Arhive: Cursuri online

 

Licență, Anul I

Tehnici de reprezentare în fotografie – Lect. Univ. Dr. Daniel Constantinescu

Cursul Tehnici de reprezentare în fotografie, oferit studenților din anul întâi, urmărește formarea unor deprinderi de lucru cu mediul fotografic cu accent pe tehnicitatea dar și pe artisticitatea produsului.
Cursul – componenta lui practică – este axat pe noțiuni de precepție vizuală, compoziție și modelarea luminii. Componenta teoretică, aduce în atenția studenților noțiuni de istoria artei și de filozofie, într-o viziune dinamică, în legătură cu subiectele și temele studiate la atelier ori propuse pentru lucru individual.

Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://www.facebook.com/groups/574480883166392/?ref=bookmarks
https://www.zoom.us (personal ID 964-393-5270)

Licență, Anul I

Tehnici de reprezentare – Video, Anul I, Prof. Univ. Dr. Copel Moscu, Asist. Univ. Drd. Răzvan Tun

Cursul deconstruieste, analizează şi reconfigurează limbajul clasic al imaginii dinamice. Toate formele limbajului cinematografic sunt admise, atât timp cât ele nu sunt lipsite de formă. Acest instrument indispensabil de expresie artistică – limbajul – devine catalizator pentru diferitele forme de expresie cinematografică şi transfera elemente din structura lingvistică specifică imaginii în mişcare, în diferite stilistici. Scopul acestui curs consta în investigarea regulilor gramaticii cinematografice şi în a propune rezolvarea problemelor care apar în timpul naraţiunii vizuale, prezentând sistematic, soluţiile contemporane pentru aceste probleme specifice. Istoria progresului filmului ca mijloc de comunicare vizuală este direct legată de posibilitatea limbajului filmat de a surprinde realitatea, un concept în continuă schimbare, o formă mereu schimbătoare de percepţie.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com

https://www.facebook.com/groups/261817434970961/
https://chat.whatsapp.com/L0KPR2ACuueFk5Q5xsRyf2

https://unarte.webex.com/meet/razvan.tun
https://www.zoom.us (Personal ID: 832-676-2144 )

Licență, Anul I

Istoria artei fotografice de la 1900 pȃnă în prezent – Prof. Univ. Dr. Iosif Király
Anul I – Licență
Cursul se adresează studenților catedrei FID care au aprofundat în semestrul I problematica istoriei fotografiei din secolul al XIX-lea și are ca scop familiarizarea acestora cu evoluția fotografiei, în special a fotografiei de artă în secolele XX și XXI. Un accent deosebit se pune pe studierea curentelor și personalităților din istoria fotografiei în contextul mai larg (social, politic, economic, tehnologic, cultural) specific fiecărei perioade. În același timp, se insistă de-a lungul întregului curs asupra identificării și înțelegerii conexiunilor existente între curentele și personalitățile istorice și tendințele de pe scena fotografiei artistice contemporane.
https://www.facebook.com/groups/217393126068426/
https://iokiraly.my.webex.com/meet/

Tehnici de reprezentare – desen, culoare, Prelucrarea digitală a imaginii – Animație vectorială. – Lector univ. dr. Valeriu Mladin

Licență, Anul I și II

Cursul Tehnici de reprezentare – desen, culoare, Prelucrarea digitală a imaginii – Animație vectorială urmăreşte trezirea interesului studenţilor faţă de tehnicile de reprezentare, dobândirea unui limbaj şi a uşurinţei în utilizarea în paralel a tehnicilor tradiţionale cu noile medii ale fotografiei, video în sistem analog şi digital. Cursul este forma cea mai reprezentativă a pregătirii plastice a unui student de la arte plastice. Scopul acestui curs este de a aprofunda problemele legate de tehnicile şi materialele utilizate în arta plastică, de aprofundare a problemelor legate de structura imaginii, crearea unei baze de date imagistice provenind din istoria artei.

Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
http://valeriuemladin.blogspot.ro

Licență, Anul II

Tehnici de reprezentare – Fotografie, Lect. Univ. Dr. Alexandra Croitoru

Pornind de la noțiuni legate de istoria artei contemporane, trecând prin exersarea regulilor de compoziţie şi experimentarea diverselor soluţii tehnice, accentul se pune în final pe proiecte cu o mai accentuată componenta conceptuală. Temele practice sunt însoţite de prezentări, vizionari, lecturi şi discuţii, iar participanții la curs sunt încurajaţi să identifice subiecte şi abordări contemporane, să îşi prezinte într-un mod coerent propunerile de proiecte şi să îşi aleagă mijloacele cele mai potrivite pentru a transpune în fotografie ideile de la care au pornit. Pe lângă dezvoltarea gândirii critice şi a capacităţii de a formula idei şi de a le pune în practică, cursurile sunt şi un pretext pentru a scana şi folosi constructiv universul imaginar al unei generaţii care trăieşte mai mult în lumea virtuală şi pentru readuce în atenţia studenţilor problematicile contextului socio-politic al realităţii contemporane în care ne desfăşurăm cu toţii activitatea.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n5o95dlockgbeGKSYG6vYZxNSp42650L
https://us04web.zoom.us/j/5741758496

Licență, Anul II

Tehnici de reprezentare -Video, Lect. Univ. Drd. Irina Botea Bucan

Cursul introduce studentii in forme complexe de imagine, sunet, manipulare, montaj si texte critice relevante subiectelor cercetate: granita permeabila intre fictiune si realitate, observatie, imaginatie, dialog, imaginea etnografica, cinema verite si cinema direct, etica realului, parafictiuni, autoetnografia, tehnici de reconstituire si repetitie, video ca continuare a stadiului oglinzii, arhiva, politica esteticii, etc.
Scopurile urmarite:
1. Dezvoltarea unor metodologii de lucru personale (de catre fiecare student in parte), prin expunerea la multiple strategii artistice specifice mediului video dar si interdisciplinare (ex: exercitii performative, scriere performativa, desen, compozitie de sunet).
2. Sustinerea si incurajarea lucrului colaborativ si a formarii uni comunitati in clasa.
3. Dezvoltarea unui portofoliu personal coerent.
4. Contextualizarea lucrarilor proprii atat estetic, istoric cat si socio-politic.

Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://web.facebook.com/groups/201026540996906/?multi_permalinks=214858322947061&notif_id=1586113442421159&notif_t=group_activity&ref=notif
https://us04web.zoom.us/j/215552625?pwd=czBxTG9TMGlJeFdFY3h6OHVlZythdz09

Licență, Anul III

Tehnici de reprezentare foto – Lect. Univ. Dr. Nicu Ilfoveanu

Cursul pregătește studenții de încheierea scolii și intrarea în câmpul artistic, atât cel independent și non-profit (project spaces, fundații, muzee) cât și cel comercial (galerii și târguri de artă), propunând spre studiu relatiile complexe dintre fotografie si artele clasice, design, publicitate, moda, apoi statutul fotografiei ca artă, relatia unicat – copie – multiplicare, fotografia si aura operei de arta, realism si sisteme de reprezentare, etc. In acelasi timp are ca scop urmarirea procesului de realizare a lucrarii de diploma si consolidarea cunostintelor tehnice acumulate in anii anteriori si le racordeaza la dinamica fara precedent ce are loc in prezent in tehnologie.
Studenții sunt incurajati ca pe langa temele studiate la curs, sa porneasca si sa dezvolte demersuri artistice individuale, adiacente sau diferite de cele de la scoală. Vor fi abordate teme care vor implica relationarea imaginii cu textul, a artelor vizuale cu celelalte limbaje artistice.

Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://unarte.webex.com/meet/nicu.ilfoveanu
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H8V_UtS7l7XuXIInPgA2cRczBFJnt6eC

 Licență, Anul III

Artele vizuale în context mediatic – Lect. Univ. Dr. Aurora Király

Cursul urmărește teme precum tema spațiului personal, atât a celui domestic, a casei copilăriei sau a diferitelor spații în care artiștii au locuit (Do Ho-Suh) sau în care au trăit o perioada tumultoasă – cum sunt fotografiile din seria The Ballad of Sexual Dependency a lui Nan Goldin, dar și spațiul atelierului (la Bruce Nauman) sau al raportului între spațiu personal și cel public (prin intervențiile lui Gordon Matta-Clark).
Tema spațiului personal mi se părut relevantă și din perspectiva izolării la domiciliu și modului cum experimentăm această situație. I-am încurajat să noteze într-un jurnal stările, ideile pe care le au în această perioadă și să dezvolte și un jurnal fotografic sau video.

Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://us04web.zoom.us/j/489858107?pwd=MnVpK1YreDBPcjdCNUtyS2lyUUZZdz09

Licență, Anul III

Arta și tehnica video – Lect. Univ. Dr. Alexandru Patatics

Cursul este orientat pe aplicaţii practice, pe dezvoltare de proiecte vizuale, pe implementare a unor concepte şi strategii artistice (individuale şi de grup) în general pe dezvoltarea creativităţii şi personalităţii artistice a studenţilor în contextul familiarizării cu mediul video ca unealta şi mijloc de exprimare artistică, alături de celelalte tehnici vizuale considerate mai mult sau mai puţin tradiţionale (desen, pictura, sculptură, fotografie, arte performative, film, instalaţii, ambient street-art, sunet etc.) Desfăşurarea cursului poate fi urmărită şi documentata pe tot parcursul anului universitar pe grupul FaceBook dedicat – video-an universitar curent. De asemenea în cadrul cursului sunt invitaţi artişti, profesori, curatori sau alţi reprezentanţi ai scenei de artă locală sau internaţională pentru contact şi prezentări legate de oportunităţi privind evenimente semnificative care au loc pe plan artistic general – de ex. Ars Electronică Linz, ZKM, Karlsruhe, BeK, Bergen, Norvegia, EMPAC, NY, ICC Tokyo, etc. centrele culturale cele mai importante care setează trend-ul artistic mediactic actual. Pe de altă parte, invitând şi implicând direct studenţii pe parcursul semestrului în proiecte culturale comune – precum şi prin temele şi exerciţiile propuse în cadrul acestora – se urmăreşte dezvoltarea abilităţii studenţilor de a realiza proiecte vizuale complexe, folosind tehnologia video precum şi orice alte mijloace şi tehnici în paralel care pot fi integrate unui concept vizual. Se urmăreşte ca în acest fel, pe parcursul primului semestru din anul 3 de studiu, ei să se poată orienta spre o propunere individuală fezabila în proiectul lor de licenţă (pt examenul de prelicenta) pe care să o documenteze apoi – tot prin folosirea mijloacelor video – în demersul artistic din cel de-al doi-lea semestru, privind aspectele cele mai semnificative legate de realizarea finală a lucrării de licenţă.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://www.facebook.com/groups/1327543357409307/
https://patatics.my.webex.com/patatics.my/j.php

Licență, Anul I, II și III

Imaginea digitală – Conf. Univ. Dr. Marius Nedelcu

Cursul are o componenta teoretica si una practica importanta. Pentru aceasta din urma, efectuez demonstratii pe calculatorul meu si partajez ecranul pentru a putea fi urmarit de studenti. La randul lor, studentii efectueaza lucrari practice pe calculatorul personal si prin partajarea ecranului lor, le pot verifica rezultatele intermediare si ii pot indruma.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://zoom.us

Licență, Anul III

Comunicare, strategii și sisteme contemporane – Conf. Univ. Dr. Ștefan Ciochinaru

https://drive.google.com/file/d/1io2-v0dD21ot8e70BQeZnmA-MvMLaa1c/view?usp=sharing
http://www.ciochinaru.ro/wp-content/uploads/2020/04/Suport-de-curs-online-SEMN-SIMBOL-SI-COMUNICARE.pdf

