Proiectul „Reconstrucţii” investighează, prin intermediul fotografiei, transformările care apar la nivelul spaţiului urban, problematica timpului şi a memoriei, modul în care uităm şi ne aducem aminte. „Reconstrucţii”-le sunt imagini compuse, poliperspectivice, în care fiecare fotografie (snapshot) componenta acţionează ca un bit de informaţie şi memorie. Faptul că aceste snapshot-uri sunt făcute aproximativ din acelaşi punct (loc) însă în momente diferite (la intervale de minute, zile, luni, ani) conferă imaginii finale o coerentă spaţială însă o discontinuitate temporală.

Lucrarea cuprinde referinţe asupra evenimentelor din artele vizuale, ilustrată cu lucrări de gravură, pictură şi sculptură.

Meniu
Unarte