meniu

Me

meniu

Me
Me
Prin parcurgerea disciplinei Educație Fizică și Sport, se urmărește dezvoltarea capacității studenților de a lucra atât individual, cât și de a-și dezvolta capacitatea de colaborare și de a lucra în  grup. Aceasta se realizează printr-o activitate de colaborare intercolegială în cadrul lectiilor si proiectelor. 
Pe parcursul lecțiilor practice, dar și prin activitatea teoretică și de cercetare, studenții reușesc să descope noi metode, tehnici și mijloace formative, specifice domeniue Educației Fizice și  Sportului.
Creșterea încrederii în sine și însușirea unei atitudini pozitive sunt caracteristici pe care le dezvoltăm  folosind tot mijloace specifice, caracteristici pe care dorim să le dețină toți absolvenții acestui curs.
Link către platfoma de comunicare: https://classroom.google.com/u/1/c/NzUwMDQ1NDU5Mjha
Cod de acces – hxobn4k