meniu

Me

meniu

Me
Me

Mutații ale conceptului de monument istoric. Evoluția și adaptarea conservării-restaurării în Europa și în spațiul cultural românesc

Autorul tezei de doctorat: Lucian-Cristian Ratoiu (CV)

Într-o perioadă paradoxală în care, pe de o parte, domeniul conservării și valorificării patrimoniului cultural capătă o atenție din ce în ce mai mare în actualul cadru social, iar, pe de altă parte, monumentele istorice clasate și construcțiile istorice, susceptibile de a reprezenta viitorul patrimoniu, sunt agresate într-un ritm accelerat, teoretizarea conceptului de monument istoric și a practicilor de conservare-restaurare ale acestuia se impune ca prioritate în soluționarea dilemei: conservarea ca muzeificare sau conservarea ca adaptare la noile circumstanțe?3

Data și ora susținerii: 03/09/2020, 10:00 am

Locul susținerii: Sala 43 din strada G-ral Budișteanu nr. 19 la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Președinte comisie: Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. GHEORGHIU DRAGOȘ (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. KAZMER KOVACS (CV)

Membru în comisie: Cercet.științific grad I dr. ROXANA RĂDVAN (CV)