meniu

Me

meniu

Me
Me

Anamorfozele reprezintă unul din cele mai rafinate capitole ale artelor vizuale, cu o adâncă istorie, dar şi cu o prezenţa importantă în arta contemporană. Concepute şi utilizate atât
pentru încifrarea imaginilor, ori pentru forme utilitare de corecţie a spaţiului proiectat, anamorfozele folosesc metode de construcţie geometrice avansate, ce pot calcula deformările perspective. În procedeul anamorfotic “punctul cheie” este cel ce dezvăluie imaginea finală şi decodifică reţeaua construită în prealabil de artist.
Anamorfozele descrise în prima carte de studiu a abatelui Niceron “Perspectiva Curioasă”, conţin ingedientele unei “vrăjitorii” vizuale. Le regăsim de la arta zilelor noastre a grafferilor
cu celebrele “gropi” desenate virtual pe care le ocoleşti, la marile reclame pe care le parcurgem cu pasul descoperind în timp imaginea reală; le studiem în celebrul tablou al lui Holbein “Ambasadorii” înţelegând legenda scutului-craniu, dar şi în celebrele gravuri/ ilustraţii ironice cu mesaje ascunse ale lui Erhard Schon în care camuflează (cu ajutorul punctelor cheie) mesaje erotice şi politice în imagini comune.Fie că sunt anamorfoze liniare sau de tip oglizi, acestea sunt o resursă infinită de creativitate pentru arta contemporană şi cu atât mai râvnite cu cât bagajul lor geometric-perspectiv este de tip proiectiv.

Tematică
Scurtă istorie a anamorfozelor/
Anamorfoze liniare/
Anamorfozele pe mai multe plane/
Cubul anamorfotic/ dispariția spațială/
Anamorfozele de tip oglinzi/
Aberații spațial anamorfotice-aplicații arhitecturale/

Bibliografie selectivă:
Zamfir Dumitrescu – Ars Perspectivae, Editura Nemira, Bucureşti 2003
Jurgis Baltrusaitis – Anamorfoze, Editura Meridiane, Bucureşti 1975
Piaget, J., Les Mécanismes de la Perception, P.U.F., Paris, 1965
Alberto Pérez-Gómez; Louise Pelletier – Anamorphosis: An Annotated Bibliography,
McGill-Queen’s University Press, 1996
Fred Leeman – Hidden images: Games of perception, anamorphic art, illusion : from the
Renaissance to the present, H. N. Abrams , 1976
Jen E. Boyle – Anamorphosis in Early Modern Literature: Mediation and Affect (Literary
and Scientific Cultures of Early Modernity), Routledge, 2010
Niceron Francois Jean – La Perspective Curieuse Du Reverend P. Niceron Minime :
Divise’e En Quatre Livres (1652), Kessinger Publishing, 2010

Cursurile și seminariile se defășoară pe platforma:
https://perspectiveartnow.wordpress.com
Adresă de comunicare: perspectiveartnow@gmail.com