meniu

Me

meniu

Me
Me

MUZEUL DE ARTĂ CONTEMPORANĂ ŞI PROGRAMELE EDUCAŢIONALE

Autorul tezei de doctorat: NUŢU ( RADU) L.O. IRINA GABRIELA (CV)

Data și ora susținerii: 03/10/2017, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. DRAGOŞ GHEORGHIU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. IONESCU ALEXANDRA (CV)