meniu

Me

meniu

Me
Me

INTERFERENŢA SEMIOTICĂ ÎNTRE MONUMENT ŞI CONTEXT

Autorul tezei de doctorat: TĂNASE GH. GEORGETA casătorită GABREA (CV)

Data și ora susținerii: 29/09/2017, 10:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. Dragoş Gheorghiu (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Marilena Preda Sânc (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Vasilescu Sorin Ilie (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. Zahariade Ana - Maria (CV)