meniu

Me

meniu

Me
Me

GRAFICA DE CARTE. OBSERVAŢII DESPRE LIMITA ÎNTRE ARTISTIC, FUNCŢIONAL, TEHNIC LA CARTEA TIPĂRITĂ ÎN PERIOADA CONTEMPORANĂ

Autorul tezei de doctorat: DUŞCHKA C.V. ŞTEFANIA CARLA (CV)

Data și ora susținerii: 25/04/2017, 11:00 am

Locul susținerii: Strada GRIVIȚA NR. 28 - UNARTE BUC - AMFITEATRU

Președinte comisie: Conf.univ. dr. Cosmin Paulescu (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. IOAN ERNEST STENDL (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. habil. GUSTEA EUGEN ALEXANDRU (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIŞ (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)