meniu

Me

meniu

Me
Me

Archives: Cursuri online

Studii de licență

  Licență, Anul I Tehnici de reprezentare în fotografie – Lect. Univ. Dr. Daniel Constantinescu Cursul Tehnici de reprezentare în fotografie, oferit studenților din anul întâi, urmărește formarea unor deprinderi de lucru cu mediul fotografic cu accent pe tehnicitatea dar și pe artisticitatea produsului. Cursul – componenta lui practică – este axat pe noțiuni de precepție …

Studii de licență Read More »

Studii de masterat

Imaginea vizuală în epoca post-fotografică – Prof. Univ. Dr. Iosif Király Anul I – Master Cursul se adresează atât absolvenților de licență ai departamentului FID care și-au format cunoștintele de bază în primii trei ani de studiu precum și absolvenților altor departamente din UNAB sau din alte universități care au un bagaj suficient de cunoștințe …

Studii de masterat Read More »

Lucrarea de disertație – profesor Doina Lucanu

Cursul are ca scop coordonarea lucrărilor de disertație a studenților de la master anul II, dezvoltarea proiectelor individuale, trecând prin toate etapele presupuse de proiectul personal, pentru desăvârșirea unor lucrări de cercetare-experimentală cât mai complexe. În cadrul cursului se vor discuta și analiza caracteristicile specifice domeniului, pentru găsirea unor limbaje și metode de exprimare plastică …

Lucrarea de disertație – profesor Doina Lucanu Read More »

Dezvoltarea proiectului masteral – profesor Paula Barbu/asistent Andreea Stoian

La cursul Dezvoltarea proiectului masteral, rolul profesorului coordonator este acela de a descoperi diferitele modalități de exprimare teoretică și practică pentru realizarea conceptelor,propunerilor și experimentelor studenților de la master, anul II, semestrul 2 în vederea realizării Lucrării de Disertație. Este perioada destinată formării, consolidării abilităților și deprinderilor studenților în activitatea lor artistică și practică. Se …

Dezvoltarea proiectului masteral – profesor Paula Barbu/asistent Andreea Stoian Read More »

Fragment și ansamblu vestimentar – profesor Doina Lucanu

Disciplina urmăreşte dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor de operare în aria dezvoltării de concept, în concordanţă cu cerinţele contemporane, realizându-se o sinteză de aplicaţii şi limbaje cât mai personale, inventive (experiment). Căutarea de noi limbaje şi metode de exprimare plastică pornind de la cele tradiţonale până la cele experimentale spre spectacular, (obiect artistic, artă ambientală, instalaţii, …

Fragment și ansamblu vestimentar – profesor Doina Lucanu Read More »

Experiment volumetric în modă – profesor Paula Barbu/asistent Andreea Stoian

Cursul aplicat studenților din anul II, Master, are ca obiectiv analizarea și găsirea tuturor modalităților de realizare a formelor și volumelor ce fac parte din zona practică, demonstrativă a lucrării de disertație. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar ca următoarele etape de lucru să fie urmărite pas cu pas: – analizarea propunerilor, ideilor și schițelor …

Experiment volumetric în modă – profesor Paula Barbu/asistent Andreea Stoian Read More »

Performingul de costum – profesor Unda Popp

Performingul, alături de numeroasele tipuri de acțiuni artistice: real time actions, time based actions, face parte din categoria numită astăzi arte ale acțiunii. Toate aceste forme de manifestare se plasează la granița dintre artele plastice, valorificând imaginea și artele spectacolului, desfășurându-se într-un anumit interval de timp. Aceste evenimente se petrec cu ajutorul unuia sau mai …

Performingul de costum – profesor Unda Popp Read More »