meniu

Me

meniu

Me
Me

“ISTORIE ȘI CONTEMPORANEITATE ÎN PICTURA SACRĂ DIN NORDUL OLTENIEI – TRADIȚIE ȘI ELEMENTE NOVATOARE”

Autorul tezei de doctorat: PUȘCAȘIU OVIDIU FLORIAN (CV)

Data și ora susținerii: 25/10/2019, 10:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Prof.univ. dr. CEZAR ATODIRESEI (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. MIHAIL MĂNESCU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. HOJBOTĂ BOGDAN- SEVERIN (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIȘ (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)