meniu

Me

meniu

Me
Me

METAMORFOZA SCENARIULUI NARATIV SPRE O VIZUALITATE FILMICĂ

Autorul tezei de doctorat: MAFTEI A ION - ALEXANDRU (CV)

Data și ora susținerii: 26/06/2017, 12:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 10- GALERIA UNARTE

Președinte comisie: Conf. univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MARILENA PREDA SÂNC (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. DRAGOŞ GHEORGHIU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. LUCIAN GEORGESCU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. IGAZSAG VASILE - RADU (CV)