meniu

Me

meniu

Me
Me

” DIN NOU DESPRE UT PICTURA POESIS: ÎNȚELEGERI SPECIFICE ALE TOPOS-ULUI ÎN ITALIA, ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVI- LEA. O CERCETARE ÎN ISTORIA IDEILOR BAZATĂ PE SURSE TEXTUALE RELEVANTE PENTRU ISTORIA ARTEI”

Autorul tezei de doctorat: BĂDULESCU PATRICIA (CV)

Data și ora susținerii: 16/09/2021, 11:00 am

Locul susținerii: ON-LINE

Președinte comisie: Conf. univ.dr. Dăuceanu Mirela (CV)

Conducător Doctorat: Prof. univ. dr. ANA OROVEANU (CV)

Membru în comisie: Prof. univ. dr. RUXANDRA DEMETRESCU (CV)

Membru în comisie: Conf.univ. Mesina Diana Laura (CV)

Membru în comisie: Prof.univ.dr. Rațiu Eugen - Dan (CV)