ DE PREGĂTIRE ( 24.07.2023-05.08.2023, RESPECTIV 24.07.2023-19.08.2023), POT ÎNCHEIA CONTRACTELE ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 22.07.2023 SAU DUMINICĂ 23.07.2023DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI ÎN PERIOADA 03.07.2023-21.07.2023 LA CĂMIN.                

4.PENTRU ETAPA II DE PREGĂTIRE (07.08.2023 – 19.08.2023), CONTRACTELE DE CAZARE SE POT ÎNCHEIA ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 05.08.2023 SAU DUMINICĂ 06.08.2023, DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI PÂNĂ PE DATA DE 04.08.2023, LA CĂMIN.     

5. LA CAZAREA ÎN CĂMIN SE VA PREZENTA DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU CONTRACTELE CARE ÎNCEP CU DATA DE 22.07.2023 SI 23.07.2023, RESPECTIV 05.08.2023 ȘI 06.08.2023, SAU ÎN TERMEN DE 3 (TREI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI, PENTRU CELE CARE SE ÎNCHEIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.07.2023, RESPECTIV 07.08.2023, LA ADMINISTRATORUL CĂMINULUI.

Înscrierea la cămin se face numai după înscrierea la Cursul de  Pregătire și după prezentare documentelor solicitate pentru încheierea contractului.

Modelul contractului de închiriere pentru perioada de vară se poate găsi pe site-ul  universității la secțiunea Cămin.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN:

 • CARTEA DE IDENTITATE (sau PAȘAPORTUL, în cazul cetățenilor străini);
 • DOVADA  ÎNSCRIERII LA CURSUL DE PREGĂTIRE  (COPIE E-MAIL CU CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE LA PREGĂTIRE, PRINTATĂ PE FOAIE A4);
 • PLATA CONTRACTULUI DE CAZARE ÎN CĂMIN SE FACE ÎN TERMEN DE 3 (trei) ZILE DE LA SEMNAREA ACESTUIA, INDIFERENT DE DATA DE ÎNCEPERE A CAZĂRII;

Nu se vor incheia contracte de cazare în zilele de 22 și 23.07.2023, respectiv 05 și 06.08.2023, când se vor face cazările.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2023, care solicită cazare în căminul universității, care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal), pentru a completa o  Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască, pe perioada pregătirii, în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă, acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă, acolo unde este cazul, și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul universității sectiunea Cămin.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

– Prin virament bancar în contul : RO59TREZ70120F331400XXXXTrezoreria sector 1

– Prin virament bancar în contul : RO76RNCB0072039062550017 – BCR

– La ghișeele BCR

CU URMĂTOARELE EXPLICAȚII :

–    Nume /prenume

–   CNP

–   FELUL TAXEI ACHITATE (CAZARE CĂMIN U.N.Arte) PERIOADA DE CAZARE,   CAMERA.

 

 

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii în vederea admiterii 2023

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 2. Carte de identitate / pașaport, în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

Înscrierile pentru pregătire admitere se fac DOAR ONLINE,
începând cu data de
03 iulie 2023

(nu se acceptă înscrieri înainte de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (de luni până sâmbătă, inclusiv), începând cu orele 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (29,7/42 cm.), hârtie de desen 50/70 cm,  cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, gumă de șters și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care se dorește înscrierea pentru pregătire.

Informații suplimentare

la email

Perioade de pregătire și taxe

Perioadă de 4 săptămâni

Luni 24 iulie – Sâmbătă 19 august 2023  =  800 lei

Sau pe etape :

Etapa I:

Luni 24 iulie – Sâmbătă 05 august 2023 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:

Luni 07 august – Sâmbătă 19 august 2023 (2 săpt.) = 400 lei

Pentru fiecare etapă, procedura de înscriere este aceeași.

Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.

Specializările la care se va efectua pregătire:

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

Se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT: Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online.

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs, de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

Profesorii coordonatori, care desfășoară pregătirea de vară 2023, vor face prezența zilnic la clasă  a candidaților înscriși.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 2 iunie 2022, taxa de pregătire  se va restitui candidaților care renunță  la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel putin 1 zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral (pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității

 INFORMARE GDPR

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Cazarea

în căminul universității se va face în limita locurilor disponibile.

Persoanele care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin (în str. Occidentului , nr.18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare, în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 13.00.

TOATE CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PE O  PERIOADĂ DE 15 SAU 30 ZILE.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE :

1.CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PERSONAL DE CĂTRE CANDIDAȚI LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC (STR.OCCIDENTULUI, NR.18, SECT.1, BUCUREȘTI), ÎN PERIOADA 03.07.2023 – 21.07.2023. CANDIDAȚII VOR REZERVA ȘI CAMERA DE CAZARE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

2.CANDIDAȚII CARE NU POT AJUNGE LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC ÎN PERIOADA 03.07.2023-21.07.2023, POT REZERVA CAMERA TELEFONIC LA NR. 021.316.81.98 SAU ON–LINE LA ADRESA  camin@unarte.org .

