Universitatea Națională de Arte București

Caută
Close this search box.

Pregătirea în vederea admiterii 2022

Atenție!

Înscrierile pentru pregătire admitere pentru toate specializările se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
(nu se acceptă înscrieri mai devreme de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

FACULTĂȚI ȘI SPECIALIZĂRILE AFERENTE DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII NAȚIONALE DE ARTĂ DIN BUCUREȘTI

Facultatea de Arte Plastice (FAP)

 • Departamentul Pictură
 • Departamentul Grafică
 • Departamentul Sculptură
 • Departamentul Foto – Video, Procesare computerizată a imaginii
 • Departamentul Pedagogie

Facultatea de Arte Decorative și Design (FADD)

 • Departamentul Design (design grafic, design ambiental, design de produs)
 • Departamentul Modă
 • Departamentul Arta Murală
 • Departamentul Design Textil și Arte Textile
 • Departamentul Ceramică / Sticlă /Metal
 • Departamentul Scenografie

Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2022 – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 47 din 14.06.2022

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi ( de luni până sâmbăta inclusiv), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.

În prima zi de curs veți fi informați de coordonatorul pregătirii de ce  alte materiale  suplimentare veti avea nevoie pentru pregătire.

Informații suplimentare

la email

Perioade de pregătire și taxă

 

Perioadă 1 luna de zile

Luni 25 iulie – sâmbătă 20 august 2022  =  800 lei

Sau puteți să parcurgeți pe etape :

Etapa I:

 Luni 25 iulie – sâmbătă 06 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:

Luni 08 august – sâmbătă 20 august 2022  (2 săpt.) = 400 lei

         

Pentru fiecare etapă procedura de înscriere este aceeași.

Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire. 

Specializările la care se va efectua pregătire:

 FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a
Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:
Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație din data de 2 iunie 2022, taxa de pregătire  se va restitui candidaților care renunță  la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel puțin 1 zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral ( pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității.

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

Profesorii coordonatori care desfășoară pregătirea de vară 2022, vor face prezența zilnic la clasă  a candidaților înscriși.

 

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate sau fotografiate) pe

e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere  (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica în clar specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
   Vă rugăm să menționați pe cerere, cei care doresc să participe la pregătire la specializarea DESIGN, pentru care rută optați ( Design grafic, Design de produs sau Design ambiental).
 2. Carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se solicită acordul scris al unui părinte  pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

 

Cazarea

în căminul universității

se va face în limita locurilor disponibile.

Cei care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare,  în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 13.00.

>> TARIFE CAZARE CĂMIN PENTRU PERIOADA VERII 2022

  TOATE CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PE OPERIOADĂ DE 15 SAU 30 ZILE.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE :

1.CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PERSONAL DE CĂTRE CANDIDAȚI LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC (STR.OCCIDENTULUI, NR. 18, SECT. 1 BUCUREȘTI), ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022. CANDIDAȚII VOR REZERVA CAMERA LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

2.CANDIDAȚII CARE NU POT AJUNGE LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022, POT REZERVA CAMERA TELEFONIC LA NR. 021.316.81.98 SAU ON – LINE LA  ADRESA  camin@unarte.org .  ÎN ACEST CAZ CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.07.2022 (în limita locurilor disponibile).

3.CANDIDAȚII CARE VOR OPTA PENTRU ETAPA I DE PREGĂTIRE SAU PENTRU PERIOADA INTEGRALĂ DE PREGĂTIRE ( 25.07.2022-06.08.2022, RESPECTIV 20.08.2022), POT ÎNCHEIA CONTRACTE ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 23.07.2022 SAU DUMINICĂ 24.07.2022, DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU CONTRACT ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022 LA CĂMIN.                             