Arhive: Cursuri online

Imaginea vizuală în epoca post-fotografică – Prof. Univ. Dr. Iosif Király
Anul I – Master
Cursul se adresează atât absolvenților de licență ai departamentului FID care și-au format cunoștintele de bază în primii trei ani de studiu precum și absolvenților altor departamente din UNAB sau din alte universități care au un bagaj suficient de cunoștințe în domeniul artelor vizuale în general și fotografiei în special.
Obiective:
Înțelegerea fotografiei într-un context istoric mai larg, împărțit într-o “epocă pre-fotografică”, în care artiști din anumite centre culturale și industriale europene foloseau sisteme optice (lentile, oglinzi, camera obscura, camera lucida) pentru realizarea propriilor opere de artă; apoi o perioadă de aproximativ 150 de ani, “epoca fotografică”, în care fotografia a apărut și s-a consolidat ca mediu (analogic) impunându-se ca domeniul vizual cel mai răspândit și epoca în care trăim astăzi, numită de unii teoreticieni ai domeniului ca fiind “post-fotografică”, ce a început odată cu apariția și impunerea tehnologiei digitale și internetului (cu accent pe rolul rețelelor sociale) ca medii dominante, fără precedent în producerea și difuzare imaginilor.
– Studierea implicațiilor pe care tehnologia digitală le are asupra imaginii în general, în domenii cum ar fi fotojurnalismul, știința, medicina, divertismentul, publicitatea, moda, supravegherea spațiilor publice și private, etc.
– Aprofundarea problemelor specifice acelor direcții ale artei contemporane care se bazează pe fotografie și “noile medii”.

– Dezvoltarea capacității de analiză trans-disciplinară, prin introducerea și discutarea unor informații, texte, documentații vizuale din diferite domenii (mass-media, literatură, biologie, politică, antropologie, cultură de masă), raportate la conținutul specific al cursului.
– Analiza și autoanaliza proiectelor personale ale studentilor, prin raportare la conținutul specific al cursului și la deschiderea sa transdisciplinară.
 https://www.facebook.com/groups/392072994801749/
https://iokiraly.my.webex.com/meet/

Fotografia ca artă contemporană. Curente, teme, strategii – Prof. Univ. Dr. Iosif Király
Anul II – Master

Cursul se adresează studenților din ultimul an de master, atât celor care după terminarea studiilor își vor desfășura activitatea ca artiști conempornai (în relație cu rețeaua de expoziții, galerii, piața de artă) cât și celor care vor activa în domenii vizuale conexe. Studenții sunt ajutați să identifice granița din ce în ce mai difuză între fotografia de artă și alte genuri mari ale fotografiei și vizualului în general, în contextul în care artiștii contemporani folosesc în mod frecvent formule vizuale specifice acestor genuri (fotografia documentară, fotografia științifică, fotografia de supraveghere, fotografia erotică, etc.). De asemenea sunt semnalate și discutate diferitele strategii artistice ce-i determină pe tot mai mulți artiști să aleagă anumite teme de mare actualitate sau formule vizuale ce stârnesc dezbateri și controverse în contextul în care interesul publicului este disipat în mult mai multe direcții decât era cu câteva decenii în urmă, înaintea apariției internetului, rețelelor sociale, jocurilor pe calculator, etc.
– Fotografia și corpul uman. Istoria acționismului artistic prin fotografie și video.
– Fotografia publicitară și de modă
– Fotografia ca document în epoca digitală. De la fotojurnalism la jurnalismul vizual.
– Fotografia științifică între document și simulare.
– Imaginea care ofensează. Probleme etice și morale existente în înregistrarea și difuzarea imaginilor în context mediatic.
– Estetica erotismului în fotografia contemporană. De la pornografie la artă.
– Fotografia ca jurnal intim.
– Fotografia apropriată. Colecții și arhive fotografice ca surse de inspirație și material de lucru pentru artiști.
– Fotografia în contextul scenei de artă contemporană.
– Scena de artă contemporană în contextul unei lumi din ce în ce mai orientată spre vizual.

https://www.facebook.com/groups/2490959780982925/
https://iokiraly.my.webex.com/meet/

Master, Anul I
Tendințe în fotografia contemporană – Conf. Univ. Dr. Roxana Trestioreanu
Cursul îşi propune să ofere o paletă largă de informaţii asupra discursului artistic contemporan. Imaginea este utilizată ca sursa, ca factor de legătură între literatură, muzică, arte vizuale, fotografie -scopul fiind cel de-a descoperi mutaţiile care au dus la schimbarea conţinutului operei de artă. Arhiva personală, trăirea subiectivă, mitologiile personale, sunt teme prezentate în cadrul cursului nu doar pentru că ‘ingheata’ momentul, în care un creator trăieşte şi activează, ci mai ales pentru că reprezintă saltul de la colectivitate la individualitate. Temele abordate îşi propun să răspundă direcţiilor de cercetare identificate în proiectele de disertaţie. Derularea cursurilor se axează în principal pe prezentarea / vizionarea unor materiale generatoare de discuţii şi reacţii din partea studenţilor. Temele practice pot fi individuale sau de grup.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
SKYPEhttps://zoom.us

