meniu

Me

meniu

Me
Me

VOCAȚIA PLASTICĂ A METALULUI ÎN DECORUL URBAN

Autorul tezei de doctorat: LEFTER V. BOGDAN - ADRIAN (CV)

Data și ora susținerii: 15/09/2021, 2:30 pm

Locul susținerii: ONLINE

Președinte comisie: Conf. univ. dr. Carmen - Mihaela Apetrei (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. BOGDAN HOJBOTĂ (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. Șchiopu Mihaela (CV)