meniu

Me

meniu

Me
Me

NOMADAPTARE

Autorul tezei de doctorat: DJAMO DANIEL NICOLAE (CV)

Data și ora susținerii: 12/06/2018, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Lect.univ. dr. BEDROS VALD (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. MATEI BEJENARU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. IGAZSAG VASILE RADU (CV)