Master, Anul II
Tendințe în fotografia contemporană – Conf. Univ. Dr. Roxana Trestioreanu
Cursul îşi propune prezentarea dezvoltării imaginii fotografice în contextul celorlalte arte dar în special în conexiune cu artele vizuale. Teme abordate: straight photography, fotografie înscenata, colajul, fotocolajul, cartea de artist etc Sunt prezentate teme ce dezvăluie interesul artiştilor faţă de perspectivă, redarea tridimensionalităţii obiectelor sau spaţiului, utilizarea camerei obscure, a oglinzilor concave, convexe, a lentilelor în realizarea operei de artă. Relaţia dintre conceptul operei şi materialul ales. Un număr reprezentativ de reproduceri de artă, fotografii, filme experimentale sau de lung metraj, beletristica sunt analizate în vederea exemplificării relației Naratiune-Timp-Spatiu-Imagine, multiplele schimbări produse în receptarea obiectului de artă, a imaginii în secolul XX sau XXI.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
SKYPE, https://zoom.us

Master, Anul I
Practică fotografică – Laborator, Dragoș Andriana
Adresa google drive unde se află baza de date cu enunțul, descrierea și bibliografia cursului:
https://bit.ly/39L3tua

Tendințe în arta video contemporană – Conf. Univ. Dr. Alexandru Solomon

Anul I – Master

Cursul explorează practic și teoretic modalități de abordare a unor zone de graniță între filmul documentar și cel experimental, între artele vizuale, performance și noile tehnologii digitale. Problematica reprezentării memoriei, a reprezentării creative cu mijloace audiovizuale a timpului se află în centrul cursului. În fiecare semestru, studenții sunt invitați să dezvolte câte un proiect personal video – de la scriitură până la realizare. Pe parcursul realizării temei, se discută aspecte legate de registrele de imagini și de voci, a raporturilor dintre imagine, text și sunet în reprezentarea memoriei și a temporalității. Modalitățile de folosire a imaginilor de arhivă – în sens larg, fie că este vorba de arhive personale sau de arhive publice – reprezintă o altă preocupare a cursului. Cursul include și exerciții practice de filmare și montaj, realizate împreună cu profesorul la clasă.
În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, legate de tema de semestru. Cursul încurajează proiectele colaborative între studenți.

https://us04web.zoom.us/j/5916579660

Practici documentare și experimentale în filmul de non-ficțiune – Conf. Univ. Dr. Alexandru Solomon
Anul II – Master
Cursul se concentrează, în primul semestru, pe folosirea arhivelor de imagine (fie ele fotografice, fie în mișcare). În paralel, cursul prezintă și dezbate diferite exemple de lucrări din zona artei video și a filmului, bazate pe revizitarea arhivelor de imagine. Studenții sunt invitați să lucreze mai întâi cu arhive personale, apoi cu arhive publice, realizând mai multe filme video documentare și experimentale. Cursul dezvoltă și aptitudinile de cercetare artistică, de căutare și organizare a materialului de arhivă. Se insistă pe aspectele etice ale folosirii imaginilor de arhivă în mod creativ, dar și pe modalități diferite de reprezentare a memoriei prin aceste tipuri de imagini.
În semestrul 2, cursul începe prin a studia diferențele dintre artele „liniare”, care sunt receptate într-o succesiune definită de autor, și artele bazate pe noile media, cele interactive. Ideea de joc și componenta de „gaming” sunt parte integrantă din acest tip de lucrări și ele vor fi explorată la curs.
Cursul prezintă și discută exemple de platforme creative online din ultimii 15 ani și studiază evoluția lor. Sunt privilegiate abordările multimedia care îmbină practici artistice din domenii diferite. Studenții sunt invitați să dezvolte – singuri sau în colaborare între ei – o platformă online în jurul unei teme alese de comun acord cu profesorul.
https://us04web.zoom.us/j/5916579660

