meniu

Me

meniu

Me
Me

“MODELE DE ELEGANŢĂ ÎN ROMÂNIA ÎCEPUTULUI DE SECOL XX”

Autorul tezei de doctorat: NICĂ (GURGUŢĂ) C. ALINA – MIHAELA (CV)

Data și ora susținerii: 17/12/2018, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. POPP RUCSANDRA (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. DOINA LUCANU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. LEFTER ION BOGDAN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. PETRE ADRIANA (CV)