4.PENTRU ETAPA II DE PREGĂTIRE (08.08.2022 – 20.08.2022), CONTRACTELE DE CAZARE SE POT ÎNCHEIA ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 06.08.2022 SAU DUMINICĂ 07.08.2022, DAR NUMAI PÂNĂ PE DATA DE 05.08.2022     

5. LA CAZAREA ÎN CĂMIN SE VA PREZENTA DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU CONTRACTELE CARE ÎNCEP CU DATA DE 23.07.2022 SI 24.07.2022 RESPECTIV 06.08.2022 ȘI 07.08.2022, SAU ÎN TERMEN DE 3(TREI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI PENTRU CELE CARE SE ÎNCHEIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.07.2022 RESPECTIV 08.08.2022 LA ADMINISTRATORUL CĂMINULUI.

  ATENȚIE !!!

  Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN:

 • CARTEA DE IDENTITATE (sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport)
 • DOVADA  ÎNSCRIERII LA CURSUL DE PREGĂTIRE  ( COPIE E-MAIL CU CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE LA PREGĂTIRE, PRINTAT PE COALA A 4)

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2022, care solicită cazare în căminul universității ,care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți ( tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

   MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

 -Prin virament bancar în contul :                         RO59TREZ70120F331400XXXX – Trezoreria sector 1

– Prin virament bancar în contul :

RO76RNCB0072039062550017 – BCR

-Online prin platforma disponibilă pe site -ul UNARTE

-La ghișeele BCR

CU URMĂTOARELE EXPLICAȚII :

–    Nume /prenume

–   CNP

–   FELUL TAXEI ACHITATE (CAZARE CĂMIN U.N.Arte) PERIOADA DE CAZARE, CAMERA.

   INFORMARE GDPR

► Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2022 – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 47 din 14.06.2022

Atenție!

Înscrierile pentru pregătire admitere pentru toate specializările se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
(nu se acceptă înscrieri mai devreme de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi ( de luni până sâmbăta inclusiv), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.

În prima zi de curs veți fi informați de coordonatorul pregătirii de ce  alte materiale  suplimentare veti avea nevoie pentru pregătire.

Informații suplimentare

la email

Perioade de pregătire și taxă

 

Perioadă 1 luna de zile

Luni 25 iulie – sâmbătă 20 august 2022  =  800 lei

Sau puteți să parcurgeți pe etape :

Etapa I:

 Luni 25 iulie – sâmbătă 06 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:

Luni 08 august – sâmbătă 20 august 2022  (2 săpt.) = 400 lei

         

Pentru fiecare etapă procedura de înscriere este aceeași.

Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire. 

Specializările la care se va efectua pregătire:

 FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a
Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:
Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație din data de 2 iunie 2022, taxa de pregătire  se va restitui candidaților care renunță  la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel puțin 1 zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral ( pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității.

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

Profesorii coordonatori care desfășoară pregătirea de vară 2022, vor face prezența zilnic la clasă  a candidaților înscriși.

 

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate sau fotografiate) pe

e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere  (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica în clar specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
   Vă rugăm să menționați pe cerere, cei care doresc să participe la pregătire la specializarea DESIGN, pentru care rută optați ( Design grafic, Design de produs sau Design ambiental).
 2. Carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se solicită acordul scris al unui părinte  pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

 

Cazarea

în căminul universității

se va face în limita locurilor disponibile.

Cei care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare,  în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 13.00.

>> TARIFE CAZARE CĂMIN PENTRU PERIOADA VERII 2022

  TOATE CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PE OPERIOADĂ DE 15 SAU 30 ZILE.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE :

1.CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PERSONAL DE CĂTRE CANDIDAȚI LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC (STR.OCCIDENTULUI, NR. 18, SECT. 1 BUCUREȘTI), ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022. CANDIDAȚII VOR REZERVA CAMERA LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

2.CANDIDAȚII CARE NU POT AJUNGE LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022, POT REZERVA CAMERA TELEFONIC LA NR. 021.316.81.98 SAU ON – LINE LA  ADRESA  camin@unarte.org .  ÎN ACEST CAZ CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.07.2022 (în limita locurilor disponibile).