Master, Anul I
Fotografia de la concept la proiect – Lect. Univ. Dr. Irina Cios
Cursul îşi propune să structureze informaţii legate de discursul artistic contemporan aşa cum se construieşte pornind de la reperele expresive ale secolului al 20-lea, prin transformarea, reevaluare şi reciclarea formulelor creative. Concepte cheie sunt analizate pornindu-se de la artiştii/mişcările artistice care le-au generat pentru a se ajunge al identificarea lor în arta actuală. Performativitate, deturnare, derivă, apropriere, ready-made, citatul, referinţă culturală, testimonialul, spectacularul, verosimilul, sunt o parte dintre conceptele propuse ce vor fi expuse, exemplificate şi analizate în cadrul cursului pe baza materialelor vizuale şi a textelor propuse. Toate acestea se conturează începând cu Avangarda istorică şi completate de Situaţionişti de mişcarea Fluxus, de plastică socială de acţionism, de artă multimedia etc. Presiunea impusă de fluxul de idei şi concepte determina o seri de schimbări de paradigmă. Fotografia şi video-ul sunt medii ce contribuie la instalarea celei mai recente paradigme, prin însăşi natura lor: traducerea timpului în imagine, continua actualizare a istoriei/memoriei şi instalarea verosimilului în locul adevărului. Cursul urmăreşte completarea cunoştinţelor privind principalele resorturi creative în creaţia contemporană, exersarea capacităţii de observare, analiza şi sinteza contextul artistic actual.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://zoom.us

Master, Anul II
Practici artistice în context instituțional sau alternativ – Lect. Univ. Dr. Irina Cios
În semestrul doi cursul analizează felul în care contextul urban, ca mediu aglutinant, devine un domeniu principalul de cercetare vizuală. Vor fi analizate concepte legate de spaţiu şi loc (genius locci, non-lieux, terrain vague, entre-deux, shrinking city, spaţiu public/privat, heterotopia, utopia etc.) şi strategiile sociale de luare în posesie a spaţiului (deteritorializare, migraţie, apropriere, multiplicitate, deconstrucţie, monument etc.). Aceste direcţii vor fi identificate în cadrul cursului pe baza unor materiale vizuale ilustrative precum şi pe baza unor texte teoretice.
Link-uri:
mailing list: fid-una@googlegroups.com
https://zoom.us

Arhive: Cursuri online

Cursul întreprinde o investigare a interferenței dintre arte (Plastică, literatură, muzică). In semestrul al doilea, cursul a debutat cu vizionarea operelor Nunta lui Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart dupa piesa lui Beaumarchais, si Don Giovanni tot de Mozart pe teme din piesele lui Tirso de Molina, Molière și poemul lui Byron.
Link-uri:

mailing list: fid-una@googlegroups.com

Arhive: Cursuri online

Studenții sunt rugați să acceseze serviciu web Google Classroom. Link-ul cursului este:

https://classroom.google.com/c/OTEyMjIxNzUzMDFa

Arhive: Cursuri online

Anul II, semestrul II, specializarea Metal

Tehnici de reprezentare bi și tridimensionale

Studenții Departamentului C.S.M, specializarea Metal, sunt rugați să acceseze serviciu web Google Classroom. Link-ul cursului este:

https://classroom.google.com/c/NjQ1MDE0MzM3MDJa

Arhive: Cursuri online

Cursul are ca scop coordonarea lucrărilor de disertație a studenților de la master anul II, dezvoltarea proiectelor individuale, trecând prin toate etapele presupuse de proiectul personal, pentru desăvârșirea unor lucrări de cercetare-experimentală cât mai complexe.
În cadrul cursului se vor discuta și analiza caracteristicile specifice domeniului, pentru găsirea unor limbaje și metode de exprimare plastică cât mai avangardiste, folosind tehnici și materiale cât mai diversificate, pentru a răspunde la nevoile contemporane de a dezvolta proiecte interdisciplinare și conștientizarea implicațiilor lor socio-culturale.

Arhive: Cursuri online

La cursul Dezvoltarea proiectului masteral, rolul profesorului coordonator este acela de a descoperi diferitele modalități de exprimare teoretică și practică pentru realizarea conceptelor,propunerilor și experimentelor studenților de la master, anul II, semestrul 2 în vederea realizării Lucrării de Disertație. Este perioada destinată formării, consolidării abilităților și deprinderilor studenților în activitatea lor artistică și practică. Se vor urmări în acest scop, trecerile graduale pe care studentul trebuie să le parcurgă, toate etapele destinate elaborării lucrării de disertație, începând cu documentarea, continuând cu conceptul, pagina de atmosferă, schițe, realizarea propriu-zisă, descrierea acestora din punct de vedere artistic sau tehnic, fotografii artistice, detalii, materiale, consumuri, tipare, concluzii din care să se înțeleagă destinația proiectului și cui se adresează, finalizând cu modul de expunere în vederea susținerii proiectului (prezentare de modă, expoziție și prezentare teoretică sau film).

