meniu

Me

meniu

Me
Me

MEDIUL ARTISTIC ŞI MOARTEA PICTURII – O CERCETARE

Autorul tezei de doctorat: BOAR L. RĂZVAN - LUCIAN (CV)

Data și ora susținerii: 27/09/2019, 2:00 pm

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Lect.univ. dr. V LAD BEDROS (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. CIUPALĂ ALIN IONUŢ (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. RAŢIU MARA – VICTORIA (CV)