3.CANDIDAȚII CARE VOR OPTA PENTRU ETAPA I DE PREGĂTIRE SAU PENTRU PERIOADA INTEGRALĂ DE PREGĂTIRE ( 25.07.2022-06.08.2022, RESPECTIV 20.08.2022), POT ÎNCHEIA CONTRACTE ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 23.07.2022 SAU DUMINICĂ 24.07.2022, DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU CONTRACT ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022 LA CĂMIN.                             

4.PENTRU ETAPA II DE PREGĂTIRE (08.08.2022 – 20.08.2022), CONTRACTELE DE CAZARE SE POT ÎNCHEIA ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 06.08.2022 SAU DUMINICĂ 07.08.2022, DAR NUMAI PÂNĂ PE DATA DE 05.08.2022     

5. LA CAZAREA ÎN CĂMIN SE VA PREZENTA DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU CONTRACTELE CARE ÎNCEP CU DATA DE 23.07.2022 SI 24.07.2022 RESPECTIV 06.08.2022 ȘI 07.08.2022, SAU ÎN TERMEN DE 3(TREI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI PENTRU CELE CARE SE ÎNCHEIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.07.2022 RESPECTIV 08.08.2022 LA ADMINISTRATORUL CĂMINULUI.

  ATENȚIE !!!

  Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN:

 • CARTEA DE IDENTITATE (sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport)
 • DOVADA  ÎNSCRIERII LA CURSUL DE PREGĂTIRE  ( COPIE E-MAIL CU CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE LA PREGĂTIRE, PRINTAT PE COALA A 4)

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2022, care solicită cazare în căminul universității ,care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți ( tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

   MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

 -Prin virament bancar în contul :                         RO59TREZ70120F331400XXXX – Trezoreria sector 1

– Prin virament bancar în contul :

RO76RNCB0072039062550017 – BCR

-Online prin platforma disponibilă pe site -ul UNARTE

-La ghișeele BCR

CU URMĂTOARELE EXPLICAȚII :

–    Nume /prenume

–   CNP

–   FELUL TAXEI ACHITATE (CAZARE CĂMIN U.N.Arte) PERIOADA DE CAZARE, CAMERA.

   INFORMARE GDPR

► Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

Informații privind pregătirea în vederea admiterii 2022 – aprobată prin Hotărârea Senatului nr. 47 din 14.06.2022

Atenție!

Înscrierile pentru pregătire admitere pentru toate specializările se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
(nu se acceptă înscrieri mai devreme de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org

În vederea admiterii, Universitatea Națională de Arte din București oferă posibilitatea celor interesați să se pregătească în spațiile universității, cu personal calificat, pe perioada vacanței de vară.

Cursurile se vor desfășura câte 6 ore/zi ( de luni până sâmbăta inclusiv), începând cu ora 8.00, în sediile universității.

Toate materialele de lucru vor fi aduse de către candidaţi: hârtie de desen, carton, hârtie de desen A3 (30/42 cm.), cărbune, creion, tuş, ulei, tempera, guma de șters, și alte materiale necesare pentru buna desfășurare a pregătirii, respectând specificul specializării la care doriți să vă înscrieți pentru pregătire.

În prima zi de curs veți fi informați de coordonatorul pregătirii de ce  alte materiale  suplimentare veti avea nevoie pentru pregătire.

Informații suplimentare

la email

Perioade de pregătire și taxă

 

Perioadă 1 luna de zile

Luni 25 iulie – sâmbătă 20 august 2022  =  800 lei

Sau puteți să parcurgeți pe etape :

Etapa I:

 Luni 25 iulie – sâmbătă 06 august 2022 (2 săpt.) = 400 lei

Etapa II:

Luni 08 august – sâmbătă 20 august 2022  (2 săpt.) = 400 lei

         

Pentru fiecare etapă procedura de înscriere este aceeași.

Nu există un număr de locuri stabilit pentru pregătire. 