 

Arhive: Cursuri online

Disciplina urmăreşte dezvoltarea abilităţilor şi aptitudinilor de operare în aria dezvoltării de concept, în concordanţă cu cerinţele contemporane, realizându-se o sinteză de aplicaţii şi limbaje cât mai personale, inventive (experiment). Căutarea de noi limbaje şi metode de exprimare plastică pornind de la cele tradiţonale până la cele experimentale spre spectacular, (obiect artistic, artă ambientală, instalaţii, spectacol etc.)

Tema propusă este crearea unor ansambluri vestimentare expresive, cu detalii artistice, sofisticate, interpretări, prelucrări și metamorfozări ale materialelor folosite. Pentru stimularea creaţiei interdisciplinare cu ţintă (target), în scopul constituirii unor cariere de creatori profesionişti, recomand crearea unor lucrări de expresie liberă, astfel fiind legitimată o mare mobilitate catre genuri cât mai diverse de exprimare aristico-plastică.

 

Arhive: Cursuri online

Cursul aplicat studenților din anul II, Master, are ca obiectiv analizarea și găsirea tuturor modalităților de realizare a formelor și volumelor ce fac parte din zona practică, demonstrativă a lucrării de disertație. Pentru realizarea acestui obiectiv este necesar ca următoarele etape de lucru să fie urmărite pas cu pas:

– analizarea propunerilor, ideilor și schițelor realizate de către studenți în urma documentării și destinate proiectului personal;

– elaborarea unui plan de lucru bazat forme, volume și destinații;

– găsirea modalităților de elaborare a fiecărei piese, schițe,tipare, material;

– analiza schițelor tehnice, față, spate, profil;

– realizarea tiparelor de bază;

– transformarea tiparelor de bază, în tipare pentru modelele propriu-zise;

– realizarea mulajelor din diferite materiale neconvenționale;

– propunerea materialelor pentru realizarea pieselor vestimentare.

Studenții trebuie să folosească tipare și tehnologii de ultimă oră apelând la cărți și reviste de specialitate sau surse internet. Să se folosească de toate datele și exercițiile practice dobândite la cursul de construcția și tehnologia tiparului pentru realizarea pieselor vestimentare. Ei își vor forma și consolida astfel toate deprinderile și abilitățile necesare formării viitorului designer.

Arhive: Cursuri online

Performingul, alături de numeroasele tipuri de acțiuni artistice: real time actions, time based actions, face parte din categoria numită astăzi arte ale acțiunii. Toate aceste forme de manifestare se plasează la granița dintre artele plastice, valorificând imaginea și artele spectacolului, desfășurându-se într-un anumit interval de timp. Aceste evenimente se petrec cu ajutorul unuia sau mai multor performeri, fapt pentru care putem desprinde o categorie aparte de performanțe, în care spectacolul este oferit de plasticitatea veșmântului. În cazul performingului de costum sunt valorificate calitățile artistice ale hainelor, expresivitatea costumelor în mișcare, multiplele lor posibilități de trensformare.

Spectacolul de modă a devenit astăzi un eveniment apreciat, utilizat de toți creatorii de modă. De la simpla plimbare a manechinelor pe catwalk (plimbare din ce în ce mai personalizată), la forme de dans sau teatrale, prin care se propun adevărate povești istorisite cu ajutorul hainelor și până la aparițiile de fum oferite de holograme, asistăm astăzi la demonstrații artistice valoroase desfășurate în jurul creației costumare.

 

Meniu
Unarte

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, sunt de acord cu modul de utilizare a acestor informații.

Privacy Settings saved!
Privacy Settings

When you visit any web site, it may store or retrieve information on your browser, mostly in the form of cookies. Control your personal Cookie Services here.

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems.

In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

Decline all Services
Accept all Services