meniu

Me

meniu

Me
Me

ELEMENTE DE DESIGN GRAFIC ÎN CREAŢIA PERSONAJELOR

Autorul tezei de doctorat: ERHAN VALERIU EUGEN (CV)

Data și ora susținerii: 12/06/2021, 11:00 am

Locul susținerii: Strada G-ral Budișteanu nr. 19

Președinte comisie: Conf.univ. dr. COSMIN PAULESCU (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. GHILDUŞ ALEXANDRU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. BOGDAN – SEVERIN HOJBOTĂ (CV)

Membru în comisie: Conf. univ. dr. IOAN CAROL OPRIŞ (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. ION BOGDAN LEFTER (CV)