meniu

Me

meniu

Me
Me

ICOANA ORTODOXĂ – CONSERVARE/RESTAURARE. Catapeteasma Bisericii ”Sfântul Gheorghe Nou” – București

Autorul tezei de doctorat: APREUTESEI DANIELA (CV)

Data și ora susținerii: 03/11/2016, 12:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. Marilena Preda - Sânc (CV)

Membru în comisie: Prof. univ.dr. Jeno Bartos Mihaly (CV)

Membru în comisie: Prof.univ.dr. Marcel Gheorghe (CV)

Membru în comisie: Prof.univ. dr. Bogdan Hojbotă (CV)