ÎN ACEST CAZ CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.07.2023  PENTRU ETAPA I ȘI PERIOADA INTEGRALĂ  DE PREGATIRE RESPECTIV 07.08.2023 PENTRU ETAPA II DE PREGATIRE (în limita locurilor disponibile).

3.CANDIDAȚII CARE VOR OPTA PENTRU ETAPA I DE PREGĂTIRE SAU PENTRU PERIOADA INTEGRALĂ DE PREGĂTIRE ( 24.07.2023-05.08.2023, RESPECTIV 24.07.2023-19.08.2023), POT ÎNCHEIA CONTRACTELE ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 22.07.2023 SAU DUMINICĂ 23.07.2023DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI ÎN PERIOADA 03.07.2023-21.07.2023 LA CĂMIN.                

4.PENTRU ETAPA II DE PREGĂTIRE (07.08.2023 – 19.08.2023), CONTRACTELE DE CAZARE SE POT ÎNCHEIA ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 05.08.2023 SAU DUMINICĂ 06.08.2023, DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI PÂNĂ PE DATA DE 04.08.2023, LA CĂMIN.     

5. LA CAZAREA ÎN CĂMIN SE VA PREZENTA DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU CONTRACTELE CARE ÎNCEP CU DATA DE 22.07.2023 SI 23.07.2023, RESPECTIV 05.08.2023 ȘI 06.08.2023, SAU ÎN TERMEN DE 3 (TREI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI, PENTRU CELE CARE SE ÎNCHEIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.07.2023, RESPECTIV 07.08.2023, LA ADMINISTRATORUL CĂMINULUI.

Înscrierea la cămin se face numai după înscrierea la Cursul de  Pregătire și după prezentare documentelor solicitate pentru încheierea contractului.

Modelul contractului de închiriere pentru perioada de vară se poate găsi pe site-ul  universității la secțiunea Cămin.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN:

 • CARTEA DE IDENTITATE (sau PAȘAPORTUL, în cazul cetățenilor străini);
 • DOVADA  ÎNSCRIERII LA CURSUL DE PREGĂTIRE  (COPIE E-MAIL CU CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE LA PREGĂTIRE, PRINTATĂ PE FOAIE A4);
 • PLATA CONTRACTULUI DE CAZARE ÎN CĂMIN SE FACE ÎN TERMEN DE 3 (trei) ZILE DE LA SEMNAREA ACESTUIA, INDIFERENT DE DATA DE ÎNCEPERE A CAZĂRII;

Nu se vor incheia contracte de cazare în zilele de 22 și 23.07.2023, respectiv 05 și 06.08.2023, când se vor face cazările.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2023, care solicită cazare în căminul universității, care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal), pentru a completa o  Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască, pe perioada pregătirii, în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă, acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă, acolo unde este cazul, și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul universității sectiunea Cămin.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

– Prin virament bancar în contul : RO59TREZ70120F331400XXXXTrezoreria sector 1

– Prin virament bancar în contul : RO76RNCB0072039062550017 – BCR

– La ghișeele BCR

CU URMĂTOARELE EXPLICAȚII :

–    Nume /prenume

–   CNP

–   FELUL TAXEI ACHITATE (CAZARE CĂMIN U.N.Arte) PERIOADA DE CAZARE,   CAMERA.

 

 

Procedură privind organizarea și desfășurarea pregătirii în vederea admiterii 2023

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 2. Carte de identitate / pașaport, în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

Înscrierile pentru pregătire admitere se fac DOAR ONLINE,
începând cu data de
03 iulie 2023

(nu se acceptă înscrieri înainte de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi (de luni până sâmbătă, inclusiv), începând cu orele 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (29,7/42 cm.), hârtie de desen 50/70 cm,  cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, gumă de șters și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care se dorește înscrierea pentru pregătire.

Informații suplimentare

la email

Perioade de pregătire și taxe

Perioadă de 4 săptămâni

Luni 24 iulie – Sâmbătă 19 august 2023  =  800 lei

Sau pe etape :

Etapa I:

Luni 24 iulie – Sâmbătă 05 august 2023 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:

Luni 07 august – Sâmbătă 19 august 2023 (2 săpt.) = 400 lei

Pentru fiecare etapă, procedura de înscriere este aceeași.

Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.

Specializările la care se va efectua pregătire:

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

Se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT: Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online.

