meniu

Me

meniu

Me
Me

prof. univ. dr. Ioana Gomoiu

Disciplina se adresează studenților din anul I ciclul licență din semestrul II și are ca obiectiv general prezentarea diferitelor categorii de biodeteriogeni ce se pot identifica pe diferite obiecte de patrimoniu și monumente istorice.

Biodeteriogenii (micro și macrobiodeteriogeni) se dezvoltă pe suprafața operei de artă receptivă (bioreceptivitate). Opera de artă, în funcție de structura chimică de natură organică, depunerile organice acumulate în timp și condițiile de microclimat poate deveni substrat nutritiv pentru biodeteriogenii cu nutriție de tip heterotrof (unele bacterii și fungi). Opus, opera de artă cu structură minerală și fără depuneri organice dar plasată în condiții de microclimat neadecvate pentru conservare este folosită de biodeteriogeni ca nișă ecologică. Organismele deteriorează opera de artă prin mecanisme specifice biofizice și biochimice. Astfel, biodeteriogenii acționează mechanic și prin produși de metabolism (acizi organici, enzime pigmenți). Analiza directă și cu ajutorul aparatelor de mărire efectuată asupra operei de artă, permite restauratorului să recunoască o suprafață biodeteriorată și în funcție de morfologia bioteriogenului să emită suspiciunea de biodeteriorare respectiv categoria de biodeteriogen (alge, fungi, licheni, insect etc).

Cursul este însoțit de studii de caz reprezentate de lucrări de cercetare științifică și lucrări de licență sau dizertație.

Cursul este interactiv, se bazează pe expunerea orală în general și on line. Cod acces Platforma Google Claasroom: jnz23mb