Specializările la care se va efectua pregătire:

 FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

FACULTATEA DE ARTE DECORATIVE SI DESIGN

Taxa

se va achita prin bancă la orice sucursală sau agenție a
Băncii Comerciale Române (BCR)

TITULAR CONT:
Universitatea Națională de Arte din București
C.U.I./C.I.F. 4602033
în contul IBAN  RO06RNCB0072039062550016

Cu următoarele explicații:

 • Nume/Prenume
 • CNP
 • Felul taxei achitate (pregătire UNARTE) și perioada aleasă pentru pregătire
 • Secția ( Specializarea)

În acest cont se poate efectua și plata online .

Având în vedere decizia Consiliului de Administrație din data de 2 iunie 2022, taxa de pregătire  se va restitui candidaților care renunță  la cursuri, numai în măsura în care aceștia fac dovada că nu au frecventat cursurile. În cazul în care candidatul a fost prezent cel puțin 1 zi, se consideră că nu este îndreptățit să primească înapoi suma achitată pentru etapă, întrucât prezența lui generează costuri pentru Universitate.

În cazul în care plata este făcută integral ( pentru ambele etape), iar retragerea survine înaintea începerii etapei 2, suma aferentă acesteia se poate restitui, în baza unei cererii aprobate de către conducerea universității.

Legitimațiile de intrare la cursul de pregătire vor fi distribuite în prima zi de curs de către profesorul coordonator de atelier, conform listelor nominale, în baza verificărilor cu cartea de identitate/pașaport.

Cu aceste legitimații se va intra pe toată perioada pregătirii.

Profesorii coordonatori care desfășoară pregătirea de vară 2022, vor face prezența zilnic la clasă  a candidaților înscriși.

 

 

Formulare necesare

Toate documentele necesare pentru înscriere se vor transmite (scanate sau fotografiate) pe

e-mail:

 1. Cerere tip de înscriere  (semnată și datată, completată cu toate datele solicitate, se va specifica în clar specializarea la care se dorește înscrierea la pregătire).
   Vă rugăm să menționați pe cerere, cei care doresc să participe la pregătire la specializarea DESIGN, pentru care rută optați ( Design grafic, Design de produs sau Design ambiental).
 2. Carte de identitate / pașaport în cazul cetățenilor străini;
 3. Dovada achitării taxei pentru perioada de pregătire.

În cazul minorilor (cei care nu au împlinit vârsta de 18 ani) se solicită acordul scris al unui părinte  pentru a participa la aceste cursuri de pregătire.

 

Cazarea

în căminul universității

se va face în limita locurilor disponibile.

Cei care solicită  cazare  în căminul universității  trebuie să se prezinte personal la cămin ( în str. Occidentului , nr. 18, sector 1, București) pentru încheierea contractelor de cazare,  în programul  luni – joi între 8.00-16.00 și vineri între 8.00 – 13.00.

>> TARIFE CAZARE CĂMIN PENTRU PERIOADA VERII 2022

  TOATE CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PE OPERIOADĂ DE 15 SAU 30 ZILE.

MODALITĂȚI DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE CAZARE :

1.CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA PERSONAL DE CĂTRE CANDIDAȚI LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC (STR.OCCIDENTULUI, NR. 18, SECT. 1 BUCUREȘTI), ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022. CANDIDAȚII VOR REZERVA CAMERA LA SEMNAREA CONTRACTULUI.

2.CANDIDAȚII CARE NU POT AJUNGE LA SEDIUL CĂMINULUI STUDENȚESC ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022, POT REZERVA CAMERA TELEFONIC LA NR. 021.316.81.98 SAU ON – LINE LA  ADRESA  camin@unarte.org .  ÎN ACEST CAZ CONTRACTELE DE CAZARE SE VOR ÎNCHEIA ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.07.2022 (în limita locurilor disponibile).

