meniu

Me

meniu

Me
Me

TABLOUL ÎNTR-UN ALT TABLOU. UN PROIECT DE SUSȚINERE A CONTEMPLAȚIEI

Autorul tezei de doctorat: ATANASIU CRINA IOANA (CV)

Data și ora susținerii: 30/05/2019, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Prof.univ. dr. ATODIRESEI CEZAR (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ASLAM CONSTANTIN (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. OPRIȘ IOAN CAROL (CV)