meniu

Me

meniu

Me
Me

SEPECTACOL EXPERIMENTAL ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

Autorul tezei de doctorat: POMPONIU F. GEORGE (CV)

Data și ora susținerii: 27/07/2018, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC

Președinte comisie: Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU-PETRU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. RUCSANDRA POPP (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. HOJBOTĂ BOGDAN - SEVERIN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)

Membru în comisie: Cercet.ştiin.gr.I dr. DOINA IŞFĂNONI (CV)