meniu

Me

meniu

Me
Me

Ilustrația cărții românești vechi în secolul al XVIII-lea în colecțiile Bibliotecii Academiei Române. Gravura

Autorul tezei de doctorat: Oana Dimitriu (CV)

Asupra temei cercetate s-au aplecat cercetători importanți, dar datorită numărului mare de cărți apărute în secolul al XVIII-lea, în diferitele centre tipografice din cele trei Țări Române, majoritatea lor păstrate în fondul Bibliotecii Academiei Române, domeniul nu a fost valorificat pe deplin, multe cărți nu sunt puse în valoare, gravurile apărute în ele nu sunt suficient cunoscute.

Data și ora susținerii: 29/09/2020, 11:00 am

Locul susținerii: Sala 43 din strada G-ral Budișteanu nr. 19 la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Președinte comisie: Lect.univ. dr. VLAD BEDROS (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. THEODORESCU EMIL RĂZVAN (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Cercet.gr. I dr. CONSTANTINESCU CIOBANU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. CROITORU ION MARIAN (CV)