3.CANDIDAȚII CARE VOR OPTA PENTRU ETAPA I DE PREGĂTIRE SAU PENTRU PERIOADA INTEGRALĂ DE PREGĂTIRE ( 25.07.2022-06.08.2022, RESPECTIV 20.08.2022), POT ÎNCHEIA CONTRACTE ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 23.07.2022 SAU DUMINICĂ 24.07.2022, DAR NUMAI PENTRU CEI CARE SE PREZINTĂ PENTRU CONTRACT ÎN PERIOADA 04.07.2022-22.07.2022 LA CĂMIN.                             

4.PENTRU ETAPA II DE PREGĂTIRE (08.08.2022 – 20.08.2022), CONTRACTELE DE CAZARE SE POT ÎNCHEIA ȘI CU ÎNCEPERE DIN DATA DE SÂMBĂTĂ 06.08.2022 SAU DUMINICĂ 07.08.2022, DAR NUMAI PÂNĂ PE DATA DE 05.08.2022     

5. LA CAZAREA ÎN CĂMIN SE VA PREZENTA DOVADA ACHITĂRII TAXEI PENTRU CONTRACTELE CARE ÎNCEP CU DATA DE 23.07.2022 SI 24.07.2022 RESPECTIV 06.08.2022 ȘI 07.08.2022, SAU ÎN TERMEN DE 3(TREI) ZILE DE LA DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI PENTRU CELE CARE SE ÎNCHEIE ÎNCEPÂND CU DATA DE 25.07.2022 RESPECTIV 08.08.2022 LA ADMINISTRATORUL CĂMINULUI.

  ATENȚIE !!!

  Înscrierea la cămin nu se face decât după ce v-ați înscris on-line la pregătire și ați trimis toate actele solicitate pentru pregătire.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERE CĂMIN:

 • CARTEA DE IDENTITATE (sau în cazul cetățenilor străinii de pașaport)
 • DOVADA  ÎNSCRIERII LA CURSUL DE PREGĂTIRE  ( COPIE E-MAIL CU CONFIRMAREA DE ÎNSCRIERE LA PREGĂTIRE, PRINTAT PE COALA A 4)

Pentru informații suplimentare referitoare la cămin:  021/316.81.98 sau la e-mail camin@unarte.org

Candidații la pregătire admitere UNArte vară 2022, care solicită cazare în căminul universității ,care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării contractului de cazare, sunt rugați  să vină însoțiți de unul dintre părinți ( tutore legal ), pentru a completa o Declarație de Consimtământ, prin care își dau acordul ca minorul să semneze și să locuiască pe perioada pregătirii în cămin.

Părinții sau tutorii trebuie să aibă asupra lor cărțile de identitate și dovada de tutelă acolo unde este cazul.

În cazul când părinții nu pot ajunge la cămin împreună cu solicitantul la cazare, acesta trebuie să aibă asupra lui copie după cartea de identitate a părintelui, dovada de tutelă acolo unde este cazul și Declarația de Consimțământ pe care o puteți descărca de pe site.

Declarația de Consimțământ trebuie completată și semnată de părintele (tutorele) care figurează și în copia actului de identitate.

   MODALITĂȚI DE ACHITARE A TAXEI DE CAZARE

 -Prin virament bancar în contul :                         RO59TREZ70120F331400XXXX – Trezoreria sector 1

– Prin virament bancar în contul :

RO76RNCB0072039062550017 – BCR

-Online prin platforma disponibilă pe site -ul UNARTE

-La ghișeele BCR

CU URMĂTOARELE EXPLICAȚII :

–    Nume /prenume

–   CNP

–   FELUL TAXEI ACHITATE (CAZARE CĂMIN U.N.Arte) PERIOADA DE CAZARE, CAMERA.

   INFORMARE GDPR

► Conform cerințelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din București are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

 

Atenție!

Înscrierile pentru pregătire admitere pentru toate specializările se fac doar online
începând cu data de 04 iulie 2022
(nu se acceptă înscrieri mai devreme de acestă dată)
la adresa de email:

inscrierepregatire@unarte.org