Expoziţia face parte dintr-un proiect mai vast (Colecţii etnografice particulare din România. Restaurarea patrimoniului cultural material, o cale spre dezvoltarea durabilă), coordonat de arh. Eugen Vaida prin RECOMESPAR, vizând restaurarea unor obiecte de patrimoniu care nu aparţin muzeelor etnografice, al căror patrimoniu este protejat de autorităţi şi instituţii de cultură centrale sau locale, ci unor colecţii etnografice particulare.

Studenții din cadrul departamentului nostru au participat la intervențiile de salvare și documentare a unor piese de patrimoniu de diferite categorii (picturii pe lemn, cruci sculptate și policromate) care au fost la final redate circuitului cultural. Expoziţia prezintă etapele restaurării obiectelor, fişe şi fotografii selectate din documentaţia de restaurare, de mare interes pentru cei dornici să vadă pașii minuțioși și riguroși pe care restauratorii profesioniști ii parcurg pentru recuperarea valorii artistice și materiale a obiectelor de patrimoniu.

Departamentul de conservare – restaurare al UNArte a aparticipat în perioada 11-13 ianuarie 2018 la târgul internațional Monumento , organizat la Salzburg. Participarea a avut loc la invitația Institutului Național al Patrimoniului, în cadrul pavilionului României, alături de alți reprezentanți activi pe plan național în domeniul conservării monumentelor istorice: Muzeul Astra din Sibiu, Fundația ProPatrimonio, Cerecs Art București, INOE și asociația Monumentum.  Târgul Monumento Salzburg este o platformă internațională dedicată conservării – restaurării monumentelor, ce se desfășoară o dată la doi ani. În cadrul târgului au loc și prezentări, conferințe dedicate practicilor sustenabile în conservarea monumentelor istorice și a patrimoniului cultural.

Centrul de CulturăPalatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului”, 5 – 31 martie 2017

Colectiv curatorial: Doina Mândru, Viorica Slădescu, Claudia Mușat, Dorina Horătău.

Scopul acestui eveniment este de a valorifica patrimoniul artistic generat și păstrat de U.N.A București, instituție academică în care educația artistică a urmat linia modernismului european îmbogățită de tradiția și creativitatea românească, precum și familiarizarea publicului larg cu existența unei școli românești de tapiserie dezvoltată la UNAB.

Expunerea conturează în esența ei, portretul spiritual al artiștilor profesori care au marcat educația universitară în domeniul artelor decorative.

În cadrul modulului Licenţă, derulat timp de 3 ani, Departamentul Arte textile – Design textil oferă doua rute de specializare, în funcţie de aplicarea tehnică în material: imprimerie textilă şi tapiserie – contexturi. În cadrul acestor specializări se dezvoltă doua direcţii de abordare a materialului textil şi a tehnicilor sale specifice: spre artă şi spre design. Pentru conceperea şi realizarea proiectului de design textil, se oferă coordonare luându-se în calcul finalitatea materialului textil: în designul vestimentar sau în designul ambiental de interior.

În cadrul modulului Master, derulat timp de 2 ani, Departamentul Arte textile – Design textil oferă un pachet de cursuri de cercetare şi aprofundare în Arte textile ambientale.

Meniu
Unarte