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs, de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

Profesorii coordonatori, care desfășoară pregătirea de vară 2023, vor face prezența zilnic la clasă  a candidaților înscriși.

Având în vedere Decizia Consiliului de Administrație din data de 2 iunie 2022, taxa de pregătire  se va restitui candidaților care renunță  la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel putin 1 zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral (pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității

 INFORMARE GDPR

Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Cazarea

în căminul universității se va face în limita locurilor disponibile.

Persoanele care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin (în str. Occidentului , nr.18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare, în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 13.00.

TOATE CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PE O  PERIOADĂ DE 15 SAU 30 ZILE.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE :

1.CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PERSONAL DE CĂTRE CANDIDAȚI LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC (STR.OCCIDENTULUI, NR.18, SECT.1, BUCUREȘTI), ÎN PERIOADA 03.07.2023 – 21.07.2023. CANDIDAȚII VOR REZERVA ȘI CAMERA DE CAZARE LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

2.CANDIDAȚII CARE NU POT AJUNGE LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC ÎN PERIOADA 03.07.2023-21.07.2023, POT REZERVA CAMERA TELEFONIC LA NR. 021.316.81.98 SAU ON–LINE LA ADRESA  camin@unarte.org .

ÎN ACEST CAZ CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.07.2023  PENTRU ETAPA I ȘI PERIOADA INTEGRALĂ  DE PREGATIRE RESPECTIV 07.08.2023 PENTRU ETAPA II DE PREGATIRE (în limita locurilor disponibile).

3.CANDIDAȚII CARE VOR OPTA PENTRU ETAPA I DE PREGĂTIRE SAU PENTRU PERIOADA INTEGRALĂ DE PREGĂTIRE ( 24.07.2023-05.08.2023, RESPECTIV 24.07.2023-19.08.2023), POT ÎNCHEIA CONTRACTELE ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 22.07.2023 SAU DUMINICĂ 23.07.2023DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI ÎN PERIOADA 03.07.2023-21.07.2023 LA CĂMIN.                

4.PENTRU ETAPA II DE PREGĂTIRE (07.08.2023 – 19.08.2023), CONTRACTELE DE CAZARE SE POT ÎNCHEIA ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 05.08.2023 SAU DUMINICĂ 06.08.2023, DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI PÂNĂ PE DATA DE 04.08.2023, LA CĂMIN.     

5. LA CAZAREA ÎN CĂMIN SE VA PREZENTA DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU CONTRACTELE CARE ÎNCEP CU DATA DE 22.07.2023 SI 23.07.2023, RESPECTIV 05.08.2023 ȘI 06.08.2023, SAU ÎN TERMEN DE 3 (TREI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI, PENTRU CELE CARE SE ÎNCHEIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 24.07.2023, RESPECTIV 07.08.2023, LA ADMINISTRATORUL CĂMINULUI.

Înscrierea la cămin se face numai după înscrierea la Cursul de  Pregătire și după prezentare documentelor solicitate pentru încheierea contractului.

Modelul contractului de închiriere pentru perioada de vară se poate găsi pe site-ul  universității la secțiunea Cămin.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN:

 • CARTEA DE IDENTITATE (sau PAȘAPORTUL, în cazul cetățenilor străini);
 • DOVADA  ÎNSCRIERII LA CURSUL DE PREGĂTIRE  (COPIE E-MAIL CU CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE LA PREGĂTIRE, PRINTATĂ PE FOAIE A4);
 • PLATA CONTRACTULUI DE CAZARE ÎN CĂMIN SE FACE ÎN TERMEN DE 3 (trei) ZILE DE LA SEMNAREA ACESTUIA, INDIFERENT DE DATA DE ÎNCEPERE A CAZĂRII;

Nu se vor incheia contracte de cazare în zilele de 22 și 23.07.2023, respectiv 05 și 06.08.2023, când se vor face cazările.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2023, care solicită cazare în căminul universității, care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți (tutore legal), pentru a completa o  Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască, pe perioada pregătirii, în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă, acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă, acolo unde este cazul, și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul universității sectiunea Cămin.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

– Prin virament bancar în contul : RO59TREZ70120F331400XXXXTrezoreria sector 1

– Prin virament bancar în contul : RO76RNCB0072039062550017 – BCR

– La ghișeele BCR

CU URMĂTOARELE EXPLICAȚII :

–    Nume /prenume

–   CNP

–   FELUL TAXEI ACHITATE (CAZARE CĂMIN U.N.Arte) PERIOADA DE CAZARE,   CAMERA.

 

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica, în clar, Specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
 2. Carte de identitate / pașaport, în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani), se solicită acordul scris al unui părinte pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.