meniu

Me

meniu

Me
Me
Pregătirea în vederea admiterii 2022

FACULTĂȚI ȘI SPECIALIZĂRILE AFERENTE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE ARTĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Arte Plastice (FAP)

 • Departamentul Pictura
 • Departamentul Grafica
 • Departamentul Sculptura
 • Departamentul Foto – Video, Procesare computerizata a imaginii
 • Departamentul Pedagogie

Facultatea de Arte Decorative si Design (FADD)

 • Departamentul Design (design grafic, design ambiental, design de produs)
 • Departamentul Moda
 • Departamentul Arta Murala
 • Departamentul Design Textil si Arte Textile
 • Departamentul Ceramica / Sticla /Metal
 • Departamentul Scenografie

Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2022

Atenție!

Înscrierile pentru pregătirea admitere se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

Informații suplimentare

la email

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi ( de luni până sâmbăta inclusiv), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.


Perioade de pregătire și taxă

 

Perioadă 1 luna de zile

Luni 25 iulie – sâmbătă 20 august 2022  =  800 lei

Sau puteți să parcurgeți pe etape :

Etapa I:Luni 25 iulie – sâmbătă 06 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:Luni 08 august – sâmbătă 20 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

         

Pentru fiecare etapă procedura de înscriere este aceeași. Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.  Specializările la care se va efectua pregătire:

 FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a
Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:
Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.  

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail

 1. Cerere tip de înscriere  (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica în clar specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire). 
  Notă: Cererea de înscriere va fi afișată ulterior pe site
 2. Carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se solicită acordul scris al unui părinte  pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

 

Cazarea

în căminul universității

se va face în limita locurilor disponibile.

Cei care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 14.00.

În momentul cazării se va prezenta dovada achitării valorii contractului de cazare încheiat anterior, în perioada mai sus menționată.

Pentru încheierea contractului aveți nevoie de cartea de identitate (sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport)  și copia e-mailului cu care v-ați înscris la pregătire.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

► Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Important!

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2022, care solicită cazare în căminul universității și care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare,

sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți ( tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să  locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul căminului.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

 Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2022

Atenție!

Înscrierile pentru pregătirea admitere se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

Informații suplimentare

la email

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi ( de luni până sâmbăta inclusiv), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.


Perioade de pregătire și taxă

 

Perioadă 1 luna de zile

Luni 25 iulie – sâmbătă 20 august 2022  =  800 lei

Sau puteți să parcurgeți pe etape :

Etapa I:Luni 25 iulie – sâmbătă 06 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:Luni 08 august – sâmbătă 20 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

         

Pentru fiecare etapă procedura de înscriere este aceeași. Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.  Specializările la care se va efectua pregătire:

 FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a
Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:
Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.  

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail

 1. Cerere tip de înscriere  (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica în clar specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire). 
  Notă: Cererea de înscriere va fi afișată ulterior pe site
 2. Carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se solicită acordul scris al unui părinte  pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

 

Cazarea

în căminul universității

se va face în limita locurilor disponibile.

Cei care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 14.00.

În momentul cazării se va prezenta dovada achitării valorii contractului de cazare încheiat anterior, în perioada mai sus menționată.

Pentru încheierea contractului aveți nevoie de cartea de identitate (sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport)  și copia e-mailului cu care v-ați înscris la pregătire.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

► Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Important!

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2022, care solicită cazare în căminul universității și care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare,

sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți ( tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să  locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul căminului.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

 Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2022

Atenție!

Înscrierile pentru pregătirea admitere se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

PLATA SE VA FACE ÎN MOMENTUL ÎNSCRIERII.

Informații suplimentare

la email

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi ( de luni până sâmbăta inclusiv), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.


Perioade de pregătire și taxă

 

Perioadă 1 luna de zile

Luni 25 iulie – sâmbătă 20 august 2022  =  800 lei

Sau puteți să parcurgeți pe etape :

Etapa I:Luni 25 iulie – sâmbătă 06 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:Luni 08 august – sâmbătă 20 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

         

Pentru fiecare etapă procedura de înscriere este aceeași. Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire.  Specializările la care se va efectua pregătire:

 FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a
Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:
Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.  

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate) pe e-mail

 1. Cerere tip de înscriere  (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica în clar specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire). 
  Notă: Cererea de înscriere va fi afișată ulterior pe site
 2. Carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se solicită acordul scris al unui părinte  pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

 

Cazarea

în căminul universității

se va face în limita locurilor disponibile.

Cei care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 14.00.

În momentul cazării se va prezenta dovada achitării valorii contractului de cazare încheiat anterior, în perioada mai sus menționată.

Pentru încheierea contractului aveți nevoie de cartea de identitate (sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport)  și copia e-mailului cu care v-ați înscris la pregătire.

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

► Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Important!

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2022, care solicită cazare în căminul universității și care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare,

sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți ( tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să  locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site-ul căminului.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

 Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services