meniu

Me

meniu

Me
Me

ROLUL ŞI POZIŢIA CURATORULUI ÎN CÂMPUL ARTEI CONTEMPORANE

Autorul tezei de doctorat: MARINCU –ŢĂRANU C.V GABRIELA (CV)

Data și ora susținerii: 21/09/2017, 12:00 am

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Lect. univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)

Membru în comisie: (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)