meniu

Me

meniu

Me
Me

NATURALISMUL POPULAR ÎN EDIFICIILE DE CULT ORTODOX DIN ZONA OLTULUI DE JOS

Autorul tezei de doctorat: CHIREA M. VIOREL (CV)

Data și ora susținerii: 25/05/2018, 11:00 am

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. DRAGOŞ GHEORGHIU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. GEORGE PĂUNESCU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. DINULESCU CONSTANŢIU (CV)