meniu

Me

meniu

Me
Me

Specificul restaurării în perimetrul artelor grafice Extrem-Orientale Tehnici de realizare şi de restaurare

Autorul tezei de doctorat: DRĂNICEANU C. ANDREIA - MARIA căsătorită TEODORESCU (CV)

Data și ora susținerii: 15/09/2021, 11:00 am

Locul susținerii: ONLINE

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. Carmen Apetrei (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. Adriana Lucaciu (CV)

Membru în comisie: Cerecetător științific gr. I dr. Doina Ișfănoni (CV)