meniu

Me

meniu

Me
Me

Teme principale

Noțiuni generale privind conceptul/ procesele de management;
Abordarea managementului ca system;
Concepte referitoare la calitate;
Managementul calității.

Bibliografie Minimală

O. Nicolescu, I. Verboncu, Management, Editura Economică, Bucureşti, 1999;
I. Verboncu, I. Popa, Diagnosticarea firmei, Teorie şi aplicaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 2001;
D. A. Constantineacu, A. M. Ungureanu, A. Costache: Management strategic. Editura Colecţia Naţională, Bucureşti, 1999;
I. Popa, Management Strategic, Editura Economică, Bucureşti, 2004