meniu

Me

meniu

Me
Me

POSTMEMORIA ŞI PROBLEMA PREPREZENTĂRII HOLOCAUSTULUI ÎN ROMÂNIA

Autorul tezei de doctorat: SAVA ŞT. ŞTEFAN – CONSTANTIN (CV)

Data și ora susținerii: 29/09/2017, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Lect. univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. MARA -VICTORIA RAŢIU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)