meniu

Me

meniu

Me
Me

PRACTICI DOCUMENTARE ÎN ARTA CONTEMPORANĂ

Autorul tezei de doctorat: TĂNASE OANA (CV)

Data și ora susținerii: 30/09/2016, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Președinte comisie: Lect.univ.dr. Vlad Bedros (CV)

Conducător Doctorat: Prof.univ.dr. Ruxandra Demetrescu (CV)

Membru în comisie: Prof.univ. dr. Anca Oroveanu (CV)

Membru în comisie: Conf.univ. dr. Cătălin Gheorghe (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. Ioan Carol Opriș (CV)